ویژه ایران گلوبال

با تحريف ها و تعريف هاى اشغالگرى بايد مبارزه كنيم.
58 کامنت
حسن روحانی در دیدار با "فعالان اقتصادی" (یکم تیرماه 1396) سخنانی بر زبان راند که حکایت از ژرفای درگیری های دوجناح روسی (مافیای خامنه ای) و انگلیسی-امریکائی (مافیای مغلوب- معروف به اصلاح طلبا
1 کامنت
اجازه ندهید هیچکس فکر خود را در « مغز شما» بکارد. هیچکس و هیچ چیز. مغز مال شماست، باید مرکز « تجارب خود شما» باشد. تا کسی نتواند از « وجود شما» سوء استفاده کند.
33 کامنت
بدنبال فراخوان کمک مالی سالانه _ که برای پرداخت هزینه های جاری و دائمی سایت _ انجام گرفت تعدادی از دوستان محبت کرده و مبلغی را به ادرس ها اعلام شده واریز نموده اند .
9 کامنت
در خاورمیانه ای که بدلیل عقب ماندگی فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و اداری, خلا قدرت موجب ظهور گروههای وحشی آدمخوار اسلامی می گردد, حرکت ملی آزربایجان بدور از باستانگرائی مخرب و فاناتیسم دینی خواستهای دموکر
27 کامنت
هدف استراتژیک فعالان آذربایجانی « تعیین سرنوشت، حتی با حق جدایی ست». جهت استقرار حکومت آذربایجان واحد فدرال یا مستقل. براساس « رفع تبعیض، رفع بی عدالتی اجتماعی، رفع دیکتاتوری.
3 کامنت
آیا ریشه بنیادین درگیری های مرگبار بین انصار الفرقان و یا جیش العدل با سپاه و نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دخالت بیگانگان است یا به دلایل دورنی و نحوه برخورد حکومت با مردم و عدم اعتماد بین
3 کامنت
حفظ زبان و فرهنگ و آداب و رسوم مترقی و انسانی مان و ارتقاء سطح آنها لازم و ضروری و زیباست. حقوق فرهنگی-سیاسی-اقتصادی ما حدود یک قرن است که نقض شده لازم است آنها را رفع کنیم. در این مسیر به « ایده ی
27 کامنت
این چشم بندی نیست، واقعی ست اگر سرراست بگوئیم: بیشترین زمینه و انگیزه پیدایش ستیزهای کور مذهبی و جنگ های کودن ناسیونالیستی در "جهان سرمایه سالاری" مستقیما به ریشه ی تبعیض ها و نابرابری های ف
34 کامنت
رسول زاده با تمامی نقاط ضعف و مثبت خودش فعلا و در این دوره از مبارزه مردم آذربایجانی جنوبی جایی ندارد.
124 کامنت
هفته پیش ایرج مصداقی بازهم در باره مقاله کیما خاوری در مصاحبه با میهن تی وی حرف های سابق اش را تکرار کرد .
12 کامنت
پرفسورایلبراورتالی:زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی....
29 کامنت
پانترکیستها محمد امین رسول زاده و ابوالفضل ائلیچی بئی را در میان هاله مقدس قرار داده اند و میخواهند از آنها رهبران خدا گونه درست کنند. سوسیالیستها با شخصیت پرستی و تقدیس مخالفند.
82 کامنت
جناب توکلی عزیز نوشتن چنین کامنتی از سوی شما به نوعی فرار از پاسخگویی تلقی میشود مصاحبه شما با گونازتی وی نه تنها برای من بلکه به خیلیها گامی مثبت از سوی شما بود اما آن باورهای صادقانه که در وجود
16 کامنت
مشخصه قرن 21 -ام، نبرد بین حامیان دیکتاتوری برده داران نوین و دموکراسی بردگان ا ست، براساس نبرد بین نیروی کار و سرمایه ی جهانی. نیروی مترقی راه دموکراسی خود را، باید بدون ابزار شدن به برده داران ، با
4 کامنت