گوناگون

این مراسم به فراخوان جبهه متحد جنبش سبز و پشتیبانان راه شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شد . همچنین در این مراسم آقای رامین نیکو ، نماینده پشتیبانان راه شاهزاده رضا پهلوی ، و تنی چند از دیگر فعالین سیاسی ا
دوشنبه 30 ژانویه به میزبانی کمپین صلح فعالان در تبعید , در بنای یادبود گاندی و سالگرد ترور وی , ضمن ادای احترام به این مرد بزرگ با همراهی مردم هند,برمه , تبت و ...