مجيد علوی قائم مقام سابق وزارت اطلاعات به دستور خامنه ای در خارج ايران مستقر می شود

به دستور خامنه ای، ولی فقيه رژيم آخوندی، مجيد علوی، قائم مقام سابق وزارت اطلاعات و يکی از سرکردگان صدور تروريسم به منظور توطئه های جديد تروريستی روانه خارج کشور شده است.

به دستور خامنه ای، ولی فقيه رژيم آخوندی، مجيد علوی، قائم مقام سابق وزارت اطلاعات و يکی از سرکردگان صدور تروريسم به منظور توطئه های جديد تروريستی روانه خارج کشور شده است. 
مجيد علوی از بازجويان قديمی وزارت اطلاعات است که به مدت هشت سال در عربستان سعودی و سودان مأموريت مخفی داشته است. وی پس از برملا شدن ماهيتش، از سودان اخراج و به تهران بازگشت. 
او توسط علی فلاحيان (وزير اطلاعات رفسنجانی) به سمت مديرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات منصوب شد و مأمور ارتباط با حزب الله و ديگر گروه های تروريستی در منطقه بود. 
پس از افشای قتلهای زنجيره يی در سال ۱۳۷۸، علوی و شمار ديگری از بازجويان و شکنجه گران وزارت اطلاعات به دفتر ويژه خامنه ای منتقل شدند و تحت رياست آخوند علی اصغر حجازی، رئيس دفتر ويژه او، يک دستگاه اطلاعات موازی را شکل دادند. علوی از افراد نزديک به حجازی و شريک تجاری او است. 
در سال84، احمدی نژاد، در اولين دور رياست جمهوری خود، مجيد علوی را بار ديگر به وزارت اطلاعات بازگرداند و او را به معاونت اطلاعات خارجی منصوب کرد. در مرداد88، پس از عزل وزير اطلاعات، او را به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات گمارد. مجيد علوی، در اوايل سال ۱۳۹۰ برای فعال کردن طرحهای تروريستی از وزارت اطلاعات به سپاه قدس منتقل شد. 
علوی در روز29دي90 (19ژانويه۲۰۱۲) چند هفته قبل از انفجارهای بانکوک در 25بهمن90 که چند تن از عوامل رژيم آخوندی در جريان آن دستگير شدند، با نام مستعار حسين تهرانی وارد بانکوک شده بود. 

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران 
18فروردين۱۳۹۱ (6آوريل۲۰۱۲)

منبع: 
سایت ایران گلوبال
انتشار از: