«نقض» برجام؟

دولت آمريكا اگرچه می گوید تمدید این قانون «غیرضروری» است، اما در عین حال تاکید کرده است که تمديد آن برجام را نقض نمى كند. دولت حسن روحانى مى گويد در صورتی که این قانون «اجرا» شود، برجام نقض خواهد شد، اما برخی جناح‌های دیگر در ایران اعتقاد دارند تصویب آن هم به خودی خود نقض برجام است.

در این برنامه در کنار نظرات مخاطبان رادیو فردا، از دو تحلیلگر با مواضع کاملا متفاوت، استدلال دو سوی مخالف را خواهید شنید.

منبع: 
رادیو فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: