یونسکو: با موضوع "پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه" در روز جهانی زبان مادری

یونسکو روز جهانی زبان مادری، 21 فوریه 2017 را با موضوع "پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه" را جشن میگیرد.

یونسکو روز جهانی زبان مادری،  21 فوریه 2017 را با موضوع

"پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه" را جشن میگیرد

 

برای ارتقا، توسعه پایدار ، دانش آموزان باید به امکانات لازم برای آموزش به زبان مادری شان  و دیگر زبان ها دسترسی داشته باشند

با تسلط به زبان مادری و یا زبان اولیه است   که توانا یی مهارتهای پایه ایی در خواندن ، نوشتن وحساب کردن بدست می آید. زبان های محلی ، به ویژه زبان اقلیت های اتنیک  و مردم بومی توان انتقال فرهنگ ها، ارزشها و دانش سنتی را دارند ودر نتیجه نقش مهمی در ایجاد آینده توسعه پایدار بازی میکنند.

پیام دبیرکل یونسکو خانم ایرینا باکوا به مناسبت روز جهانی زبان مادری 21 فوریه2017 (3 اسفند1395)

بمناسبت روز جهانی زبان مادری یونسکو باردیگرتعهد کامل خود را  به تنوع زبانی تاکید می کند . زبان هستی مارا بیان می کندو هستی و اندیشه های ماراشکل می دهد. بدون احترام به تنوع زبانی که راه را  برای درک درست از فرهنگ انسانها راباز میکند  ،گفتگوی واقعی و همکاری های بین المللی موثرنمی تواند وجود داشته باشد.

دسترسی به تنوع زبانی می تواند موجب بیداری حس کنجکاوی و درک متقابل مردمان نسبت به همدیگر شود. بهمین دلیل یاد گیری زبانها همزمان پیام صلح ،خلاقیت و نوآوری را موجب میشود. روز جهانی زبان مادری ، امسال به آموزش چند زبانی اختصاص داده شده است که فرصتی است برای بسیج شدن برای اهداف توسعه پایدار ، از جمله هدف چهارم (توسعه پایدار سازمان ملل)برای دسترسی جهانی به آموزش با کیفیت و در شرایطی برابر و یادگیری در تمام طول زندگی میباشد

آموزش و پرورش به  زبان مادری نقش بسیار اساسی در بهبود  یادگیری ، ایجاد اعتماد به نفس و روی پای خود ایستادن دارد که قدرتمند ترین موتورهای رشد وتوسعه میباشند .

ما موجودات زبانی هستیم. فرهنگ ها، ایده ها، احساسات وحتی میل  به دنیای بهتر قبل از هر چیز و همیشه با یک زبان مشخص و با کلمات خاص  بیان میشوند. این زبانها دارای ارزشها و جهان بینی هایی میباشند که موجب  غنای فرهنگ بشریت است . ارزش نهادن به این زبانها ، و تقویت انرژی لازم برای رسیدن به آن ،عرصه آینده بهتر رامی گشاید.

به مناسبت این روز جهانی من در خواست میکنم که پتانسیل  آموزش چند زبانی در همه جا ، در همه سیستم های آموزشی و اداری ، در تمام آثار  فرهنگی و رسانه ها ، فضای مجازی و اقتصاد ، به رسمیت شناخته شود .هرچقدرما

به زبان ها ارزش بدهیم ابزار بیشتری برای  ساختن آینده بهتر و کرامت انسانها فراهم خواهد شد.

آیرینا باکوا

ترجمه :  جمعیت حقوق بشر آذربایجان  ارک

ژاله تبریزی

انتشار از: