نقد خبر باز پخش تجاوز 11 نفره به یک کودک، و اشاره به قتل ستایش دخترک افغان

سئوال این است ، رسانه های دولتی با پخش « خبر تجاوز» در 5 سال پیش، و اکنون بعد از این همه سال، باز پخش آن در رسانه های فارسی زبان، که اکثراً رسانه های به شدت « ناسیونالیست افراطی و کور» اند، از کجا معلوم هدفشان « تحریک مردم ایران علیه افغانهای بیگناه » و ایجاد جو ضد خارجی و کشت و کشتار نیست؟
اتفاقاً دقیقا هدف از باز پخش این خبر در رسانه های فارسی زبان ایجاد درگیری بین 78 میلیون با یک میلیون پناهنده ی افغانی ست...
 
 
موضوع را با سخن یک کاربر آغاز کنیم: 
 
دیدن این صحنه ها دل هر انسانی را بدرد میاورد. ولی افغانیها را بعنوان متجاوز, و ایرانی را قربانی و مظلوم جلوه دادن , عملی زشت و غیر اخلاقی است. من با چشم خودم حکم دادگاه انقلاب را دیده ام که در ان , با وجود تایید و تصدیق پزشک قانونی, مبنی بر تجاوز بر پسر بچه افغانی , ان را ناکافی دانسته و حکم تبریه مجرمین "ایرانی" را صادر کرده است. 
من بخاطر موقعیت شغلی با افغانیها در ارتباط بوده ام. ۹۹/۹۹ درصد انها انسانهای شریفی بوده اند.
عجیب است که انهایی که خودشان در کشورهای غربی هرروز طعم تلخ تحقیز و وتوهین های راسیستی را میچشند و ناله سر میدهند , به این نوع نفرت پراکنی ها بر علیه افغانیها پر وبال میدهند و در مقابل توهین و تحقیر افغانیها سکوت کرده و حتا همراهی میکنند.  Habib Xosravi 
 
**

اخیراً در سایت ایران گلوبال ، با دنباله روی از برخی سایتهای دیگر فارسی زبان، خبر کهنه ای که حداقل 5 سال قدمت دارد  تحت عنوان «تجاوز ۱۱ نفره به کودک کار... *» باز پخش شد.
بدون اینکه انتشار دهنده قدمت خبر را تحقیق کند. 
همیشه خبر تازه جهت اطلاع منتشر میشود. اما خبر قدیمی و مخصوصا مربوط به 5 سال پیش وقتی باز پخش میشود باید دلیلی داشته باشد.
متاسفانه انتشار دهنده  در رابطه با « باز پخش» چیزی ذکر نکرده است. 

نخست این را بگویم که « مجرم  مجازات دارد ، اگر قابل بخشش نباشد » . و اصلی جهانی ست. پس سر مجازات بحثی نیست.
بحث سر هدف از باز پخش این خبر است در سایتهای فارسی زبان.

معمولا در اصول خبرنگاری چنین است که:

1- اگر خبر تازه باشد ،  با تاریخ تازه و ذکر منبع ، جهت اطلاع ، بدون تفسیری که ناقض حقوق بشر باشد، منتشر میشود و برای خبر وحشتناک  قید میشود که:
برای افراد بالای 16 یا 18 سال ، درج شده است.

2-اگر خبر کهنه باشد  متن بررسی یک معضل اجتماعی را ضمیمه میکنند و خبر کهنه  را فاکت متن میاورند.

3- در هر صورت دلیل باز پخش خبر قدیمی لازم است ذکر شود.

متاسفانه این موارد ندیده گرفته شده است.
--

خبر حداقل مربوط به 5 سال پیش است

که در سایت بالاترین حدود 5 سال پیش باز پخش شده است با منبع «رسانه های دولتی ایران».
مراجعه شود به لینکهای زیر:

https://www.balatarin.com/permlink/2011/10/24/2773292
https://www.balatarin.com/permlink/2011/10/24/2773322
https://www.balatarin.com/permlink/2017/2/19/4439580

در وسط قسمت « لینکهای مربوطه» آمده :

 مرگ یک کودک کار در پی تجاوز دسته‌جمعی یازده تن به وی (۱ روز پیش)
 قتل کودک‌کار توسط ۱۱ مرد متجاوز (بیش از ۵ سال پیش)
 قتل کودک‌کار توسط ۱۱ مرد متجاوز (بیش از ۵ سال پیش)
 آزار و اذیت ۱۱کارگر افغانی به پسر نوجوان ایرانی باعث مرگش شد (۲ ماه پیش

این گزارشات نشان میدهد خبر تجاوز مربوط به 5 سال پیش است. با همین متن امروزی.

-----

خبر 5 سال پیش توسط رسانه های دولتی پخش شده و بعد در رسانه های خارج مانند بالاترین باز پخش شده است.
مدرکی دلیل بر «صحت یا عدم صحت» خبر دردست نیست. یا حد اقل من در جستجوی خود ندیدم.
از آنجاییکه رژیم ایران پایه ی خبرگزاریش بر « دروغ و تهمت و حیله و نقشه» استوار است ، خبری مانند این تیتر هولناک همیشه زیر سئوال است:
« تجاوز ۱۱ نفره به کودک کار باعث مرگ او شد» 
و عمل را به « افغان ها» که در ایران ساکن اند نسبت داده است.
-گفته شده 15 سایت فارسی زبان این خبر کهنه را درج کرده است.
- و در ایران گلوبال بیش از صد 100 هزار کلیک خورده.
-همینطور گفته میشود بیش از یک میلیون افغانی در ایران پناه گرفته اند.

در حقیقت با توجه به متن خبر این پیام به خواننده منتقل میشود که گروهی افغانی به یک کودک ایرانی تجاوز کرده اند و باعث مرگ او شده اند.
توجه کنیم  در رسانه های دولتی افراد « ناسیونالست و کوروش پرست»  بارها موجب تحریک مردم با اختلاف افکنی شده اند که مهم ترین آنها ماجرای توهینهای « کاریکاتور و فیتیله»
از رسانه های رسمی دولتی بوده است که هدفشان آفرینش « دشمنی بین ترک و فارس» بوده است.

حال سئوال این است ،

رسانه های دولتی  با پخش « خبر تجاوز» در 5 سال پیش،  و اکنون بعد از این همه سال،  باز پخش آن در رسانه های فارسی زبان، که اکثراً  رسانه های به شدت « ناسیونالیست افراطی و کور» اند، از کجا معلوم هدفشان « تحریک مردم ایران علیه افغانهای بیگناه » و ایجاد جو ضد خارجی و کشت و کشتار نیست؟

اتفاقاً دقیقا هدف از باز پخش این خبر در رسانه های فارسی زبان ایجاد درگیری بین 78 میلیون با یک میلیون پناهنده ی افغانی ست.
این ناسیونالیستهای افراطی کورش پرست، هدفشان دفاع از یک کودک بیگناه و قربانی در 5 سال پیش نیست، با طرح این مسئله بعد از 5 سال، در دوره ی ترامپ ، قصد ایجاد جنگ بین « ایرانی و افغانی پناهنده» دارند. یعنی قصد « آشوب کور، آنهم به ضد پناهنده» دارند. به خیال خود از این راه میخواهند مثلا « با رژیم آخوندی»  مبارزه کنند. اینگونه مبارزه فقط از دست « نازیست ها» برمیاید.
وگرنه انسان مدافع حقوق بشر با ایجاد نفرت به پناهنده ، نمیگوید میخواهم با رژیم مبارزه کنم. این مبارزه نیست بل « انسان ستیزی» و راسیسم است. فقط یک خبر 5 ساله را وسیله ی نفرت آفرینی خود کرده است. 

این خبر نفرت انگیز و انسان ستیز 100 هزار کلیک خورده نشان میدهد که چطور دارند آدمهای بی فکر و اندیشه را با یک خبر کهنه که « صحت و سقم اش» معلوم نیست تحریک میکنند و بازی میدهند. در حالیکه یک متن ادبی و فلسفی به زحمت چند صد کلیک میخورد. 
---

- انتشار اخبار نیاز به « تاریخ » دارد. خبر  کهنه ، و مربوط به 5 سال پیش است. بدون ذکر تاریخ منتشر کرده اند که خلاف است.

- انتشار یک خبر کهنه ی 5 سال پیش در 15 سایت نشانده ی بی اعتباری همان سایتهاست و نه دلیل اعتبار. مگر اینکه
نویسنده  قصد پژوهش یک « مشکل اجتماعی» را داشته باشد. و جهت تحقیق در یک مشکل اجتماعی به خبر قدیمی مراجعه کرده و به عنوان فاکت از آن استفاده کند.

- آن 15 سایت اگر اعتبار داشتند این خبر کهنه ی 5 ساله را مسئله ی روز افغانی ستیزی نمیکردند، بل موضوع یک پژوهش مشکل اجتماعی قرار میدادند. که چنین چیزی صورت نگرفته است. چون آن 15 سایت کار خود را بر اساس « جو سازی، و خارجی ستیزی و ساده با وری و فریب خواننده» و به عبارت دیگر « پرورش بیشعوری» بنا کرده اند.
آن 15 سایت دارند « احمق پروری» میکنند که بر حرکت آنها نیز سوار شوند.
آنهم دانسته یا ندانسته « ایجاد جو پناهنده و خارجی ستیزی در ایران» است که تحت تاثیر « جو پناهنده و خارجی ستیزی جهانی» با پرچم ترامپ و راست جهانی،به وجود آمده است.

انتشار خبر تازه ، انتشار خبر کهنه ، شرایط خاص خود را دارند و دئمی نیست.
نمیتوان تحت عنوان « جهت اطلاع» پناهنده و خارجی ستیزی در ایران راه انداخت و پرچم ترامپ را به دست گرفت و با شعور دیگران بازی کرد.

- میگویند  «برای اولین بار است که در ایران گلوبال منتشر میشود»
بسیار خوب، باچه هدف و انگیزه ای؟ خبر تازه که نیست جهت اطلاع باشد. کهنه است. خبر کهنه جهت اطلاع نیاز به متن تحقیقی دارد که  ضمیمه نیست. 

 

انتشار خبر با « تبلیغات» فرق دارد

ما خبر های زیادی از این نوع در همه جای جهان خوانده و دیده ایم. انتشار خبربا تبلیغات علیه یک ملت،علیه خارجی، و با درست کردن « جو ضد افغانی»از زمین تا آسمان فرق دارد.
مشکلی در انتشار اخبار نیست .
اما تبدیل کردن اخبار کهنه برای دشمنی با یک ملت و درست کردن جو ضد خارجی علیه پناهندگان در همه جای جهان عمل ضد حقوق بشری قلمداد میشود.
فرق نمیکند سوئد با شد یا جای دیگر.

تحت عنوان« مردم خبر داشته باشند»نمی توان اخبار کهنه را وسیله ی خارجی ستیزی قرارداد.
هر دقیقه و ساعت میلیونها اتفاق قتل و تجاوز در جهان روی میدهد و رسانه ها نیز گزارش میکنند اما تنها راسیستها هستند که
آنها راعلیه یک قوم وملت و مردم به ابزار تبلیغاتی تبدیل میکنند.
در ایران غیراز افغان ها کسی مرتکب جرم نمیشود؟ چرا اخبار تازه را بی طرفانه گزارش نمیکنید؟ بدون بزرگ کردن ملیت؟

 عمل  نشان میدهد قصدی جز « خارجی ستیزی» ندارد « موضوع تجاوز» وسیله ایست برای « خارجی ستیزی» .
بعضی ها استفاده ی خامنه ای از افغانها را دلیل « تبلیغات ضد خارجی» خود ذکر نوشته اند که عذری بدتر از گناه است.
عده ای از افغان ها وسیله ی خامنه ای شده اند، این چه ربطی به « خارجی ستیزی شماها دارد که انسانهای بیگناه و ستمدیده را که از روی ناچاری به ایران « پناه آورده اند»
میخواهید از کشور بیرون کنید؟

یا دیگران را علیه انسانهای بیگناه تحریک کنید و «جو ضد خارجی» راه بیانذارید.
و به دنبالش جو ضد عرب و ترک و بلوچ و غیره ایجاد کنید. و جنگ داخلی فراهم کنید. 

کسی که جرمی مرتکب شده مجازات میشود، فرق نمیکند اهل کدام قوم و مملکت باشد.
مجرم مجازات میشود ولی حقوق بشری او نمی تواند نفی بشود. و جرم فرد شامل ملت هم نمیشود.

راه مبارزه با حکومت، افغانی ستیزی نیست. بل ، نخست خود ستیزی ست که از ناسیونالیسم کور رهایی یابید. بعد
راه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و رفع تبعیض پیش گیزید. این است راه مبارزه با رژیم.

افغانی ستیزی، خارجی ستیزی ست ، آنهم انسان ستیزی ست . و اینهم راسیسم ناب است.

 تجاوز و قتل هولناک ستایش دختر خانواده ی مهاجر افغانستانی

 متجاوزان و نقض کنندگان حقوق شخصی و اجتماعی افراد ، محصول یک جامعه‌ نابرابر و نظام آموزشی غیر دموکراتیک و  تبعیض گرا در عرصه های مختلف هستند.

در مشکلات اجتماعی از نظر علمی درست نیست که مسئله را ملیتی کنیم. « افغانی یا ایرانی» کردن مشکلات چیزی را حل نمیکند. تنها موجب تنشهای دیگر در میان مردم و ملتها میشود.
علت اساسی چنین مسایل هولناکی سیستم اجتماعی و سیاسی  و اقتصادی جامعه است.

و موجبات « اقتصادی، فرهنگی و تربیتی و آسیب های روانی» دارذ. هر چه سیستم اقتصادی اجتماعی جامعه انسانی تر و دموکراتیک تر باشد از وزن این مسایل کاسته میشود.
این رخداده ها ملت و ملیت نمی شناسند می توانند از سوی هر مردمی رخ بدهند. لازم است به حادثه و معضل اجتماعی به عنوان یک مسئله ی همگانی و مختص جامعه ی نابرابر که کمبود های فروانی دارد برخورد نمود، بدون تحریک احساسات ویرانگر، و به جای آن خرد و دور اندیشی به کارگرفت. همدلی آفرید و در پی عدم تکرار آنها چاره اندیشی کرد. مشکل با ایرانی و افغانی کردنها حل شدنی نیست. تنها با درک و همدلی مشترک و انسانی میتوان این فجایع و مشکلات اجتماعی را کم کرد تا شاید روی برسد که بکلی از بین بروند.
چگونگی فاجعه را در زیر ببینیم.

نقل فاجعه از:

قتل ستایش قریشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

ستایش قریشی (درگذشته ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ خیرآباد ورامین) دخترکی شش‌سالهٔ افغان‌تبار ورامینی بود که از سوی پسر  17  ساله همسایه ربوده و به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد.

شیرآقا قریشی، پدر مقتول، ۱۶ سال پیش از افغانستان به ایران آمده و کارگر وپناهجو است. به گفتهٔ او، ستایش، ساعت یک روز یکشنبه ۲۲۲ فروردین برای خرید  بستنی به مغازهٔ سر کوچه می‌رود. پس از خرید بستنی، تنها ده متر مانده به منزل، قاتل ستایش را دزدیده و به خانهٔ خود می‌برد. چگونگی دزدیدن او به گفتهٔ پدرش نامشخص است. مادر ستایش پس از گذشت نزدیک به نیم ساعت، نگران شده و به پدر مقتول تلفن می‌زند. پدر مقتول پس از برگشتن از سر کار، به جستجو پرداخته، اما نشانی نمی‌یابد.

پس از آگاهی رساندن به پلیس، از سوی پلیس به آنها توصیه می‌شود که همچنان تا یک ساعت دیگر نیز به جستجو ادامه دهند تا مطمئن شوند که کودک آنها در خانهٔ دیگر خویشاوندان نباشد. پس از ناموفق بودن جستجوی مجدد و مراجعهٔ دوباره به کلانتری، از آنها خواسته می‌شود که به آگاهی رفته و موضوع را در آنجا گزارش کنند. اما در آگاهی به آنها گفته می‌شود که وقت کاری به پایان رسیده و فردا صبح باید مراجعه کنند. صبح روز بعد پدر مقتول به آگاهی رفته و جستجوها همچنان ادامه می‌یابد.

در نهایت پلیس به پدر مقتول خبر می‌دهد که قاتل نوجوان پس از کشتن دختر او، به دوست خود تلفن زده و از او می‌خواهد تا در ناپدید کردن جسد به او کمک کند؛ ولی دوستش حادثه را بلافاصله به پدر خود اطلاع داده و پدر او هم ماجرا را به پلیس اطلاع می‌دهد و پلیس نیز اقدام به دستگیری قاتل می‌کند. اینگونه عنوان شده  است که قاتل پیش از قتل و اسیدپاشی به او، به مقتول تجاوز کرده است...»

بازتاب در شبکه‌های اجتماعی

قتل این دختربچه ۶ ساله، بازتابی گسترده در شبکه‌های اجتماعی و در میان کاربران ایرانی و افغانستانی داشته است. واکنش‌ها به  این ماجرا چه از سوی ایرانی‌ها و چه افغان‌ها منفی و با محکوم‌کردن همراه بوده است.عده‌ای اینگونه اظهار نظر کرده‌اند که اگر هویت  قاتل و مقتول جابجا شده و یک دختربچهٔ ایرانی به دست یک افغانستانی کشته شده بود، آنگاه «هیاهوی رسانه‌ای» بسیاری برپا می‌شد. در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه‌ای ویژه به این ماجرا و حمایت از خانواده مقتول به راه افتاده است. عده‌ای به بازتاب نیافتن آنچنانی ماجرا در رسانه‌ها اعتراض کرده‌اند.[۵] این رویداد در افغانستان نیز بازتاب داشته و روزنامه‌نگاران افغانستانی به سکوت رسانه‌های ایران در این باره انتقاد کرده‌اند.»

----

*« تجاوز ۱۱ نفره به کودک کار باعث مرگ او شد» 

http://www.iranglobal.info/node/58944

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اصل خبر تجاوز گروهی را سریع برداشتید اما حاشیه نویسی این ضد ایرانی را که می خواهد آن جنایات را ماله کشی کند نگه داشته اید! کلیکها را گرفتید کارتان راه افتاد؟!
از این ایران ستیز ایلار باید پرسید چرا انتشار خبر تجاوز همتباران ترک ازبک افغانی ات با همدستی پشتونهای عرب افغانی به یک کودک ایرانی، تو را اینقدر ناراحت کرده چه کاسه ای زیر نیم کاسه داری که برای انحراف افکار اینگونه دست و پا می زنی؟ آنهم وقتی قتل دختر افغان را با لفظ ترحم آمیز دخترک خطاب می کنی. آن افغانی دخترک می شود و نامش را همه می فهمند آن کودک بیچاره ایرانی در گمنامی باید راهی سینه قبرستان شود. در برابر بیشمار جناایت همتباران ترک افغانی تو در ایران یک بار یک دختر افقانی بقتل رسید دیدید چه جنجالی به پا شد تمام رسانه های غربی مطلب نوشتند رسان هایشان فحاشی کردند نماینده مجلسشان بیانه دادند، نام مقتول هم مشخص شد اما بیشمار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخن چون از دل برآید بر دل نشیند! دست شما درد نکند، تحلیل خوبی ارائه دادید و نکات مبهمی را روشن نمودید اما با این وجود نمی دانم آقای کیانوش توکلی که با افتخار از 100 هزار خواننده صحبت می کرد وپس از کامنتی که با مخاطب قرار دادن ایشان نوشتم، آن کامنت مربوط به خود راجع به 100 هزارخواننده خبر را از جمع کامنتها حذف نموده است چرا تصممیم نگرفت تا چند کلمه ای هم بنویسد و توضیحی دهد و بعد هم چنین خبری که طرح دوباره آن مشکوک است را از سایت بردارند.می گویم مشکوک چون در این شرایطی که بیشتر مناطق ایران دست به اعتراض علیه رژیم زده اند آمدن چنین خبرهایی به تیتر اول فقط کار دستگاه های امنیتی و جنایتکاران در وزارت اطلاعات می تواند باشد.
شاد وسلامت باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیدن اینگونه ویدئوها آدمی را تا مغز استخوان بدرد می آورد ، ولی مثل اینکه ناشر اینگونه صحنه های دلخراش دست بردار نیست، نکند این رپورتاژ های مشکوک با هدف نژاد پرستی نشر می یابد؟ و شاید هم برای ناشر حالت وصف العیش، نصف العیش را دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایلار در برابر شعار پانترکها: ( تبریز توسعه یافته ترین شهر ایران و شهر بی افغانی ) چرا موضع گیری نمی کنی و یقه چاک نمی دهی. البته اقامت افغان و عراقی در همه این سالها در آذربایجان مموع بوده است با وجودیکه بیشتر افغانها ترک نژاد هستند اما این حادثه و مشابه آن که هر روز در رسانه های داخل می بینیم و شما خارج نشینها از آن بی خبر هستید اگر در تبریز اتفاق افتاده بود و یک دختر یا پسر یا زن ترک آذری این بلا سرش می آمد باز هم برای ما روشنفکر بازی در می آوردی؟! نظر یک کاربر که می گوید 99.99 درصد افغانها خوب هستند و در دادگاه دیده که حکم به ضر افغان داده اند را منتشر می کنی ( که احتمالا کار خودت است)و عکس جعلی منتشر می کنی اما خبری که در روزنامه رسمی منتاشر شده را زیر سوال می بری که قدیمی است خوب هر هفته چند خبر جدید آن در رسانه ها منتشر میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز ائلیارو دوستان.....از اینکه به عنوان یک پژوهشگر باوجدان به افشاگری اخبار (( غیر حقیقی )) میپردازید , قابل تحسین است. البته این به عنوان تائید بر عمل غیر انسانی از این فاجعه ها نیست. اگر همچین فاجعه عیر انسانی در هر جای دنیا بیافتد , مسلمآ پیگرد قانونی خواهد داشت. ولی همانطور که اشاره می شود یک قشری, از این اخبار (( دور از حقیقت )) , حداکثر ترین استفاده را خواهند کرد. آلمان فاشیست هیتلری , تجاوز به آلمانی های هم مرزی چکسلواکی در سرزمین (( سودتنلند)) که دور از حقیقت بود , استفاده کرد تا چکسلواکی را اشغال بکند. پس از حمله قلابی به کشتی های ایالات متحده در خلیج Tonkin در ویتنام , امریکا وارد جنگ خانمان سوز ویتنام می شود..تاریخ پر از دروغ های پر شاخ وبرگ است که بازیچه اشخاص سود جوست. متاسفانه بازی کردن با احساسات مردم, یکی از وسیله های حقه بازی سیاستمداران است...