سرزمینهای اشغال شده‌، یك دایره‌ی مرزی،كوردستان، اهواز وبلوچستان،اذربایجان و توركمنستان

یكی از گزینه‌های اساسی مبارزه‌ برای آزادی و رهایی ملتهای تحت ستم از استعمار و توتالیتاریسم در ایران، هماهنگی و همكاری همه جانبه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ...غیره، بین ملل غیر فارس با یكدیگر است، اتحاد، همكاری، هماهنگی و انسجام مابین مللی كه‌ حدود تقریبی تمامی محدوده‌ مرزی جغرافیای قراردادی ایران را در اختیار دارند، میتواند راه را برای آزادی و رهایی از دیكتاتوری جمهوری اسلامی ایران هموار كند .

پنج ملت تورك اذری، كورد، عرب، بلوچ و ترکمن كه‌ بالاجبار در یك محدوده‌ جعلی جغرافیایی به‌ نام ایران جای گرفته‌اند، هر كدام دارای سرزمین و خاك مختص به‌ خود هستند كه‌ بیشترین مرزهای ایران كنونی را در اختیار دارند که تاکنون این امر سبب شده است تا در مراحل مختلف تاریخی سپر بلای مرکزنشینان ایران گردند.

همین مسئله البته خود مزایای خاص خود را نیز دارا می باشد مشروط بر اینکه این ملتها در مبارزات خود بر علیه‌ رژیم ایران منسجم و هماهنگ عمل كنند، بدون شك با توجه‌ به‌ استراتژیك بودن موقعیت جغرافیایی میتوانند با ضربه‌هایی هماهنگ رژیم ایران را از پای در بیاورند.

اكنون كوردستان  در مبارزات مسلحانه‌ بر ضد رژیم ایران فصل نوینی را آغاز كرده‌ و همزمان مبارزات مدنی نیز با وجود سركوب و ایجاد رعب و وحشت و خفقان در اوج قرار گرفته‌ است ، آنسوتر در الاحواز نیز همزمان با مبارزات مدنی مردم، احزابی كه‌ خواهان كشور مستقل الاحواز هستند، هر از چند گاهی ضربه‌های نظامی بر پیكره‌ رژیم وارد میكنند، مبارزات مدنی نیز در این خطه در اوج خود طی سی و هفت سال اخیر قرار گرفته است.

در گوشه‌ای دیگر از این جغرافیای جعلی" ایران"، ملت بلوچستان، همگام با مبارزات مسلحانه‌ ملل كورد و عرب، مبارزه‌ای مسلحانه‌ را بر ضد نیروهای اشغالگر دولت ایران شروع كرده‌ است .

اما در آذربایجان و توركمنستان، احزاب و جریاناتی جدی كه‌ دارای نیروهایی نیز باشند و سابقه عملیات مسلحانه‌ بر ضد رژیم ایران را نیز دارا باشند در شرایط كنونی وجود ندارند. " اگر آذربایجان خود را منسجم كند و به‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ بر علیه‌ رژیم ایران بپیوندد، اهرم فشار بزرگ و موثری خواهد بود،اما متاسفانه‌ چنین توقعی از اذربایجان كه‌ خود نیز در قدرت سیاسی ،نظامی و اقتصادی ایران نقش و سهم بسزایی دارد ، بعید به‌ نظر میرسد" این خلأ اکنون به طور کامل محسوس می باشد و نیروی آذربایجان بجای خدمت به ناسیونالیسم ملی خودش در خدمت قدرت قرار گرفته است و گاها به عنوان نیروی سرکوب نیز از ان  در جهت خدمت به‌ ملت فارس و فارسستان سوءاستفاده می شود.

 سه‌ ملت عرب، كورد و بلوچ، هر كدام دارای احزاب و جریاناتی هستند كه‌ به‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ معتقد می باشند و هم اکنون در حال عملیاتی نمودن کامل گزینه‌ نظامی برای براندازی رژیم ایران هستند که توأم و همسو نمودن آن در هر منطقه و هماهنگسازی ان با دیگر ملتهای تحت ستم در ایران می تواند با توجه به تغییرات اساسی محسوس و مشهور در خاورمیانه و جهان و شروع روند شکل گیری ائتلافی منطقه ای و شاید جهانی بر علیه جمهوری اسلامی، در نهایت به رهایی این ملل و بازپس گیری هویت ملی تاریخیشان منجر گردد.

اما ضعف ضعف كار و مبارزه‌  در كجاست؟ ایا رژیم ایران ، رژیمی قدرتمند و قوی است و ملتهای تحت ستم توان براندازی ان را ندارند ؟

همچنان كه‌ در ابتدا اشاره‌ كردم ، مناطق استراتژیك و مرزی را ملتهای كورد ، عرب، بلوچ، تورك اذری و توركمن  تشكیل داده‌اند ، كه‌ اگر این ملل نه‌ بصورت پراكنده‌ ، بلكه‌ به‌ شیوه‌ای هماهنگ و برنامه‌ ریزی شده‌ عملیات مسلحانه‌ و مبارزات مدنی هماهنگ را در مناطق ملل عرب ، بلوچ،كورد، تورك اذری و تركمن طرح ریزی كنند ، موفق تر خواهند بود و روند براندازی رژیم ایران سرعت بیشتری به‌ خود میگیرد.

نیروهای وابسته‌ به‌ احزاب و سازمانهای این ملل میتوانند از لحاظ نظامی ، اموزشی و لوجستیكی با یكدیگر همكاری داشته‌ باشند

برای نمونه‌ اگر در بخشهایی از كوردستان ، حملاتی نظامی بر علیه‌ رژیم ایران در جریان است ، بایستی همزمان در بلوچستان و الاحواز نیز این حملات مسلحانه‌ صورت بگیرد ، یا بلعكس اگر در الاحواز حملات مسلحانه‌ در جریان است در دیگر نقاط هم حملات مسلحانه‌ انجام بگیرد ، حملات هماهنگ و برنامه‌ ریزی شده‌ ، باعث میشود كه‌ رژیم ایران نتواند قدرت نظامیش را در یك منطقه‌ متمركز كند و در نهایت نیرو و قدرتش در این مناطق تقسیم شده‌ و ضعیف خواهد بود .

در نهایت اگر مرزها ناارام باشند ، مركز نیز دچار بحران و ناارامی خواهد شد ، و این یكی از راههای برون رفت از جمهوری اسلامی و رهایی از دیكتاتوری است .

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- بعد از بهمن 57 ، « سنار مامدی» ، از بزرگان طایفه ی مامدی، که در سال 1351 در زندان ارومیه به جرم « قاچاق مواد مخدر» محبوس بود، به حزب دموکرات کردستان پیوست و طبق گفته ی خود سنار مامدی در یک مصاحبه با او که در رسانه ها قابل مطالعه است ، « کمیته ی آرارات» حزب دموکرات را در آذربایجان غربی تشکیل داد.
هدف فعالیت کمیته ی آرارات ، «تسلط و کنترول آذربایجان غربی» بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب باویان باور من بر این است که این مردم نیستند که با هم اختلاف دارند این اختلافات ناشی از باور به دین و ایمان به یک ایدولوژی است. در کشور ما ایران دولتها و مخالفان و باورمندان به ادیان باوری به حکومت قانون ندارند .انقلاب مشروطه میتوانست قانون گرائی را به نهادی ملی تبدیل کند و متاسفانه نشد. با انقلاب اکتبر فضای ضد مشروطه دامنگیر کشور ما گردید .دولتهای وقت از سوئی با خطرات بلشویک و از سوئی با مخالفان داخلی روبرو بودند و فضائی برای پیگیری اهداف مشروطه بوجود نیامد . در سال 32 پرچم کش مشروطه شادروان مصدق با تما م کوششهای خود از سوی دربار از سوی جامعه دینی و از سوی دولت شوروی و از سوی غرب امریکا و انگلیس مورد دشمنی قرار گرفت و دولت او سرنگون شد.اهداف انقلاب مشروطه یعنی انتخابات ازاد و حکومت قانون تا سال 57 تعطیل شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خارج از بحثهای تئوریک مبارزه مسلحانه در شرایط کنونی که دنیای ماهواره و اینترنت کلی از مسائل را حل کرده از جمله مسئله آکاهی توده ها و بحث پیشتاز و توده مردم و تماس و ارتباط ما بین اینها و امثالهم که بحثهای کلاسیک میباشد باید بگویم که اگر به نتیجه عملکرد چند عمل بسیار کوچک نظامی کوردها و عربها نگاه کنیم خواهیم دید که نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه تا حدی نیز منفی بوده چرا که نیروهای مرگز گرا و تمامیت خواه فارس بلافاصله در یک بسیج عمومی در کنار رژیم تشریف فرما شده و حتی خواهان سرکوب نیروهای حزب دمکرات کوردستان نیز شدند و موج مصاحبه ها و اطلاعیه های این جریانات بیانگر این واقعیت است که ملل غیر فارس برای رهائی از ستم شونیزیم باید اتحاد داشته باشند و از مسائل اختلاف انگیز پرهیز کنند برای مثال نامگذاری آذربایجان غربی توسط پ ک ک « پژاک » کوردستان که عامل اصلی نفاق بین دو ملت کورد و تورک شده و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال دارم از تمام تمامیت خواهان و ناسیونالیستها و حتی کسانی که فقط حرف از تمامیت ارضی میزنند؟ ایا برای شما در این عصر گلوبال و روشنایی، و حقوق بشری که همه شما ادعای ان را دارید؟ تمامیت ارضی مهم است یا جان و معیشت مردم و بخصوص کودکان؟؟؟ ایا زمین بدون مردم و ساکینی روی ان ارزشی دارد؟؟؟؟
و در اخر ایا این مردم ان سرزمین نیستند که باید خود اینده خود را ورق بزنند و انتخاب کنند، حتی اگر به جنگ منتحی شود، این انتخاب صاحب خانه است، یا اینکه میخواهید با زور و سرکوب انان را مثل امروز سرکوب کنید، و توقع هیچ عکس العملی نداشته باشید،،،، پس بگذارید مردم در مناطق قومی راه خود را مسالمت امیز بروند تا جنگ نشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم ها و اقایان محترم .در جنگ داخلی حلوا بخش نمی کنند. اولین ضرر ان به بازار و گرانی قیمتها و بستن مدارس و ترس و حشت همگانی و فرار از شهری به شهر ی دیگری و پشت مرزهای کشور بیگانه رفتن است . ان کردی که تشویق به جنگ داخلی میکند در صورت بروز جنگ یک ترک اردبیلی و یا یک عرب اهوازی را به کردستان راه و پناه نخواهد داد .تصاویر این وحشت را میتوان در تارنمای کردان دید که چگونه جوانان کرد را فریب داده و مسلح کرده اند . بدون شک ترکان نیز با کمک نظامی از سوی باکو و انکارا در برابر کردان خواهند ایستاد و خانه به خانه خواهند جنگید ودخالت غرب و دشمنان این کشور را به دنبال خواهد داشت . مطمن باشید که برنده اسلحه فروشان و کشور اسرائیل و بازنده همه مردم ایران از کرد ترک و بلوچ و منطقه خواهند بود .انچه در سوریه میگذرد درانتظار همه مردم است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه شما درهمكاري ملل ساكن ايران برعليه رژيم فارسي اسلامي ملت فارس را نديده گرفته وحساب رژيم را ازملت فارس جدا نكرديدبدون همكاري تمام ملل ساكن ايران ازجمله ملت عزيز فارس بابقيه ملل رژيم فارسي اسلامي كماكان برقرارخواهد بود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمامیت ارضی ایران اصلی مقدس است و حفظ ان با تمام نیرو و توان با هر هر وسیله ممکن وظیفه هر ایرانی و نظام حاکم است . عوامل بیگانه باید از سرنوشت افرادی مانند پیشه وری و قاضی محمد در س عبر ت بگیرند . جریان چپ باید مواضع خود ر ا روشن و انتخاب کند ..تجزیه ویا تمامیت ارضی ایران.تقسیم ایران به ملل فارس و غیر فارس هدفی استعما ری است در ست ان تقسیم خدمت گزاران و خیانت کاران به ایران است .در ایران دو گروه وجود دارند اقلیت خائن و عوامل بیگانه در برابر اکثریت مردم ایران .
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مقاله بسیار تحریک آمیز است ، هر چند توخالی....
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب ،ژست سعودی ها واسراییل است که ایران را تجزیه کنند، تا زمانی که خامنه ای در راس کشور باشد ، این بازی ها هست. منتها برخی ها گول این بازی ها را می خورند و قصد دارند ایران را سوریه ای کنند. ولی بهوش باشند که دود این آتش بازی به چشم همه از جمله مردم کرد هم خواهد رفت ، برنامه این است با تشد اختلافات سنی وشیعه ،اسراییل همچنان سرزمین اعراب را در اشغال داشته باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یه چندتا کشور دیگه هم اضافه کن کمه اینا ...... . اصفهان و شیراز هم ملت غیر فارس هستند. این آقای کیانوش توکلی که اینقدر ادعاش میشه خوابه یا خودش هم دشمن ایرانه که این شعرا رو انتشار میده؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دست از رویای کوردستان بزرگ بردارید و نسبت به تمامیت ارضی آزربایجان جنوبی احترام بگذارید تا همه چیز اتوماتیک وار درست شود. شما به جای مبارزه با رژیم آپارتاید فارس مشغول دشمن تراشی با ترکهای آزربایجان و ترکیه هستید. مگر همین پژاک و پ ک ک مزدور قاسم سلیمانی نشده اند. اول خودتان را اصلاح کنید بعد برای ما مقاله بنویسید که چه کار کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر واقعا اشغال سرزمین ها بد است شما عرب ها بهتر است از اشغال سرزمین بقیه دست برداشته و به حجاز و نجد برگردید
اول قبور مطهر اجداد عرب ات را در خوزستان با قدمت بیشتر از 300 سال نشان بده بعد ادعای ارث و سرزمین بکن این امامزاده های شاه و شیخ ساخته را هم مثال نیاور که تعدادشان از سال 1300 تا کنون از 100 تا به 10000 تا رسیده
یک نگاه به دنیا بکن امروز شما عرب ها را در دنیا با نام جذاب داعشی میشناسند و در واقع داعش را باید برای جامعه عرب نوعی بازگشت به خویشتن خویش شمرد نه چیز دیگر
اینکه تو دیگران را هم با هفتیر کشی و چاقو کشی و عربده فرا میخوانی عجیب نیست تاریخ به یاد میاورد عرب همواره به شمشیر و شتر شناخته میشود
بهتره برای بهبود وجهه عربی در دنیا کوشش کنید شما ها 100 سال پیش میگشتید سر هم را میبریدید الان هم به همان باز گشته اید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جمال پورکریم, اینکه آزربایجانی ها در خدمت رژیم هستند برداشت درستی نیست. طبقه اوپورتونیست همه ملتهای غیر فارس بارژیم همکاری دارند و آزربایجانی ها هم یکی از آنها. اتفاقا همکاری با رژیم از میان کردها از سایرین هم بیشتر است. هر ملتی در ایران برای مبارزه با سیستم آپارتاید فارسی شرایط خودرا دارد.از طرف دیگر فعالین آزربایجانی با همه فعالین ملل غیر فارس در ایران همکاری و هماهنگی نزدیکی دارند. متاسفانه این همکاری با کرد ها آنطوریکه باید و شاید نیست و عللش فعلا بحث اینجا نیست.