صادق قطب زاده را بهتر بشناسیم

محاکمه صادق قطب زاده (مشاور خمینی در پاریس، اولین رئیس صدا و سیما ج.ا. و وزیر امور خارجه ).

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: