محمد رضا پهلوي و فرح در حال تردد در تهران

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
از گذاشتن این فیلم باید سپاس گذار بود.با دیدن این فیلم نسل جوان پی میبرد که چگونه عده ای چپی سرسپرده و اسلامی ضد بشر ایران را ویران کردند.نظام سابق باتمام عیبها نشان داد که مظهر تمدن وایران دوستی ورفاه و ابادانی کشور بود. جنگ تخریب و تجاوز و اواره گی نتیجه شعار مرگ بر شاه بود .پایان مبارزه ضد شاه همین روزگار ماست.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
تأسف آور است كه قاتل دهها هزار نفر از ملت هاى ايران را بعد از اينكه با خواست و قيام عمومى مطرود شده است، مجددا حلوا حلوا شود.سرف اينكه آخوند ها ٤٠ سال جنايت كردند، نمى شود جنايات و خيانت هاى رژيم دست نشانده استعمار( پهلوى ) را به خورد نسل نا آگاه داد. جناب توكلى خود شما كه شاهد ١٧ شهريور ها بوديد، و قتل عام روز هاى قيام ضد سلطنتى را هم ديده ايد. چرا اجازه مى دهيد اين سلطنت طلبان مطرود و قاتل ملت هاى ايران و آزادى خواهان كه در زمان خود نه كمتر از سران رژيم آخوندى مورد محكوميت حقوق بشرى بود. با گذاشتن چند قطعه فيلم استقبال هاى فرمايشى كه ادارات و مدارس را تعطيل كرده و مردم را به اجبار به استقبال شاه مى فرستادند، و محيط شهرى معمول آن روزگار( بدون مقايسه با محيط ايران امروز) چه چيزي را مى خواهيد ثابت كنيد. درست است كه ايران گلوبال سعى در دمكراتيزه كردن سايت خود دارد. آما آيا شايسته شماست
عدم انتشار شده: 
false