صدای آمریکا: برنامه یکساعته فقر در بلوچستان

امروز برنامه "روی خط" صدا آمریکا ، تما برنامه خود را به فقر و محرومیت و ظلم اقتصادی در برخی از استانها و بخصوص در فقیرترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان (همرا با تصاویر و ویدئو) اختصاص داد. دو نکته در این برنامه برای من جالب بود
اول هجوم سربازان گمنام سایبری امام زمان و تلفن های آنان تا بحث را به بیراهه بکشانند
دوم در ثانیه های آخر برنامه و هق هق و گریه آیت الله جنتی در مورد فقر کودکان سومالی. آیت الله جنتی از اینکه وقتی ویدئو بچه های فقیر

 سومالی را دیده است هق هق گریه کرد.  البته گریه هایش صادقانه بود. ابنها برای کودکان فقیر سومالی و یمن و لبنان و عراق و سوریه هق هق گریه می کنند. در صورتی که هزاران کودک بلوچ دست کمی از فقیرترین سومالیایی ها و سودانی ها و اتیوپی ها ندارند.  

https://ir.voanews.com/a/4014701.html

 

 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری