آرمان چاروستایی در ردانقلاب سیاسی و نفی استراتژی اصلاحات

گفتگوی ویدیویی آرمان چاروستایی با کیانوش توکلی
تعداد مشاهدات: 
2197
اقای آرمان چاروستایی در این گفتگو با کیانوش توکلی در رد «انقلاب سیاسی» و نفی «استراتژی اصلاح طلبان» به استراتزی گذر از دولت روحانی که همچون گارباچف نظام جمهوری اسلامی را در فرم و محتوا تغییر خواهد داد_ سخن گفته است . در این ویدئوکلیب ایشان همچنین در باره رد واژه « ملیت های ایرانی » شاهزاده رضا پهلوی و مریم رجوی را مورد نقد قرار می دهد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
جناب کرمی نوشته اند، نقل به مضمون "" دو دسته از مردمان پروسهء دمکراسی را در ایران سد کرده اند: 1- جغرافیای ایران مرکزی و پایتخت و شهرهای مذهبی، با روشنفکرهای دینی و غیر دینی و اصلاح طلبی 2- مردمان تُرک تبار آذربایجانی ""، در روان شناسی‌، ترمی به نام "" performance anxiety/ اضطراب عملکردی "" وجود دارد، بچه هائیکه به دلیل انجام کارهای ابتدائی و پیش پاا افتاده، تشویق والدین و "" خیلی‌ باهوشی "" همراه است، در بزرگسالی‌ با ورود به دنیای واقعی‌، دچار سر خوردگی می‌‌شوند و زود تسلیم می‌‌شوند، جامعه شاهنامه خوان، یک عمر به گوش امثال جناب ناصر کرمی‌ها خوانده است که "" خیلی‌ با هوش "" تشریف دارند، اگر کسی‌ پاش به آمریکا نرسیده با خواندن گنده گوئیهای جامعه شاهنامه خوان، چنین می‌‌پندارند که " امور ناسا را این شاهنامه خوانها " می‌‌گردانند، بر سر در سازمان ملل، شعری از سعدی
عدم انتشار شده: 
false
تصویر ناصر کرمی

نظر : 

اعلامیهء این هفتهء دعوت به نشست پالتالکی حزب پان ایرانیست خارج از کشور، در مورد نقش ابراهیم یزدی در برپایی نظام جمهوری اسلامی بود، آنچه مرا واداشت که در این نشست به عنوان شنونده شرکت کنم،بیشتر نام سخن رانان آن از جمله، داریوش مجلسی، فردی بنام بهرامیان، دکتر ممتاز، و دکتر آبار بود. بجز دکتر آبار هر سه نفر دیگر تلاش داشتند که از اشتباهات و جرایم ابراهیم یزدی بکاهند.که او در این وسط قربانی شده است
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جناب ناصر کرمی ، امید دانا و آرمان چاروستایی مشترکات زیادی دارند که عبارت باشد از:طرفدار نظام پادشاهی و یا اینکه از خاندان پهلوی حمایت می کنند2-هر سه آنان پانیرانیست هستند.3-هر سه آنان مخالف جمهوری اسلامی4- آنان از تمامیت ارضی ایران حمایت می کنند.5-ولی ناصر کرمی ترک ستیز و طرفدار استقلال کردستان و کردستان بزرگ عملا با تجزیه ایران توسط کردها موافق است ولی امید دانا و آرمان چاروستایی بشدت با استقلال کردستان مخالفند6-هر سه نفر با شاهزاده رضا پهلوی مخالفند7-امید دانا هم مثل خامنه ای عمق استراتژیک ایران را سوریه و لبنان می نامند.بعبارت دیگر با علی خامنه ای هم استراتژی اند.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر ناصر کرمی

نظر : 

مایل نبودم وارد این مسائل جزئی شوم، ولی برای دوّمین بار شاهد حضور نوشتاری و گفتاری آقای آرمان چاروستایی شدم که یکی بنا به دلایل سست پایه، ایشان با استقلال کردستان عراق مخالف است، چون تمامیّت ارضی ایران به خطر می افتد، دوّم اینکه ایشان مخالف انقلاب سیاسی است و به اصلاح طلبان هم چشم داشتی ندارند، و همهء امید را به حسن روحانی این ضد ایرانی بی هویّت بسته است، و اصلاح طلبی روحانی را تاکتیک و استرالتژیک زمان حال می پندارند.تازه مخالف فدرالیسم هم میباشند،...
عدم انتشار شده: 
false