توفان مالباختگان هر دم بالا می گیرد

ویدئو
دریای خروشان میلیون ها ایرانی، که هستی زندگی شان به دست بنگاه های کلاهبردار وابسته به رژیم جمهوری اسلامی زیر نام "مؤسسات اعتباری و مالی" به تاراج رفته، سراسر ایران را فرا گرفته است.
هم میهنان مالباخته، در همایش های دادخواهانه ی خود در نیمه ی مهر 1396، با دلاوری سران رژیم تبهکار حاکم از ولی الله سیف و حسن روحانی، تا سردسته ی دزدان و جنایتکاران، علی خامنه ای را، آشکارا نام برده، فساد آنان را فریاد می کنند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: