علی لاریجانی از ترس مردم زلزله زده فرار کرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آیا آقای بنی صدر بقول خودش! خود را مدافع دمکراسی میداند؟! دوستی داشتم اهل قزین بود. میگفت پدرش پیمانکار بود و در حومه قزوین کارهای ساختمانی انجام میداد. میگفت زمانیکه آقای بنی صدر از طریق خمینی معدوم به مقام ریاست جمهور گماشته شد، در پاسگاهای حومه قزوین ژاندامها کارگران بدبخت را که از دست اربابان به پاسگاه شکایت کرده خواستار دستمزد و حقوقشان بودند، در جلوی چشم مردم بحد مرگ کتک میزدند. دوستم میگفت پدرم نامه ای بدفتر آقای بنی صدر نوشت و از ایشان استمداد خواست. بعد از سه ماه نامه ای از دفتر آقای بنی صدر دریافت کرد که خنده دار بود. در نامه گفته میشد آدم بی تقصیر کتک نمی خورد! کارگران حتما مقصر بودند که از ژاندارمها کتک خورده اند. آری! چنین بود منطق آقای بنی صدر. اکنون این سئوال پیش می آید فرق خمینی با بنی صدر ها چیست؟! فرق ژاندامهای ظالم با سپاه پاسداران قاتل چیست!؟ مگر آقای بنی صدر
عدم انتشار شده: 
false