تضادهاى درونى رژيم و نقش كشورهاى خارجى

تضادهاى درونى رژيم و نقش كشورهاى خارجى میزگرد مجیدآژنگ با عباس خرسندی،ناصرکرمی و محمدزمانی

تضادهاى درونى رژيم و نقش كشورهاى خارجى میزگرد مجیدآژنگ با عباس خرسندی،ناصرکرمی و محمدزمانی

منبع: 
https://radiomani.org/2017/12/06/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89-%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%89/
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری