گفتگو با محمد مقیمی وکیل دادگستری در باره "متهمان سیاسی"

1_آیا همه دستگیرشدگان (متهمان) سیاسی و عقیدتی در ایران می‌توانند وکیل انتخابی داشته باشند؟
2_ نقش گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد، خانم عاصمه جهانگیری در ارتقای حقوق بشر در ایران چگونه بوده است؟
3_مواردی چون برخورد توهین آمیز و حتی گاهی برخورد فزیکی ماموران شهرداری با دستفروشان دیده می‌شود. آیا ماموران شهرداری ضابط دادگستری

گفتگو با محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران

1_آیا همه دستگیرشدگان (متهمان) سیاسی و عقیدتی در ایران می‌توانند وکیل انتخابی داشته باشند؟
2_ نقش گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد، خانم عاصمه جهانگیری در ارتقای حقوق بشر در ایران چگونه بوده است؟
3_مواردی چون برخورد توهین آمیز و حتی گاهی برخورد فزیکی ماموران شهرداری با دستفروشان دیده می‌شود. آیا ماموران شهرداری ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و برای رفع سد معبر حق دارند اینگونه رفتار کنند؟
4_ با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال آینده که تازگی به مجلس تقدیم شده، پیش بینی شده یارانه بسیاری از شهروندان قطع می‌شود. بطور کلی نظر شما در مورد هدفمند کردن یارانه ها چیست؟ و رویکرد دولت آقای روحانی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها با توجه به بودجه سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: