ویدئویی جدید از دخترخیابان انقلاب

دختری که درتهران خیابان انقلاب،نبش ابوریحان روسریش را برداشت و تصاویرش به سمبل آزادی زن و نه به حجاب در جهان تبدیل شد.

اعتراض شجاعانه زني ديگر در خيابان كه سفيدپوش است و شال سياهش را در هوا تكان مي دهد و به رهگذران فقط يك كلمه مي گويد: آزادي

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: