افشاگری پاول دورف بنیانگزار تلگرام نسبت به رشوه دهی رژیم برای سرکوب تلگرام

پاول دورف بنیانگزار و مالک پیام رسان تلگرام، در گفتگویی که با داشته است، به تازگی خبری را منتشر کرده که حکایت از رشوه دادن رژیم از سوی یکی از مزدوران خود به نام جهرمی وزیر ارتباطات رژیم، دارد.

پاول دورف در این گفتگوی تلوزیونی که بخشی از آن به پارسی زیر نویس شده است، بیان می کند که:
"ما در ایران ۴۰ ملیون کاربر داریم و این یعنی اینکه مردم ایران از این پیام رسان خرسند هستند، اما رژیم ما را مقصر می داند و برای همین تلگرام را محدود کرده است. فردی که هم اکنون وزیر ارتباطات است، ۴ سال پیش از سوی رژیم با من مذاکره کرد و با وعده ی پشتیبانی مالی خود از ما، خواست تا خود را گسترش دهیم و به محبوب ترین شبکه در ایران تبدیل شویم تا بتوانند به دور دستگاه قضایی، سیاست های حزبی خود را اعمال کنند.
البته رژیم ایران راهی جز رفع محدودیت و فیلترینگ نداشت، چرا که در فناوری تازه، ما غیر قابل فیلترینگ خواهیم بود.
همچنین لازم است بگویم اسناد بسیاری از اشخاص مهم در ایران در دسترس ما قرار دارد که داده های فراوانی از ارتباطات پنهانی، تبانی و ساخت و پاخت و فسادهای مالی را افشا می کند که البته آنها را نگران کرده است و به همین علت است که ما را به ارتباط مالی با نهادهای جاسوسی متهم می کنند".

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: