آیا شلر فرهادی را می شناسید ؟

دختری به نام شلر، دانشجوی ۲۵ ساله ی علوم سياسی دانشگاه رازی کرمانشاه، به روايت خانواده اش پس از سفر دیکتاتور رژیم به كرمانشاه، به علت امضای یک تومار انتقادی به ولی فقیه رژیم بازداشت می شود.

در ۲۴ اُم مهر ماه سال ۱۳۹۰، آیت الله سید علی خامنه ای به دانشگاه رازی کرمانشاه رفته بود و در همان دیدار، بخش هایی از توماری انتقادی از وضعیت ایران که به ‌امضای ۸۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه رسیده بود نیز، درحضور آخوند خامنه ای خوانده شد. بیشتر امضا کنندگان این تومار به زندان محکوم می‌ شوند.

پس از ۵ ماه بی خبری از سرنوشت دختری كه به یک باره گم شده است، خانواده ی او شلر را از زندان اوين تهران با توان جسمي ضعیفی تحويل می گيرند، با اين ضمانت كه دختر روستایی در صورت تماس دوباره ی برادرها (مزدوران رژیم)، به تهران برگردد.
به روايت خانواده ی شلر، وی به شدت تحت تاثير انفرادی و زندان پنج ماهه بوده و در دی ماه ۹۱ طی تماسی از او خواسته می شود تا خودش را سه روزه به تهران برساند؛ اما وی در تاريخ ۱۵ دی ماه در خانه ی روستایی پدرش خودكشي می كند تا به تهران و جلسه ی احضار نرسد. داستان نيست، روايت یک رویداد ناگوار و تلخی است که در اثر فشار روانی و جسمی بر این دختر تحمیل شده است.

او پیش از این دختری رزمی کار و بسیار سر حال و شاداب بود. وی پس از ۱۰ ماه مرخصی از زندان، دوباره از سوی اداره ی اطلاعات رژیم در کرمانشاه احضار شد. شلر با شنیدن این خبر که باید دوباره به اوین بازگردد، با شلیک گلوله ای به وسیله ی تفنگی که متعلق به پدر بزرگش بود، به زندگی خود پایان داد. پس از ۵ سال، هنوز آنچه بر سر شلر در زندان گزشت مشخص نیست و عاملان شکجنه و آزار او آزادند.

تیم اطلاعاتی دوری آخوند مصلحی باید توضیح دهد چرا شلر فرهادی بازداشت شده بود. خانواده ی شلر فرهادی نیز همچنان به شدت تحت فشار است تا موضوع را دروغ بخواند و حقیقت را کتمان کند. سالروز مرگ شلر، ۱۵ دی ماه بود، كرمانشاه، شهرستان گهواره، روستای كوزران.

شلر، لاله ی واژگون است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: