پرسشهای چالش برانگیز یک انقلابی در فضای سیاسی کُردستان ایران

مبارزی انقلابی در صفحه شخصی خود در فیسبوک طی چند برنامه با افشای پروژه های استراتژیک جمهوری اسلامی در مورد کشورهای منطقه و کُردستان، پرده از ماهیت نهادهای برساخته توسط نهادهای امنیتی حاکمیت ولایت فقیه برداشتند. نهادهایی که برای به انحراف کشاندن انقلابیگری و مبارزه در کُردستان ایران اعم از " اِن جی اُ "های متفاوت، فعالین جامعه مدنی، روزنامه نگاران، خبرگزاریهای کُردستان محور و احزاب سیاسی به ظاهر اپوزسیون و دشمن رژیم جمهوری اسلامی در طول این سالها بنیان گشته اند.

سالیانی است بلندگوی تبلیغات حزب دمکرات کُردستان ایران در دفاع از آزادی و حقوق دمکراتیك ملت کُرد در چارچوب ایرانی دمکراتیک و آزاد، گوش دوست و دشمن را کر کرده است. با این وجود و علیرغم هیاهوی رسانه ای پر دامنه این حزب هفتاد ساله، که مدعی است کهنه ترین و با قدمت ترین حزب کُردستانی در ایران می باشد، کادرها و هواداران کنونی آن اما، در برابر انتقادات یک جوان کُرد کرماشانی تاب نیاورده و تمام اعضای خود را در فیسبوک و دنیای مجازی تشویق به توهین و بی احترامی نسبت به این منتقد سیاستهای خود کرده اند.

داستان از این قرار است، که سالها بعد از حمله نظامی رژیم جمهوری به پایگاه اصلی حزب دمکرات "قلعه" در منطقه کوی سنجق کُردستان عراق، رسانه های جمهوری اسلامی با پخش یک فیلم داکیومنتری به نام (کوی سنجق) که بخشی از فیلمبرداری و صحنه های آن مربوط به زمان حمله نظامی در مردادماه ۱۳۷٥ است، مدعی شدند که پس از هجوم نظامی خود، با رهبران وقت حزب دمکرات کردستان ایران البته با میانجیگری برخی از رهبران سیاسی ـ نظامی اتحاد میهنی کُردستان عراق توافق کرده اند که پیشمرگان حزب دمکرات هرگونه عملیات نظامی خود علیه رژیم جمهوری اسلامی را در داخل خاک کُردستان ایران متوقف سازند و نیز طبق توافق بوجود آمده، می بایست تیمهای مسلح حزب در داخل کشور نیز هر چه سریعتر از کُردستان ایران خارج شوند.!
اینکه چرا پس از سالها، اکنون رژیم ولایت فقیه از وجود چنین توافقی با ارائه فیلم مستند سخن می گوید و نیز در مقابل سکوت عجیب رهبران حزب دمکرات برای سالها، آنچه مهم است پاسخ فوری و نسنجیده و پر از سوٲل رهبران حزب دمکرات بود که آنها نیز با ساخت یک فیلم چند دقیقه ای تحت عنوان "خەونی بە تاڵ" یا "خواب پوچ"، اگرچه چنین توافقی را تلویحاً پذیرفتند، اما گفتند که آنها با حزب اتحاد میهنی کُردستان عراق توافق نموده اند و نه مستقیماً با رژیم جمهوری اسلامی!!
آری، رهبران حزب دمکرات در فیلم کوتاه خود و جهت روشن کردن ماجرا، با آوردن ادله ضعیف و حتی خارج از تصور اعضای خود، سعی کردند به این قضیه فیصله دهند.
اما در این میان، کم نبودند افرادی که سکوت چندین ساله رهبری حزب دمکرات را مورد انتقاد قرار داده و چنین توافق ننگینی را به منزله حراج مبارزه مردم کُردستان ایران و قربانی کردن روحیه انقلابی جوانان کُردستان قلمداد نمودند.
آقای پیمان حیدری ـ مُبارز انقلابی ـ در صفحه شخصی خود در فیسبوک طی چند برنامه با افشای پروژه های استراتژیک جمهوری اسلامی در مورد کشورهای منطقه و کُردستان، پرده از ماهیت نهادهای برساخته توسط نهادهای امنیتی حاکمیت ولایت فقیه برداشتند. نهادهایی که برای به انحراف کشاندن انقلابیگری و مبارزه در کُردستان ایران اعم از " اِن جی اُ "های متفاوت، فعالین جامعه مدنی، روزنامه نگاران، خبرگزاریهای کُردستان محور و احزاب سیاسی به ظاهر اپوزسیون و دشمن رژیم جمهوری اسلامی در طول این سالها بنیان گشته اند.

لازم به ذکر است که پرسشهای چالش برانگیز ایشان و رفقایش فضای سیاسی کُردستان را به شدت ملتهب و دگرگون کرده است و می رود تا مردم کُردستان با عناصر و عوامل جمهوری اسلامی در حوزه های ذکر شده فوق، تسویه حساب جدی کنند. به همین دلیل ارکان قدرت، رویدادهای سیاسی آن زمان و سیاست کنونی رهبران حزب دمکرات و فعالیتهای نظامی کوتاه یکی دو سال اخیر آنها که به " راسان " موسوم گشته، تشریح شده است. ایشان از رهبران حزب دمکرات انتقاد کرده و خواهان توضیحات بیشتر در مورد عواقب راسان و نیز روشن نمودن توافق اخیر حزب دمکرات در منطقه "تق تق" کُردستان عراق با گروه تروریستی حشدی الشعبی شده اند.

اما همچنانکه انتظار می رفت، سیلی از توهین ها، بی احترامی و تهدیدهای تلفنی نسبت به " پیمان حیدری" شروع شد و اعضا و هواداران حزب دمکرات کُردستان ایران با القاب و عناوینی ناشایست و به دور از شٲن و کرامت انسان، ایشان را "جاش" یا مزدور رژیم ولایت فقیه نامیده و هرکس را هم که از موضع موافقت با اندیشه های آقای پیمان حیدری وارد می شود، با شدیدترین صورت ممکن مورد هجمه و بی احترامی های خود قرار می دهند.
سوٲل اینجاست، آیا رهبران کنونی حزب دمکرات، حقیقتاً پایبند و معتقد به آزادی بیان و انتقاد توسط دگراندیشان هستند یا آنها هم مانند احزاب عشایری بارزانی و طالبانی که چندین روزنامه نگار اقلیم کُردستان منجمله، کاوه گرمیانی، سردشت عوسمان و سوران مامه حمه ... و غیره، را تنها به خاطر انتقاد از خود به فجیع ترین شیوه ها ترور کردند، اینان نیز در فردای آزادی ایران، کپی پیست تمام عیار آنها خواهند شد؟!

منابع:

۱-  لینک فیلم خەونی بەتاڵ(خواب پوچ) کە رهبران حزب دمکرات در پاسخ به فیلم "کوی سنجق" رژیم جمهوری اسلامی ساخته و پخش نمودند: https://m.youtube.com/watch?v=UkMGnHYNglo

۲ -  خبر مربوط به فیلم رژیم جمهوری اسلامی در سایت "کردستان میدیا" ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران:http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/32014

۳-  پاسخ اولیە حزب دمکرات به فیلم "کوی سنجق" :https://m.youtube.com/watch?v=X0ndYKqpev0

٤-  سخنان انتقادی آقای "پیمان حیدری" در مورد داکیومنتری "کوی سنجق"https://m.youtube.com/watch?v=CDbDoSJ7PWc

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: