دهکده جهانی. ناگفته های انقلاب بهمن

دهکده جهانی سه شنبه ۱ اسفند
در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با هومن فخیمی در مورد ناگفته ها در مدارك سري آمريكا در رابطه با واپسين ماههاي سلطنت پهلوي، نقش برژينسكي، هايزر و ساليوان در شكل گيري وقايع و روحيه شاه در برخورد با موج انقلاب.

منبع: 
سایت ایران فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: