پنجمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

نشریه  آوای تبعید
"آوای تبعید" نشریه‌ای است که در گستره ادبیات و فرهنگ، در دنیای مجازی منتشر می‌شود.

پنجمین شماره "آوای تبعید" به آثاری از نویسندگان و شاعران ایرانی ساکن کاناد اختصاص دارد. در این شماره که مسئولیت آن را حسن زرهی برعهده دارند، آثاری از 27 شاعر و نویسنده آمده که در کلیت خویش می‌تواند بازتابی باشد از فعالیت‌های ایرانیان ساکن کانادا در این عرصه.

شماره‌های "آوای تبعید"، از جمله شماره پنجم آن را می‌توان در سایت "آوای تبعید" مشاهده و دانلود نمود. آدرس سایت:
http://avaetabid.com/?p=288

"آوای تبعید" در فیسبوک نیز قابل دسترسی می‌باشد.

نشریه  آوای تبعید

منبع: 
ایمیل
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: