افشای توطئه آخوندهای حکومتی ایران بر علیه جمهوری آزربایجان

تعداد مشاهدات: 
1022

در این فیلم روحانی جوانی از جمهوری آزربایجان که تحصیلات دینی خود را در ایران گذرانده است از توطئه آخوندهای حکومتی ایران بر علیه جمهوری آزربایجان پرده برداری می کند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: