مذاکره و جنگ ؛ نه

این رژیم قلب تپنده ویرانی و جنگ است و هیچ قدرتی نمی تواند روند جاه طلبی های اتمی او را مهار و متوقف سازد ؛ الا مردم ایران . از اینرو حمایت از مردم ایران برای سرنگونی این رژیم به نفع همه و از جمله غرب می باشد . ادامه مذاکرات بی نتیجه ؛ تنها عمر این جرثومهِ فساد برای ادامه سرکوب مردم ایران در داخل و تنش آفرینی در خارج از مرزها را زیاد می کند .

 

 « بمناسبت برگزاری 3 دوره مذاکره هسته ای بدون نتیجه در استانبول ؛ بغداد و مسکو میان کشورهای  5+1 و ایران »

 

مقدمه : دور جدید مذاکرات هسته ای رژیم و کشورهای  5 + 1 ( 5 کشور عضو شورای امنیت بعلاوه آلمان ) بعد از یک وقفهِ طولانی 15 ماهه در 26 فروردین در استانبول آغاز شد . دور دوم این مذاکرات در 3 و 4 خرداد در بغداد و دور سوم در 29 خرداد در مسکو بر گزار گردید .در این مذاکرات دو طرف مذاکره به هیچ توافقی نرسیدند .

فعالیت مخفیانه اتمی رژیم از سال دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی عملا" آغاز گردید ولی ایدهِ ضرورت برخورداری رژیم از سلاح اتمی به آخرین روز های جنگ ایران و عراق بر میگردد . وقتی که در اواخر جنگ 8 ساله ایران و عراق ؛ هاشمی رفسنجانی فرمانده کل قوای آن زمان از محسن رضائی فرمانده وقت سپاه پاسداران خواست که گزارشی در باره وضعیت جبهه های جنگ و چشم انداز آینده جنگ بنویسد . محسن رضائی طی گزارشی به رفسنجانی ؛ هر گونه تعیین و تکلیف شدن نهائی جنگ ( پیروزی در جنگ ) را به داشتن سلاح اتمی موکول کرد .

با خاتمه جنگ اگر چه برنامه " مجهز شدن به سلاح اتمی " در دستور کار مسئولان رژیم قرار داشت ولی بدلایل مشکلات و شرایط بعد از جنگ عملا" تا سال دوم ریاست جمهوری خاتمی در این زمینه اقدامی صورت نگرفت . در واقع فعالیتهای اتمی رژیم از سال دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع شد . بعد از 6 سال فعالیت مخفیانه اتمی رژیم ؛ برای اولین بار این فعالیت ها توسط سازمان مجاهدین افشا گردید . با افشای ابعاد برنامه های اتمی رژیم ؛ فشار های غرب و امریکا برای کنترل و متوقف کردن این برنامه شروع شده و هنوز ادامه دارد . این مقاله نوشته ای است در مورد اهداف ؛ خطرات ؛ چشم انداز و راه حل واقعی برنامه اتمی رژیم .

 

یکم ــ اهداف رژیم از بلند پروازی های اتمی :

بازی اتمی در ایران اساسا" یک بازی قدرت است . آخوندهای حاکم بر ایران از ابتدای حاکمیت و سلطه بر ایران ؛ سیاست دوگانه سرکوب و اختناق در داخل کشور و بحران و جنگ افروزی در خارج از مرزهای کشور را ــ برای کنترل و مهار نارضایتی ها و اعتراضات مردم ــ راهنمای عمل خود قرار دادند . این رژیم در دور اول حکومت بر کشور ؛ حیات خود را به جنگ ویرانگر ــ و کشور بر باد ده ــ با عراق گره زد و تا توانست به بهانه جنگ با دشمن خارجی هر ندای آزادیخواهی و فریاد های حق طلبانه مردم را در گلو خفه کرد . بی جهت نبود که در آن روزها ؛ خمینی گور به گور شده جنگ را " نعمت الهی " می خواند و از ادامه جنگ تا آخرین خشت خانه های مردم صحبت می کرد .

بعدا" که رژیم مجبور به آتش بس در جنگ با عراق شد ( خمینی پذیرش آتش بس با عراق را به " جام زهر " تشبیه کرد ) ؛ سر دمداران حاکم بر کشور که دیگر بهانه جنگ ــ برای سرکوب مخالفین و مهار اعتراضات ــ را از دست داده بودند ؛ استمرار " برنامه اتمی بهر قیمت " را به عنوان جانشینی برای تداوم سیاست جنگ بر گزیدند . در واقع حکام جمهوری اسلامی بعد از خاتمه جنگ شعار " انرژی هسته ای     حق مسلم ماست " را جانشین شعار " جنگ جنگ   تا پیروزی " کردند .

اکنون نیز که رژیم حاکم بر ایران بناچار به مذاکره با غرب روی آورده است . با طرح شعارهای دروغین و ماجراجویانه در خصوص انرژی هسته ای ؛ ضمن تنش آفرینی در خارج کشور و سرکوب آزادیخواهان در داخل کشور می کوشد که مسائل خود با غرب را نه در چارچوب مصالح عالیه مردم و منافع ملی کشور بلکه فقط در جهت سیاستی بر پایه حفظ نظام و محکم کردن موقعیت ارتجاع حاکم و کانون های با نفوذ " قدرت " و " ثروت " حل و فصل نماید .

واقعیت این است که ؛ بمب اتم که رژیم حاکم بر کشور ما بدنبال تهیه آن است ؛ بدلیل ماهیت ویرانگر و رعب آفرین اش اساسا" کارکردی سرکوبگرانه و وحشت آفرین دارد . بهمین دلیل می تواند تقویت کننده و مکمل دستگاه سرکوب و نظامی گری رژیم باشد  . به عبارتی مکمل دستگاه سرکوبی است که به عریان ترین وجه ممکن به سرکوب و قلع و قمع معترضین و آزادیخواهان در جامعه ایران مشغول است . بعلاوه پروژه اتمی ؛ از دیدگاه کارگزاران امنیتی رژیم می تواند به مثابه وسیله ای برای تهدید و باج خواهی منطقه ای و جهانی برای حفظ و بقای رژیم بکار رود و همچنین از نظر رژیم این سلاح ــ بمب اتم ــ برای توسعه طلبی و تحقق امپراطوری اسلامی و زمینه سازی برای ظهور " امام غایب " نیز ضروری و حائز اهمیت اساسی است  .

روشن است که ؛ ابراز و تکرار شعار " انرژی هسته ای    حق مسلم ماست " از طرف سردمداران رژیم حاکم بر ایران ؛ یعنی در کشوری که پاسخ حق خواهی مردم و معترضین با زندان و رگبار گلوله ها داده می شود ؛ شعاری است در جهت فریب و تحمیق مردم . هیچ حقِ مسلمی بالاتر از آزادی و بر قراری حاکمیت ملی برای ایرانیان وجود ندارد . حق بی بدیل مردم ایران برخورداری از دمکراسی و حقوق بشر و ..... می باشد . حقی که بیش از 33 سال است از مردم ایران سلب شده است . آنچه را رژیم ضد بشری حق مسلم  مردم میداند چیزی جز بردن مردم به آستانه یک خودکشی جمعی و تباهی و نابودی کشور نیست .

 

دوم ــ خطرات ناشی از برنامه های اتمی :

اکنون که دیگر جغدِ شوم جنگ در آسمان ماتمزده کشورمان به پرواز در آمده است ؛ بهتر از گذشته می توان از خطرات ناشی از " ادامه برنامه های مشکوک اتمی " رژیم ــ که جان و هستی مردم و کشور را تهدید میکند ــ صحبت کرد و نوشت ؛ نوشت که به چه دلیل رژیم ضد بشری حاکم بر کشور ما ؛ اصرار بر حفظ و تداوم  برنامهِ اتمی  دارد ؟!! که هر یک از تأسیسات و مراکز هسته ای اش در شهرهای مختلف ایران ؛ به مثابه یک " بمب هسته ای " در حال کنترل می باشند . ذیلا" در این باره بیشتر می نویسم . اهم خطرات ناشی از برنامه اتمی رژیم عبارتند :

1 ــ خطرات ناشی از زلزله :ایران کشوری زلزله خیز است و خطر وقوع یک زلزله بیش از هر خطر دیگر مراکز اتمی رژیم و بالطبع جان و هستی مردم را تهدید میکند . در کشوری که مدارس و ساختمانهای عمومی عمدتا" دهه ها پیش ساخته شده و هیچ انطباقی با استانداردهای بین المللی زمین لرزه ندارند و در کشوری که فهرست و لیست بناها و تأسیسات آسیب پذیر ــ مانند سد ها ؛ پلها ؛ لوله های آب و فاضلاب و نیروگاههای اتمی و .... ــ که در صورت وقوع هر زمین لرزه ای آسیب های جدی خواهند دید سر به آسمان می زند . زلزله ای ــ همه میدانیم که ؛ هیچ گو شه ای از ایران از خطر زلزله در امان نبست ــ نه در ابعاد زلزله ژاپن ــ هفت و چهار دهم ریشتر ــ ؛ حتی یک طوفان موسمی و هر رویداد طبیعی دیگر و حتی زلزله ای در ابعاد 6 ریشتر ــ زلزله ای که شهر بم را با خاک یکسان کرد ــ می تواند بلایا و فاجعه های ویرانگر و جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد .

اما فراتر از آن ؛ با وجود هر گونه تدابیر ایمنی و پیشگیری های دیگری هم که برای مقابله با زلزله اتخاذ شود . آنچه که مسلم و حتمی است ؛ نیروگاههای اتمی و سایر مراکز هسته در هر کشوری که باشند اساسا" و ذاتا" خطر آفرین می باشند و درست بهمین دلیل است که هیچیک از شرکتهای بیمه در کشورها ؛ حاضر نمی شوند که بیماریهای ناشی از انفجارات و دیگر فعل و انفعالات اتمی و هسته ای را زیر پوشش خود بگیرد .

2 ــ تحریم ها و خطرات مراکز اتمی :

بدلیل انزوای بین المللی رژیم و تحریم های فراگیر جهانی ــ و تصویب شده توسط شورای امنیت ــ و تحریم  های جداگانه و مستقل کشورهای اروپایی و امریکا ؛ مراکز اتمی ایران و به خصوص مراکز غنی سازی اورانیوم با تکنولوژی قاچاق و غیر استاندارد راه اندازی شده اند و یا مانند راکتور بوشهر با تکنولوژی 40 سال پیش و یا تکنولوژی تجدید نظر شده راکتورهای روسی ــ که چندان قابل اعتماد نمی باشند ــ ساخته شده است . این کیفیتِ نازل تکنولوژی بکار رفته در تأسیسات اتمی ؛ این مراکز را نا امن و خطر آفرین کرده است ؛ بطوریکه می بایست هر لحظه احتمال وقوع حوادثی تلخ و ناگوار را در این مراکز انتظار کشید   .

مورد دیگر که باید به آن اشاره کرد ؛ مجتمع " آب سنگین اراک " است . بر اساس ادعاهای رژیم ؛ راکتور آب سنگین اراک با طراحی داخلی ساخته و استفاده می شود . طراحی داخل  در حالی است که رژیم ایران نه از رشد صنعتی لازم برای ساختن یک رأکتور اتمی برخوردار می باشد و نه تجربه قبلی در این زمینه دارد .

بعلاوه برای داشتن یک راکتور اتمی و راه اندازی و بکار یردن آن ؛ نیازمند مدیریت دقیق و آموزش دیده و آشنا به تجارب و فن آوریهای روز اتمی ؛ نظارت کارشناسانه و توجه به امور ایمنی و برنامه ریزی منظم برای این منظور می باشد . در حالیکه در مراکز اتمی رژیم به خصوص مجتمع آب سنگین اراک ؛ اصلا" چنین تدابیری اتخاذ نشده است .

رژیم ضد ملی و کشور بر باد ده و متخصصان اش برای این منظور نه صلاحیت لازم را دارند و نه قابل اعتماد می باشند . سطح آگاهی و صلاحیت رئیس جمهور ام القرای اسلام در همان حد است که انرژی اتمی برای رژیم ؛ توسط دختر بچه ای در آشپز خانه تولید شود و یا یک دختر 15 ساله در زیر زمین خانه اشان اورانیوم را برای آخوندها غنی سازی کند . تخصص واقعی این رژیم و کارگزارانش در دسیسه چینی علیه مردم و منافع ملی کشور ؛ شکنجه و تیر باران ؛ دروغ و فریب بیشتر ؛ دزدی ؛ چپاول و ...... میباشد .

3 ــ خطر جنگ طلبی های رژیم :

خطر دیگری که مراکز اتمی رژیم و بالطبع مردم ایران را تهدید می کند ؛ سیاست های مربوط به مخالفت و سر پیچی رژیم از قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت در رابطه با پرونده های اتمی  ؛ صدور تروریسم و بنیاد گرائی ؛ مداخله جوئی در کشورها و بخصوص دوستان امریکا در منطقه  و .... می باشد . این سیاست ها  خطر جنگ و حمله به تأسیسات اتمی رژیم را افزایش می دهد . ادامه این سیاست ها هر آن ؛ کشور ما را به آستانه جنگ ویرانگر دیگری می کشاند . که در این صورت مراکز اتمی در ایران ؛ نخستین آماج چنین جنگ ویرانگری خواهند بود . ضمن اینکه مراکز اتمی رژیم ــ برای پیشگیری و جلوگیریِ از تولید احتمالی بمب اتم توسط رژیم ــ  همیشه اهداف خوبی برای هر نوع خرابکاری تلافی جویانهِ عوامل نفوذی کشورهای مخالف رژیم حاکم بر میهن می باشند .

 

سوم ــ تردیدها نسبت به صلح آمیز بودن برنامه اتمی :

بعد از افشای پروژه های متعدد مخفیِ مربوط به فعالیت های اتمی رژیم ؛ تردید ها نسبت به صلح آمیز بودن این فعالیت های اتمی رژیم شروع و روز بروز بیشتر شده است  . این تردیدها کاملا" طبیعی و موجه می باشند زیرا :

اولا" اصرار بر ادامه فعالیت های اتمی با هزینه های هنگفت اقتصادی بدون هیچ توجیه اقتصادی آنهم در کشوری که بر دریا نفت نشسته است و از بزرگترین دخایر گازی در جهان بر خور دار است ؛ اساسا"  شک برانگیز است .

ثانیا" اگر رژیم ایران واقعا" یک " برنامه صلح آمیز هسته ای " به منظور تولید برق و یا  مصارف صنعتی دیگر را دنبال میکند ؛ چه نیازی به این همه مخفی کاری و فریب و دروغ دارد ؟! در طول دو دهه ای که از عمر فعالیت های هسته ای رژیم گذشته است ؛ رژیم ایران ضمن بی اعتنائی کامل به خواست نهادهای بین المللی ذیربط و جامعه جهانی برای بازدید از مراکز هسته ؛ هر ساله نیز به تعداد مراکز هسته ای مخفی خود در کشور افزوده است .

از مؤلفه های اصلی ایجاد اعتماد میان دو طرف ؛ دو کشور و .... پای بندی آنها به صداقت در عمل می باشد . در حالیکه حدود 2 دهه از شروع بکار فعالیتهای اتمی رژیم می گذرد ؛ علاوه بر پنهانکاری و دروغ  ؛ آنها به هیچیک از تعهدات بین المللی خود پای بند نمانده اند . برای مثال ؛ علیرغم توافق نامه سعد آباد ( 29 مهر 1389 ) ؛ توافق نامه بروکسل ( 4 اسفند 1389 ) و توافق نامه پاریس ( 17 بهمن 1389 ) برای توقف غنی سازی میان ایران و کشورهای اروپائی ؛ هیچوقت غنی سازی در تأسیسات اتمی رژیم متوقف نشده است  .

در حالیکه ولی فقیهِ اتمی رژیم فتوای حرام بودن بمب اتم را صادر می کند ؛ در فاصله کوتاهی بعد از صدور فتوا  ؛ لپ تاپ حاوی نقشه های ساخت کلاهک هسته ای و سایر برنامه های هسته رژیم ــ که هدفی جز تولید بمب اتم را دنبال نمی کنند ــ متعلق به کارگزاران رژیم ؛ در معرض دید خبرنگاران در سراسر جهان قرار می گیرد .

در همین مذاکرات بغداد ــ که در تاریخ 3 و 4 خرداد همین امسال برگزار شد ــ در حالیکه تولید غنی سازی 20 در صدی ــ که مورد مخالفت 5 +1 می باشد ــ توسط رژیم توجیه میشود ؛ به یکباره آثار اورانیوم 27 در صدی در تأسیسات " فردو " ی قم پیدا می شود . و هزاران دروغ و فریب دیگر و .... .

با وجود این ؛ برنامه اتمی رژیم عامل اصلی اختلاف و بی اعتمادی غرب نسبت به ایران نمی باشد و این عامل ؛ تنها بی اعتمادی موجود بین طرفین را تشدید کرده است . بی اعتمادی و مخالفت غرب و امریکا با رژیم ایران اساسا" در بنیاد گرائی اسلامی ؛ تروریسم دولتی و حمایت از گروههای تروریستی در منطقه و حتی در سراسر جهان ؛ مداخله جوئی در امور کشورها به خصوص کشورهای دوست امریکا در منطقه ؛ مخالفت و تهدید مکرر اسرائیل و ..... ریشه دارد . در محور بعد در این باره بیشتر توضیح می دهم .

پس میان غرب و امریکا بعبارتی بحران اعتماد وجود دارد و بر خلاف ادعای رژیم ؛ برنامه اتمی رژیم تنها یکی از موارد شک بر انگیز و تشدید کننده بی اعتمادی می باشد

 

چهارم ــ مشکل غرب و امریکا با رژیم :

بعد از اولین افشاگری سازمان مجاهدین در باره فعالیتهای مخفیِ اتمی رژیم ؛ مشکل فعالیت های مخفی و مشکوک اتمی به سایر مسائل مشکلات غرب و امریکا با رژیم ایران افزوده شد . مشکلات و اختلافات غرب و به خصوص امریکا با رژیم ایران ؛ فرایندی است که طی بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بوجود آمده است و برنامه جنجالی و شک بر انگیز اتمی رژیم تنها یکی از انبوه مسائل و مشکلاتی است که میان غرب و امریکا با رژیم ایران وجود دارد .

بطوریکه با قاطعیت  می توان گفت ؛ در میان انبوه مشکلات موجود میان دو طرف ؛ برنامه اتمی رژیم حتی مشکل و تضاد اصلی (  برنامه اتمی رژیم مشکلی نیست که با حل شدن آن ؛ سایر مشکلات براحتی حل بشوند ) بین طرفین دعوا نمی باشد . یعنی مشروط کردن صلح و دوستی کما اینکه تنش و جنگ میان غرب و ایران را تنها به توقف ؛ تعلیق و تعیین و تکلیف شدن برنامه اتمی رژیم ؛ برداشت درستی نیست . یعنی حل تنش موجود میان غرب و ایران ــ که ممکن است حتی به جنگی ویرانگر میان آنان تبدیل شود ــ به پارامترهای گوتاگونی بستگی دارد و حداقل تا حل شدن مشکل اصلی ــ که قطعا" برنامه اتمی رژیم نمی باشد ــ این اختلافات کماکان وجود خواهند داشت .

مخالفت های غرب و امریکا با برنامه اتمی رژیم قبل از هر چیز در سیاست های مداخله جویانه ایران در کشورهای دوست امریکا در منطقه ؛ حمایت رژیم از گروههای تروریستی در خاورمیانه ؛ مخالفت رژیم  با برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین ؛ تهدید مداوم اسرائیل به نابودی و مهمتر از همه مخالفت رژیم با نظم امریکائی در منطقه و تلاش برای ایجاد نظم دلخواه خود ؛ ریشه دارد . یعنی در واقع صورت مسئله اصلی تعیین و تکلیف کردن قدرت در منطقه است . یعنی چه کسی باید حرف اول را بزند و چه کسی باید دست بالا را در منطقه داشته باشد .

در چنین بستر و زمینه ای است که مسلح شدن نظام جمهوری اسلامی به بمب اتم برای غرب و امریکا وحشت آفرین می شود . به صحبت های ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه خطاب به حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت رژیم توجه کنید : وقتی که تنها سلاح شما " ژ ــ ث " و " کلاشینکوف " بود . شما مخالفان خود را در کشور های ما ترور می نمودید . دنیا چگونه می تواند مسلح شدن شما به سلاح هسته ای را تحمل کند ؟! ( یعنی مشکل در سلاح اتمی نیست ؛ ذات جنگ افروز و مداخله گر رژیمِ قرون وسطائی مشکل اصلی است )

بنابراین حتی ــ به فرض محال ــ در صورت پذیرش اجباری تمام شروط غرب از طرف رژیم در مذاکرات هسته ای ؛ یعنی در صورتیکه رژیم ایران تمام شرایط کشورهای  5+1 در مورد برنامه اتمی اش را هم بپذیرد . این مرجله بهیچوجه پایان تنش و اختلاف میان غرب و ایران نیست . یعنی توافق در زمینه پروژه هسته ای رژیم به تنهائی ؛ نمیتواند باعث بر قراری رابطه با غرب و پایان دشمنی ها تلقی شود .  اما بر عکس ؛ فقط با ایجاد مصالحه ای در زمینه دیگر ابعاد تنش است که زمینه برای حل مشکل اتمی فراهم می شود و می توان مصالحه جامع و کامل میان طرفین را ؛ انتظار داشت .

پس در بستر اختلافات و مسائل متعدد موجود میان غرب و ایران است که غرب برنامه اتمی رژیم را دستاویز قرار می دهد و به شدت با آن مخالفت می ورزد . در غیر اینصورت  ؛ چگونه می توان موافقت غرب با برنامه اتمی پاکستان ــ با بیش از 100 بمب اتم ــ را توجیه کرد ؟ کشوری نا امن و یی ثبات در منظقه ای نا امن تر . ضمن اینکه پاکستان محل نشو و نمو و کمینگاه اصلی القاعده و طالبان نیز می باشد

 

پنجم ــ راه حلِ اصولی مقابله :

همانگونه که در بالا شرح داده شد بر خلاف تبلیغات سران رژیم و همچنین غرب ؛ پرونده اتمی رژیم ایران قبل از هر چیز ماهیتی کاملا" سیاسی دارد . هدف غائی این برنامه برای رژیم ؛ کسب هژمونی منطقه ای است ( که به اعتقاد رژیم بشکلی می تواند ضامن بقاء و دوام حکومت او باشد ) ؛ امری که خط قرمز طرف مقابل است و بهیچوجه از طرف غرب و امریکا ؛ صرف نظر کردنی نیست . بنابراین پیشاپبش روشن است که هیچیک از طرفین این پرونده به دلایل سود و زیانهای ناشی از توقف و یا ادامه این برنامه ؛ نمی توانند کوتاه بیایند و به خواست طرف مقابل تن بدهند .

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ( سایت معتبر هافینگتون ) در باره بحران خاورمیانه نوشته است : تلاشی که برای تغییر نظام حاکم بر دمشق در جریان است و منازعاتی که بر سر آن در گرفته است در حقیقت جزئی از یک بازی ژئو سیاسی بزرگتر منطقه ای است که بی شک توطئه ای برای هدف قرار دادن ایران است . در این توطئه ایالات متحده امریکا ؛ ناتو ؛ اسرائیل ؛ ترکیه و برخی کشورهای منطقه دست دارند و می خواهند نقش منطقه ای ایران را تضعیف کنند .

نزدیک به دو دهه مذاکرهِ بی نتیجه و سر سختی هر دو طرف این دعوا نشان میدهد که نه رژیم ولایت فقیه می تواند از ضمانت نامه بقاء و استمرار قدرت و نه غرب و امریکا می تواند از منافع سرشار منطقه ای خود ــ که در گرو حمایت از دوستانش در منطقه میباشد ــ چشم پوشی کند . بنابراین این کلاف سر در گم ؛ هر گز با مذاکره باز نمی شود .

دور جدید مذاکرات اتمی که این بار با درخواست و التماسِ رژیم آخوندی ــ در وحشت از قیام مردم بخاطر فقر ؛ تورم و بیکاری ــ برگزار شد ؛ علیرغم سه دوره مذاکرات طولانی ؛ بدون هیچ نتیجه ای بپایان رسید  ؛ امری که از قبل هم قابل پیش بینی بود . اما حتی در صورت پذیرش احتمالی شرایط غرب از طرف رژیم ( احتمالی محال  ) نه رژیم ایران به آن شرایط و توافقات پایبند می ماند و نه اعتماد غرب و امریکا به رژیم جلب می شد .

بنابراین آنچه در رابطه با برنامه اتمی رژیم ــ به اعتبار ابعاد دیگر مشکلات فیمابین ــ قابل پیش بینی و در چشم انداز قرار دارد یا " پذیرش شرایط غرب توسط رژیم و تأخیر و عقب افتادن حمله غرب با ایران  " و یا " عدم پذیرش شرایط غرب و تسریع سناریوی جنگ " می باشد . سناریوی سومی متصور نمی باشد ؛ مگر :

 آنچه می تواند خطر جنگ و اتمی شدن رژیم حاکم بر ایران را منتفی سازد نه " مذاکره با رژیم " و " نه جنگ " و نه حتی توافق طرفین بر سر مسائل هسته ای است . بلکه تنها تغییر و سرنگونی این رژیم است که می تواند شبح شوم جنگ را از آسمان میهن مان دور کند و خطرِ جهانیِ مسلح شدن رژیمی نا متعارف به بمب اتم را بر طرف سازد و به خصومت های 30 ساله غرب و ایران پایان ببخشد ؛ یعنی کاری که تنها از عهده مردم ایران ساخته است .

این رژیم قلب تپنده ویرانی و جنگ است و هیچ قدرتی نمی تواند روند جاه طلبی های اتمی او را مهار و متوقف سازد ؛ الا مردم ایران . از اینرو حمایت از مردم ایران برای سرنگونی این رژیم به نفع همه و از جمله غرب می باشد .  ادامه مذاکرات بی نتیجه ؛ تنها عمر این جرثومهِ فساد برای ادامه سرکوب مردم ایران در داخل و تنش آفرینی در خارج از مرزها را زیاد می کند .

تحریم های بین المللی هم ؛ اگر با حمایت همه جانبه از جنبش و اعتراضات مردم همراه نباشد نمی تواند به یاغیگری های بین المللی رژیم مهار بزند و چرخشی در مواضع خارجی اش ایجاد نماید . فشار های خارجی علیه رژیم وقتی کار ساز و مفید واقع می شوند که بتواند سردمداران این رژیم را در برابر خواسته های دموکراتیک و بر حق مردم مجبور به عقب نشینی و یا سرنگونی کند . بعد از سرنگونی رژیم ؛ دولت بر آمده از آراء مردم می تواند مسائل و مشکلات فی مابین ایران و جامعه جهانی را به گونه ای دموکراتیک و دیپلماتیک حل و فصل نماید . و گر نه فشار و تحریم های خارجی بدون حمایت از جنبش اعتراضی مردم هم نهایتا" به جنگی ویرانگر و میهن بر باد ده  تبدیل خواهد شد .

مردم ایران نیازی به بمب اتم ندارند ؛ آرزو و نیاز مردم ایران قبل از هر چیز آزادی ؛ و حق حاکمیت ملی و مردمی است . از آنجا که مذاکره و مماشات با نظام جمهوری اسلامی ( به خصوص که نماینده مردم ایران هم نمی باشد ) بر سر برنامه اتمی ؛ مردم ایران و مبارزه آنان را منزوی میکند  و دست یابی به حقوق پایمال شده آنان را به تأخیر می اندازد ؛ باید هر چه سریعتر به آن پایان داده شود  ؛ و به جای آن غرب به حمایت مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اقدام نماید .

 

ششم ــ نتیجه :

ادامه برنامه اتمی رژیم جز تحریم بیشتر ؛ فقر و سیه روزی بیشتر ؛ انزوای جهانی کشور ما و خطر یک جنگ ویرانگر دیگر ؛ هیچ ثمری برای مردم و کشور ما  ندارد و باید هر چه سریعتر متوقف شود . در ایران آزاد فردا ؛ حق برخورداری از انرژی هسته ای می تواند در محیطی آزاد به بحث گذاشته شود ؛ رسانه های آزاد و مستقل در مورد امنیت و دل نگرانی های مردم در این باره به آزادی بنویسند و صحبت کنند ؛ متخصصان مستقل مراکز اتمی را کنترل و بررسی کنند و در مورد ریسک ها و خطرات احتمالی آن به مردم گزارش دهند و آنگاه مردم ایران آزادانه در مورد ــ داشتن و یا نداشتن برنامه اتمی ــ تصمیم بگیرند .

 

محمود خادمی ــ 09.07.2012

   arezo1953@yahoo.de    

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
سایت نویسنده
برگرفته از: 
سایت نویسنده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرز روشن با جریانهای دارای ایدئولژیک ارتجاعی -فاشیستی
خطر این جریانها برای مبارزات آزادی خواهی مردم ایران
از "خدا ، شاه ، میهن "تا "خمینی ای امام " و " رجو ی ، ایران ، ایران ، رجوی "- یک بار این شعارها را مرور کنیم . در هر سه یک موضوع را بصورت تیز در میابیم . هر سه محور فرد میچرخد و در واقع این فرد در بخش خدایی قرار داد میشود. یک تفکر فاشیستی که همیشه مریدان خود را نیز دارد. این مریدان عموما هم نان خور دستگاه بصورت ایدئولژیک و مادی هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از خصیصه های ذوب شدگان در رهبران فاشیستی دیکتاتور ماب این است که افراد ذوب شده در رهبر در واقع عقل وچشمشان کور شده و فقط رهبر معظم خود را میبینند و برای همین افراد ذوب شده در ولایت فقیه خامنه ای ویا رجوی ویا شاه سابق "فدائیان "دیکتاتورها این است که در مقابل مخالفین خود وقیح میباشند . نگاهی به دستگاه اطلاعاتی - امنیتی شاه و شیخ نشان میدهده که این افراد درمقابل مخالفین بی شرم در کلام و بی حیا در تهمت وفحاشی میباشند. این از خصیصه های نیروهای امنیتی هر دستگاه مافیایی است که تحمل ندارد و نمیتواند انتقاد به رهبر خود را بپذیرد ودر نتیجه به اعمال غیر انسانی و فحش وتهمت و ناسزا روی میاورد. در دستگاه رجوی هم غیر از این نیست . فرد در رهبرش ذوب شده است ودر نتیجه در مقابل مخالفان دیگر سدی نمبیند که زبان را حیا بخشد و شرمی داشته باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برگزاری اجلاس مياندوره يی شورای ملی مقاومت با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت.......
سخنان آقای مهدی سامع از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران................

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز هم نشخوارهای وزارت اطلاعات را تحویل دادن چیزیست که از32 سال پیش تا کنون در راستای حمایت از رژیم اسلامی که حرث ونسل مردم ایران را بربادداده اند همچنان سیستماتیک بر علیه نیروهای انقلابی ادامه دارد و در داخل مطبوعات وابسته به رژیم از فارس و ابرار گرفته تا جمهوری اسلامی وکیهان شریعتمداری ودر خارجه مزدبگیران رژیم و سر بازان امام غایب ولابیهای استعماریشان سر به سنگ میکوبند . تمامی این اقدامات و تهمت زدنها به آزادیخواهان و انقلابیون با توجه به تنگ شدن طناب تحریمها به گردن ولی فقیه ارتجاع و زهره ترک شدن آخوندها از شورشهای مردمی که در رسانه های رژیم به آنها اشاره میکنند و عملیات فزاینده ارتش آزادی سوریه بر علیه اسد جنایتکار شریک استراتژیک آخوندها و ده ها شکست دیگر رژیم البته قابل فهم است.
مرگ بر خامنه ای ....مزگ بر اصل ولایت فقیه..... لعنت بر خمینی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با ا ظهار تاسف از اینکه بایستی اینگونه جواب این بسیجی رجوی را بدهم !-ابتدا از مسئولان سایت محترم ایران گلوبال وخوانندگان عذر میخواهم . ولی این جناب "علی دیانتی " خود را با من اشتباه گرفته است ت. ایشان چون خود بسیجی ولایت رجوی هستند در دیدگاه ایشان امکان آزاد فکری وجود ندارد وبا با ید با رهبر وولی ایشان رجوی بود ویا مزدور رژیم هستی. ولی باید به ایشان گفت هرکسی مانند رهبر شما نیست که هرروز به یک نفر خود را آویزان میکند یک روز به صدام حسین که بمب شیمیایی بر سر مردم کرد میریخت و مردم خود را میکشت شما ککتان هم نمیگزید که با او دست دوستی وهمکاری بدهید نان وآب خود را از او دریافت کنید ویک روز هم با کشتار کنندگان مردم عراق یعنی آمریکا دست دردست دهد . شما چون خود عمری نان وآب دیگران را خورده اید در مخیله اتان چیزی جز این وجود ندارد که افراد باید وابسته باشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در راستای نظر داده شده از رهنما ی ولایت باید دوباره تاکید کنم که فضاحت دیپلمات رژیم ضد بشری در آلمان را سایتها و شخصیتهای رژیم اسلامی در داخل به مجاهدین چسباندند و در خارجه در همین مسیر لابیهایشان فعال شده و مجاهدین را با تیغ روابط نامشروع جنسی زیر تیغ می برند اما زهی خیال باطل که این اباطیل دیگر اثر ندارند وبزودی ریش وریشه خامنه ای و رژیمش در آتش قهر خلق و زنان مجاهد خلق خواهد سوخت...................دنباله...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گندابهای ارتجاع صیغه ای خمینی خامنه ای را در اظهاراتی که مجاهدین را متهم به روابطی غیر انسانی با زن میکنند .. ولی از طرف دیگر با بیشرمی آنها را متهم به روابط نامشروع بین زنان ومردان مجاهد در ازای دادن سمتهای بالا در تشکیلات به زنان همه و همه نشخوارهای وزارت اطلاعات بد نام و سربازان ناپیدای امام جماران در سایتهای مجازیست.
افتخار در اینست که بالاترین سمتها را هم اکنون در تشکیلات زنان بدوش دارند تا کور شود وزارت اطلاعات و مزدوران مجازی اشان. این مجاهدین و زنان مجاهد خلق هستند که رژیم اسلامی را به جقنگ گوییهایی اینچنینی واداشته اند.درهر جلسه ای که با دیگر کشورها دارند روضه مجاهدین میخوانند و یکی از شرط وشروطشان برای معاملات با آنها فشار بر مجاهدین است که این البته کاملا قابل فهم است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گندابهای دو فرهنگ اسلامی : در واقع آنچه که ما در مقابل خود داریم گنداب فرهنگ اسلامی بنام خمینیسم ورجویسم است که هردو در عمل متاسفانه به یک شکل عمل میکند. مثلا اگر در فرهنگ آخوندی زن یک عنصر ی است "خطرناک " در فرهنگ رجوی هم . بهمین دلیل مثلا اعضای زن آنها بهیچ روی نباید به تنهایی با یک مرد در جایی باشند. اگر باید با مردی از مجاهدین هماره باشد باید حتما نفر سومی در آنجا حضور داشته باشد . البته در "شهر "از هم پاشیده شده رجوی بنام " اشرف " رابطه مرد وزن ممنوع میباشد البته برای زیر دستی ها که باید خود را به گفته یکی از اعضای جدا شده ولی هنوز هوادار مجاهدین باعث گسترش تجاوز به جوانان کم سن سال تر ، تجاوز به زنان که باعث این شده که زنان با مردان تنها نباشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینهم از منطق وآزادگی و علم رهروان ولایت که ما را هم بدان رهنمون میکنند.
آسمان وزمین را با ریسمان ولایت بهم بافته و دق دلی خود را بر سر مجاهدین در آورده . البته تمامی این تهمت زدنها از جانب آخوندها و پر پاچه هایشان قابل قهم است. از علم وآزادگی و منطق ولی فقیه سر چشمه میگیرد.
لطفا ادامه را بخوانید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منطق و علم که نباشد ، زبان نا سزا وفحش چون چماق بدر آ ید ! رو دوست اهل علم وآزادگی شو، چون خود در آیینه زشت بینی ، آِیینه شکستن خطا میباشد ! برو خود شو و مشو مرید که مرید بودن چشم را کور میکند و گوش را کر !گویند کسی که خواب است را میشود از خواب بیدار کرد ولی مرید فناتیک را هرگز !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی
شرم بر مزدوران رژیم اسلامی که اراجیف ولایت را نشخوار میکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه حل سوم رجوی چیست ؟
در ابتدا باید به کسانی که هر نوع مخالفت با سیاست های مجاهدین را با عنوان های "مزدوری " بصورت چماق بر سر مخالفین فکری مجاهدین میکوبند باید این را گفت که اگر شما برای "مزدور"خواندن دیگران مخالفت با سیاستهای رهبری مجاهدین است ، باید گفت بده وبستان با صدام حسین ، جناحهای جنگ طلب و شیپور جنگی این ها را بصدا درآوردن اسمش چیست ؟ از نظر بسیار ی از مردم ایران اسمش "مزدوری "است . این را میتوانید با یک همه پرسی از ایرانیان خارج کشور بپرسید بصورت آماری و خواهید دید که در کجا قرار دارید. همانطور که ایزوله بودن جریان مجاهدین در نزد اکثریت اپوزیسیون ایرانی این را نشان میدهد. مخالفت در شبکه های مختلف اجتماعی با مجاهدین خلق و "مزدور "دیدن آنها در شبکه های اجتماعی انعکاس قوی دارد. پس برخورد ما این نیست بلکه به تحلیل جریان مینشینیم که درپس این قوطی مارگیری "جریان سوم چه خوابیده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موج محکوميت عليه فشار روی ساکنان اشرف و قطع خوارک ساکنان ليبرتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی صحبت از سیاستهای ایران بر باد ده آخوندها مانند افشای ساخت بمب اتمی توسط رژیم ضد بشری پیش میاید و یا افشای صدور تروریسم آخوندی به میان کشیده میشود مزدوران مواجب بگیر خامنه ای سر وکله شان پیدا میشود و آسمان وزمین را با ریسمان ولایت فقیه بهم میبافند تا آخوندها را در ببرند. در مقابل این بی سامان ها فقط باید مرگ بر اصل ولایت فقیه گفت تا بیشتر رگهای گردنشان از خشم ورم کند این افراد خوب میدانند عاقبت عظمای ولایتشان دیگر سامان پذیر نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها راه مقابله با رژيم آخوندی ، راه حل سوم
مرکز اطلاع رسانی گلوبال پاليتيشن در امريکا طی مقاله يی به قلم هدايت مستوفي, تنها راه مقابله با رژيم آخوندی را راه حل سوم ارائه شده توسط خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت برای تغيير دموکراتيک در ايران دانست. گلوبال پاليتيشن در اين مقاله با عنوان ” بی ثمر بودن مذاکرات با رژيم ايران جای شگفتی ندارد” نوشت: دربرخورد با اين رژيم بايد در سياست خارجی در جهتی صحيح حرکت کرد. اين کار با متوقف کردن هرگونه معامله يا مذاکره با رژيم ايران، و با حذف امتيازاتی که به اين رژيم داده شده،. امکان پذير است. در صدر اين اقدامات ، حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمان های تروريستی است. بعد از آن، نوبت بستن تمامی مرزهای دو کشور ايران و عراق و تصفيه دولت عراق از مأمورين رژيم ايران می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
الزمان: خانم مريم رجوی، راه حل نظامی و مماشات را رد می کند, و به راه حل سوم فرا می خواند
روزنامه الزمان بين المللی طی مقاله يی نوشت: برای تغيير رژيم بنيادگرا در ايران، مقاومت ايران ودر رأس آن خانم مريم رجوی، راه حل نظامی و مماشات را رد می کند, و به راه حل سوم که تغيير دموکراتيک است فرا می خواند. در قسمتی از اين مقاله آمده است: خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران انديشه های خود را برای گسترش روح مقاومت در داخل کشور و شکستن طلسم اختناق، که ارگان های سرکوبگرپليسی رژيم ايجاد کرده اند، ارائه نمود. خانم مريم رجوی طی پيامی همه را به قيام و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژيم ايران فراخواند. پيام هايی که برای حمايت از قيام دانشجويان سراسر ايران ، اعتراضات کارگران، معلمين و اخيراً قيام مردم در بحران جيره بندی بنزين بود. روزنامه الزمان بين المللی در ادامه افزود: کسی که امور ايران را پيگيری می کند پيام خانم مريم رجوی به مردم ايران را پيامی سياسی ومتعادل می خواند که به حقوق بشر احترام می گذارد و از آزاديهای فردی شهروندان دفاع می کند, خواستار آينده درخشان و انسانی است که به رابطه با ملت های منطقه احترام ميگذارد وبه حقوق اين خلق ها تجاوز نمی کند. اين روزنامه در پايان به راه حل سوم ارائه شده توسط رئيس جمهور برگزيده مقاومت اشاره کرد و نوشت: اين استراتژی مقاومت برای تغيير رژيمی است که به دنبال کسب سلاح اتمی و تحميل تروريسم بر منطقه و خطری بزرگ برای کل منطقه وعامل آشوب وبی ثباتی است و با اين کارها قصد دارد عمر نظام خود را که به سر آمده است، طولانی کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها راه مقابله با بحران اتمی آخوندها، ” راه حل سوم” برای تغيير دموکراتيک در ايران است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واشنگتن پست: راه حل سوم در ايران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تعجب نکنید که خط آقای محمود خادمی با خط جنگ طلبی مجاهدین هم خوانی نزدیکی دارد. و درحالیکه هیچ دستگاه بین المللی صحبت از داشتن بمب اتمی توسط رژیم سخن میگوید مجاهدین ، اسرائیل و آقای محمود خادمی عضو پیشین وقدیمی وپرسابقه مجاهدین خلق دقیقا ا ز"نیتهای بلند پروازانه اتمی "رژیم خبر دارد و این رژیم است که تنها "جنگ طلب است " ونه آمریکایی که استراتژی "خاورمیانه بزرگ " را در منطقه دارد و دم خروس مجاهدین و آقای خادمی ودیگر جنگ طلبان هم در همین است که ورق را بر میگردانند انگار که آمریکا عراق ، افعانستان ، لیبی وسوریه را اشغال نکرده اند و اهدافشان صلح طلبانه و برای دمکراسی است.