تماس با سایت

 

 لطفا مقالات و نامه های خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 

 

 

    info@iranglobal.info 

برای مسائل و مشکلات فنی با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

   iranglobal@iranglobal.info 

 

 با ایمیل های زیر شما همچنین می توانید با اعضای شورای سایت در تماس باشید:

تماس تلفنی با   کیانوش توکلی مسئول هماهنگی ایران گلوبال

   004526730554

   keianoshtavakkoly@hotmail.com

  

لاله مؤذن

 

 

 la.moazen@gmail.com

 

کاوه جویا

  kavejooya@gmail.com

 

رضا وضعی

  rezavazeei@yahoo.com