منتخب

………..چرا جبهه ملی ایران خاموش است؟ ……..مهندس محمد اویسی (سازمان مهندسان)، جمال درودی (شورای مرکزی)، مهندس آرش رحمانی (سازمان مهندسان)، یونس رستمی (شاخه ایلام)، کورش زعیم (شورای مرکزی- زندانی سیاست خفقان اندیشه)، دکتر شاهین سپنتا (شاخه اصفهان)، مجتبی موسوی (شاخه اهواز)، امیرمسعود موگویی (فریدونشهر)، فتح اله نجاتی‌مازگر (شاخه تبریز)،
شاید سال‌ها قبل فالگیر دوره‌گردی که کف دست او را دیده بود، آن را بر کف دستش حک کرد! یا در زلزله کرمان، در ماهان در حیاط کوچک و سفید رنگی در پشت مقبره شاه نعمت‌الله ولی! زمانی که خسته از درآوردن و دیدن جنازه‌های زیر آوار مانده از زلزله به این حیاط پناه آورده بود! نشسته برسکوی یک ایوانی خشتی. فضایی عجیب که زمان را از دست او ربود.

سوءاستفاده از احساسات مردم
از بغض دلتنگی قطره

پناه به شکوفه بهاری بردم

دستم لرزید و چیدم.

نگاه کرد وگفت،

هیهات

هنوز بهار را ندیدم

کجا می بری مرا ؟
شاید شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی تهییجی ساده ای در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی و نیاز به اتحاد اپوزیسیون داشته و اصلاً قصدش موضوع آنارشیسم نبوده اما سخنان ایشان با واکنش شدید سایت عصر آنارشیسم در مورد مکتب آنارشیسم مواجه شده است (1).