منتخب

نکته دیگر به زمینه اعتراض های سال های ۷۱ تا ۷۴ باز می گردد که از مشهد شروع شد. یکی از مهم ترین مولفه ها در آن دوران هم احساس ظلم ناشی از بی عدالتی بود که موتور محرک اعتراض ها شد. ۲۵سال بعد از آن ماجرا دوباره مردم در مشهد به دلیل قربانی شدن در سیاست های ناکارآمد اقتصادی و بی عدالتی دست به اعتراض زدند. در واقع آنچه در هشتاد شهر ایران در دی ماه ۹۶ رخ داد، یک تصویر بزرگ تر و عمیق تر و پیچیده تر از آن چیزی بود که ۲۵سال در چند شهر ایران رخ داده بود.
عصر روشنگری در ایران در ۲۰ سال گذشته و توسط جوانان آغاز شده است. تعدد سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در ایران ، مشارکت گسترده زنان در تجمعات اعتراضی و از همه اینها نتیجه گرفت که "مصالح دموکراسی در ایران فراهم شده است و تنها باید به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی فکر کرد.
برای اولین بار بهترین شرایط برای پرواز ایران به سوی یکی از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها در میان کشورهای اسلامی فراهم شده و ما می‌توانیم با یک شتاب بسیار زیاد خودمان را به کاروان پیشرفت بشری پرتاب کنیم.
برگردان: 
افسانه دادگر
چگونه تصور می‌کنیم که فقرا، آوارگان، یا مردم سرزمین‌های اشغالی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند، هنگامی که جوامع‌شان محو و نابود شده است؟ آیا آن‌ها هم باید به سادگی محو شوند؟ آیا می‌توانیم بفهمیم که هستی مدام آن‌ها جزء ضروریِ انسانیتِ مشترکِ ما است؟ اگر نتوانیم این را بفهمیم، چگونه می‌توانیم از پیشرفت «تمدن» سخن بگوییم؟
غرب ِ بهره مند از جهانی شدن، به راحتی از پذیرفتن مسئولیت‌هایش امتناع می‌کند، اگرچه وضعیت بسیاری از پناهجویان نتیجه‌ی حرص ذاتی در یک نظام سرمایه داری جهانی است.
Tree of Language
ما در ایران ملل داریم که هر کدام زبان فرهنگ خاص خود را دارند، وقتی گفته می شود ملت ایران، زبان فارسی در ذهن شنونده تداعی می شود، زبان فارسی بدون پرسش از ملل غیر فارس همانند قانون نانوشته و نامرعی به زبان رسمی کشور تبدیل و تحمیل شده است، و موزیانه و زیرکانه در دانشنامه های جهانی هم چپانده شده.
پلیس ایران در گزارش خود «عدم توجه نهادهای دولتی به برخی مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم» و «فقر و رفتار تبعیض آمیز در برخی مناطق سنی نشین و حتی شیعه نشین کشور» را از دیگر عوامل این موفقیت دانسته است.
این تحقیق به صراحت اعلام کرده که فعالیت عربستان و بهره‌گیری جریان سلفی‌-‌تکفیری از ابزار‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در استان خراسان رضوی بر توفیق آن ها در بین مرز‌نشین‌ها تأثیر زیادی داشته است.
چند لحظه پیش به گفتگوی دوست عزیز آقای عیسی خان حاتمی با آقای کیانوش توکلی در سایت ایران گلوبال گوش می کردم