هاشم خواستار

2017/3/19 چگونه عید بگیریم ...؟
2017/2/23 صدای بیصدایان باشیم!
2017/2/6 من خامنه ای را متهم می کنم!
2017/1/21 من متهم می کنم!
2016/12/19 مصادره انتخابات مشهد به دست بسیج!
2016/7/25 شرمنده ام!
2016/4/16 از کارزار مشترک عظیم زاده و عبدی پشتیبانی کنیم!
2016/2/21 در انتخابات شركت نمی كنم
2016/1/21 آقای اولاند! از روحانی بخواهید معلمان زندانی را آزاد کند!
2015/12/11 خامنه ای ریشه فساد است
2015/12/4 جان زندانی سیاسی، محمود بهشتی لنگرودی، در خطر است
2015/11/21 گزارش بازجویی سیاسی امروز
2015/11/19 در كجا دفنم كنند ؟
2015/11/5 تا برپایی دموکراسی باید ستیز کرد
2015/10/5 ای حاکمان، ننگتان باد!
2015/9/15 13 مهر، همایش اعتراضی سراسری معلمان ایران
2015/8/22 سپاه پاسداران فاسد است
2015/8/12 حسن روحانی دروغ می گوید
2015/7/27 آقای فابیوس! به کشوری می آیید که در اشغال ناقضان حقوق بشر است
2015/7/26 سیل بزرگ از سوی ملت در راه است!
2015/6/24 نگاهی به حاشیه تجمعات معلمان مشهد
2015/5/30 معلمان و رژیم جمهوری اسلامی
2015/5/1 فراخوان اعتراض سراسری فرهنگیان در 17 اردیبهشت 1394
2015/3/21 چرا تبریک نمی گویم؟
2015/1/10 کشور در آستانه ی انفجار است