اوباما در جریان آخرین اخبار مذاکرات قرار گرفت - NBC