در جریان گروگانگیری در ترکیه 3 نفر کشته شدند - ARD