جمیل بایک ( PKK ) از آلمان پوزش خواست - ARD

تعداد مشاهدات: 
1564

انتشار از: