کلینتون نامزدی خود را در روز یکشنبه اعلام میکند - CNN