استبداد زدایی -در داخل حرکت آذربایجان- خواست لیلا مجتهدی ست

لیلا مجتهدی دستور مهران بهاری جهت حذف مقاله ای را نپذیرفته و از حق انتخاب خود دفاع نموده شما ایشان را در کنار پان ایرانیستها قرار میدهید؟ چگونه است که شخص با دفاع از حق آزادی و انتخاب خود در کنار تبعض گران قرار میگیرد؟ هیچ میدانید شما خودتان را در کنار حذف کنندگان و مستبدان قرار میدهید؟چرا به روشنی نمینویسید که کلیت این نوشته یتان دردفاع از مهران بهاریست؟ خویشی نظری با ایشان ندارید؟ مانقورت گرایی ئی که شما در یکی از نوشته هایتان توضیح داده اید...

 بابک آزاد زحمت کشیده سئوالی مطرح کرده اند، علاقمند شدم با توجه به نوشته ایشان پاسخی بیابم. ایشان میپرسند لیلا مجتهدی از حرکت ملی آذربایجان چه می خواهد؟از نظر من با توجه به مقالات ایشان جواب کاملاً روشن است.استبداد زدایی -در داخل حرکت آذربایجان- خواست لیلا مجتهدی ست. و رنجی که ایشان می برند از وجود همین استبداد در درون حرکت است. و دلایل کافی نیز در نوشته های خود ارائه داده اند. 
حالا چرا بابک آزاد این پاسخ ساده و روشن را درنیافته اند نمیدانم. و همینطور برخی چیزهای دیگر را. 

«نظر شما در مورد لحاظ کردن جایی برای مقابله با افکار ارتجاعی موجود در بطن جنبش ملی آذربایجان از جمله نژادپرستی و تبعیض جنسیتی در پروسه مبارزه برای احقاق حقوق ملت آذربایجان چیست؟»

« افشاء کردن و به چالش کشیدن افکار ارتجاعی، نژادپرستانه و مردسالارانه در تقویت گرایش های پیشرو در حرکت ملی آذربایجان چه نقشی می تواند داشته باشد؟»

لیلا مجتهدی در پی پاسخ این پرسشهاست.  و تجربه خود را چنین جمبندی میکنند:

 «رهبرانی که ادعا می کنند با نژادپرستی آریایی مبارزه می کنند چگونه راه اندیشه را بر خود بسته اند و در چنگال ترک پرستی اسیر شده اند. کسانی که محور مبارزات خود را بر اساس "نژاد ترک" گذاشته اند و با عوام فریبی راه را برای روشنفکران و فعالانی که مبارزاتشان انسان ـ محور است تنگ کرده اند.»

برگردیم به نوشته شما و سئوالاتی در آن مورد:

شما چرا  فقط عنوان مقاله  را  ذکر کرده اید؟  و به متن و  مشخصاً نظریات مهران بهاری  که  اصرار در حذف مطلب داشته  نپرداخته اید؟- این استبداد و دیکتاتوری از طرف ایشان نبود؟- و همینطور چرا اشاره نشده که عنوان در رابطه با متن معنی دارد؟

این عدم اشاره شما برای چیست؟ پنهان ساری ؟ و مراد از افکار ارتجاعی نظریات امثال مهران بهاری نبود؟- به روشنی که این مسئله قید شده است.- این نظریات که ترک گرایی را ترویج میکند و آنهم در ضدیت و دشمنی و ستیز با «فارس» - که اشاره به مردم ستم کشیده فارسی زبان زیر سلطه دیکتاتوری حاکم است -که جلو چشمش جوانان آزادیخواهش را کشتار و زندان نمودند - ارتجاعی نمیباشد؟

این نظریا ت بوزقورت و مانقورت گرایی که در حقیقت همان خودی و غیر خودی نمودن حکومت است  و بازتاب آن در بین ما آذربایجانیها - ارتجاعی نیست؟ کدام نویسندگان فارسی زبان نظریات مخالف خود را در سایتهای آذربایجانی توانسته اند منتشرکنند؟  آنها نوشته لیلا مجتهدی را درج کردند ؟ این برخورد و دیدگاه ارتجاعی و ضد دموکراتیک نیست؟ شما نظریات خود را- در مورد -مانقورت گرایی -در ایران گلوبال منتشر نکردید؟ این وضعیت کلی استبدادگرایی در سایتهای آذربایجانی ارتجاعی نیست؟

چرا به روشنی نمینویسید که کلیت این نوشته یتان دردفاع از مهران بهاریست؟ خویشی نظری با ایشان دارید؟ مانقورت گرایی که شما در یکی از نوشته هایتان توضیح داده اید و در ایران گلوبال منتشر شده  قسمتی از ترک گرایی مهران بهاری نیست؟

فارس ستیزی  چه عملی ست؟ این همه ترویج فارس ستیزی، مردم ستیزی و انسان ستیزی نیست؟ اینکار در سایتهای آذربایجانی صورت نمیگیرد؟ این کار ارتجاعی ست یا مترقی؟

حرک آذربایجان مهران بهاری و امثال ایشان است؟ لیلا مجتهدی روی سخنش با مروجین نظریاتی در این رده نیست؟ رنج بردن ایشان از نوشته اش  روشن نیست که به خاطر دیدگاهها و برخوردهای استبدادی ست؟ یعنی نوشته اینقدر پیچیده است؟ مقالات ایشان بخشی از یک موج نقدی نیست که  سالهاست علیه گرایشات و نظریات و برخوردهای استبدادی در حرکت آذربایجان ادامه دارد؟

تبعیض و استبداد دیده باید خود به مستبد تبدیل شود؟ حرکت مردم آذربایجان تنها متعلق به کسانی ست که آذربایجان را با «زا» مینویسند؟ و یا با نظریات مهران بهاری الفتی دارند؟ لیلا مجتهدی دستور  مهران بهاری جهت حذف مقاله ای را نپذیرفته و از حق انتخاب خود دفاع نموده شما ایشان را در کنار پان ایرانیستها قرار میدهید؟ چگونه است که شخص با دفاع از حق آزادی و انتخاب خود در کنار تبعیض گران قرار میگیرد؟

هیچ میدانید شما خودتان در کنار حذف کنندگان و مستبدان قرار گرفته اید؟ چرا عمل مهران بهاری را که ضد دموکراتیک بود نقد نکرده اید؟ شما که خودتان را دموکرات قلمداد میکنید. اصلاً شما چرا در مورد مهران بهاری که هسته اصلی متن است سکوت کرده اید؟  آیا شما خودتان از نظر دیدگاهی مهران بهاری دیگری نیستید؟ و دهها پرسش دیگر. مرا به این نتیجه میرساند که براستی استبداد زدایی -در داخل حرکت آذربایجان- یک ضرورت مبرم است.چرا که بهرسو نگاه میکنم استبداد و مستبدین چهره مینمایند.

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر: 
Altin عزیز
Sağ ol! Var ol! Yazın üçün
به همراه پاسخ به صفحه اول منتقل خواهد شد.

نظر: 
جناب آ ائلیار متأسفانه با های لایت نمودن بخشهایی از مقاله که مطلوب خودتان می باشد و یا دستکاری کامنتهای مخاطبان با آوردن دیدگاه شصی تان در داخل پرانتز و حذف نمودن کامنتهایی که برخلاف تمایل شما می باشد نشان می دهید که برخلاف ظاهر دموکرات مآبتان یا از اصول دموکراسی بی اطلاع می باشید و یا واژه های دهن پرکن تزئین شده با رنگ و لعاب دموکراتیک را صرفاً جهت به پیش راندن منویات شخصی خودتان، تحمیل آن به سایرین و سرکوب نمودن دیدگاههای دیگرگونه اندیشان بکار می برید. احترام به طرز فکر و اندیشه ی دیگران پایه ی تفکر دموکرانیک می باشد. همه حق دارند طبق دلخواه، طرز تلقی، شیوه ی درک و روش دریافت خود از دنیای پیرامونی به دلخواه خود بیندیشند و مطابق مطلوب خود عمل نمایند. دستکاری نوشته های دیگران هیچ مفهومی غیر از اهانت به شعور دیگران ندارد.