محمد ملکی دانشجویان را به شرکت در دادخواهی ملی فرا خواند

ویدئو
محمد ملکی، در آستانه ی 63 مین سالگرد رویداد 16 آذر، روز دانشجو، با اشاره به فساد ها و جنایات رژیم جمهوری اسلامی، از دانشجویان ایرانی خواست همراه با کارگران، فرهنگیان و دیگر گروه های مردم، در جنبش دادخواهی ملت ایران از ستم رژیم شرکت کنند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: