دانشجویان به عوامل رژیم: مزدور، برو بیرون!

ویدئو
در همایش 16 آذر دانشجویان دانشگاه "بهشتی" در تهران، دانشجویان با شعار های "ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما" و "مزدور، برو بیرون" مأموران صدا و سیمای رژیم را با دوربین های فیلمبرداری شان از تالار همایش بیرون انداختند.
در همایش های دانشجویی 16 آذر 1395، هزاران دانشجو در سراسر ایران به ستم و فساد رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: