مهدی خزعلی از جنایت های اصلاح طلبان رژیم پرده برمی دارد

ویدئو
مهدی خزعلی، همکار پیشین و منتقد کنونی رژیم جمهوری اسلامی، از جنایت ها و خیانت های چهره های مهمی از مقامات جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی، پرده برمی دارد.
مهدی خزعلی، از جمله از کشتار آشکار مردم غیرنظامی در کردستان به دستور حمیدرضا جلایی پور، شکنجه ی هنرمندان به دست فضل الله عرب سرخی در ساختمان وزارت ارشاد رژیم و فسادهای کلان مالی محمدرضا نعمت زاده سخن می گوید.

 

ا  

از راست: حمیدرضا جلایی پور، فضل الله عرب سرخی

 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: