آیا جمهوری اسلامی ایران با « ترامپ» تماس گرفته است؟

وزارت خارجه ایران به اظهارات جدید جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس، مبنی بر این‌ که وزیر خارجه تلاش دارد بتواند به طریقی با دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری منتخب آمریکا، تماس برقرار کند، واکنش نشان داده و آن را «اتهاماتی واهی و ناراست» توصیف کرد

منبع: 
رادیو فردا
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
رژیم ولایی، در باتلاق استبداد و فسادمالی و ناکارآمدی فرو رفته است. سیستم دائم القفلی و قادر نیست حتی به خوبی به استبداد مطلقه خدمت کند! کارش جعل و تجاهل شده. چنان که گاه در غالب هویت های جعلی بر ضد خودش تحرکات جدایی انجام میدهد تا وانمود کند کشوردر خطر تجزیه است.
در میان هموطنان ترک زبان را بازیچه خودش قرار داده. ترک زبان ایرانی می داند تجزیه ایران یعنی ملیون نفر هم زبانشان در مناطق مرکزی و و خراسان و فارس و کرمان و اصفهان و چهار محال بخیتاری و خوزستان... از آذرابایجان جدا با خونریزی در آنجا تکه بگیرند یا آواره.
همپوشانی قومی-زبانی ایران بالغ نیم میلیون کلیومترمربع و حدود 40 میلیون نفر است! درهم، معلوم است لاقل ترک و فارسی زبان واقعا نباید بدنبال تجزیه بورند یا مگر اسیب نسلی ببیند!
بلوچ و کردستانی ها برشانس اند/ تجزیه خوب است اگر شدنی باشد برای نجات از نظام ظلم و فساد داشیعی ولایی
عدم انتشار شده: 
false