فاجعه گورخوابی و رژیم جمهوری اسلامی

ویدئو
در پی رسانه ای شدن زندگی گروهی از ایرانیان بی خانمان و تهیدست درون گورهای گورستان نصیرآباد در غرب تهران، گزارش هایی از وضعیت همانندی در دیگر گورستان های کشور می رسد.
اما در حالیکه علی خامنه ای، رهبر تبهکار رژیم جمهوری اسلامی، با آب و تاب از وجود گورخوابی در مصر خبر می دهد و ابراز تأسف می کند، مزدوران پلیس و شهرداری رژیم با مشکل گورخوابی در نصیرآباد از راه کتک زدن و راندن خشونت آمیز گورخوابان از درون گورها و دیوارکشی بر گرد گورستان برخورد می کنند!

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
برای معتادان نباید اینهمه جنجال و هممدری نمود.
در غرب معتادان را بیمار بشمار می آورند.
غالب معتادان از طبقه متوسط بوده که برای لذت جویی و نبود سرگرمی دنبال این عنصر فساد میروند.
بهتر است برای بی سرپناهان زحمتکش جامعه اشک بریزیم.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
چارۀ این همه درد مردم ایران که نمونه‌ای از آن همین گورخوابها و کارتن خوابها و فروش نوزادان و فروشندگان اعضای بدن مثل کلیه و چشم برای امرار معاش است، فقط و فقط به زباله فرستادن این حکومت جور و جنایت جمهوری اسلامی است. این حکومت ضدبشری باید سرنگون شود تا یک حکومت مردم سالار و دمکراتیک و لائیک و سوسیالیستی جایگزین آن گردد. قطعاً آن روز فرا می‌رسد و مردم ایران به این هدف نایل می‌شوند. در ایران دموکراتیک فردا حق به حق‌ دار می‌رسد و ثروت ملی از آن مردم خواهد بود.
سرنگون باد رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
"" ایران و دولت شاهنامه پرست اینگونه با حلال شیعه شاهنامه خوانی، بر منطقه و دنیا، حکمرانی خواهند کرد. اصلا شاهنامه خوانان برای کشور داری، توسعه درست شده اند "" هتی در ونزوئلا نکبت زده، زیمبابوه و ارمنستان نیز، شاهد این تصاویر نیستیم.
عدم انتشار شده: 
false