فریاد مالباختگان بر سر رژیم دزد سالار

ویدئو
مالباختگان مؤسسه ی "ثامن الحجج"، در روز یکم اسفند 1395 در برابر مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمده، به همکاری مقامات رژیم با کلاهبرداری مدیران این مؤسسه اعتراض کردند.
مالباختگان، سران و مدیران فاسد رژیم، بویژه صادق لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیه، و ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی را، عوامل اصلی قربانی شدن خود می دانند.
مؤسسه ی مالی و اعتباری "ثامن الحجج"، که به دست شماری از وابستگان رژیم بنیانگذاری شده، پول هزاران شهروند را با وعده ی دادن سود گرفته و بالا کشیده است.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: