نام فیلم "نسل صفر" و یا "نسل پوچ" نام دارد

حتما فیلم را ببینید
نام فیلم "نسل صفر" و یا "نسل پوچ" نام دارد. در زبان فارسی به صفر، پوچ هم می گوییم.فیلم نشاندۀ برنامۀ بسیار مشخص-لنینیستی-کمونیستی و باکونینی دارودستۀ ترامپ تا پیش از رسیدن به قدرت در سال 2017 می باشد(هشتم نوامبر روز انتخابات بود ) ، بیست ژانویه روز به قدرت رسیدن ترامپ.فیلم ، همانند یک فیلم مستند، بسیار خوب به تاریخ سرمایه داری اشاره می کند، اما با دیدگاه کاملا کمونیستی، و جالب اینکه مشاور ترامپ سازندۀ آن است.

در این فیلم اما به جنایات بلشویکها از آغاز بروی کار آمدن تا به امروز اشاره نمی کند. فیلم حتی ورود نیروهای آمریکایی به نورماندی را مورد انتقاد قرار می دهد. ورودی که عملا به شکست فاشیسم انجامید. فیلم به فشیسم در آلمان و اروپا اشاره نمی کند.
فیلم نمی خواهد در بارۀ فاشیسم سخن بگوید
فیلم نمی خواهد در بارۀ کمونیسم سخن بگوید
فیلم، یک فیلم فاشیستی-کمونیستی است
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
https://www.youtube.com/watch?v=-fny99f8amM
دوستان... این فیلم مستند Hpernomalaziation ( لینک بالائی) می تواند ادامه و یا مکمل فیلم مستد Generation Zero باشد. شما را دعوت به دیدن این فیلم مستند می کنم.....
عدم انتشار شده: 
false