خروش دادخواهی بازنشستگان، امروز در سراسر ایران

ویدئو
هزاران بازنشسته ی خشمگین ایرانی، امروز 22 اسفند 1395، خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران را با فریاد دادخواهی از ستم رژیم جمهوری اسلامی پر کردند.
در تهران، چندین هزار بازنشسته ی کشوری و لشکری در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری رژیم گرد آمده، به تنگدستی وپایمال شدن حقوق خود از سوی سران و مدیران فاسد رژیم اعتراض کردند.
همایشگران، از جمله خواهان افزایش دریافتی، همسان سازی حقوق و بیمه ی کارآمد برای بازنشستگان شدند.

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در مشهد

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در تهران

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان درتبریز

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در اصفهان

 

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.