چرا پیمان عارف از پاسخگویی به سوالات من فرار می کند

پاسخگویی به سوالات

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ما آزربایجانی ها چه گناهی کردیم که بعلت عدم توانائی، نتوانستید از ترکیه در رشته علوم سیاسی مدرک بگیرید، حالا باید همه کاسه کوزه های بی استعدادی شما را تمام ترکهای جهان از بلغارستان گرفته تا اویغورستان باید پرداخت کنند؟ پناه بردن به سایت آذری ها و حشیش نمی تواند مشکل شما را حل کند، بخاطر تسلط بزبان ترکی استانبولی، سایت پانیرانیستی آذری ها متعلق به دولت خیلی خوب توانسته از شما سو استفاده کند، احتمالا وقتی موضوع حشیش پیش آمده، مثل اینکه اونها هم شما را تنها گذاشتند،احتمالا انگیزه پناهندگی هم رساندن سریع خود به کافی شاپ های اروپا برای دود کردن گرس بوده، که بعد از گرفتن حق سوسیال و اقامت، در اولین فرصت گرفتن پاسپورت ایرانی و ایستادن در جلو سفارت برای شرکت در انتخابات و گرفتن عکس یادگاری با انگشتی رنگی در جلو سفارت ایران می باشد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
والا بیلا
فارسها یک ضرب المثلی دارند که میگویند
آدم از ترس عزرائیل به شیطان هم پناه میبرد
ما در رسانه ها توحش پلیس و فاشیستهای ترک را بعد از کودتا دیدیم
که کرد و لر و علوی و چپ و توریست و غریبه و عرب و عجم را چگونه به بهانه تروریست و هوادار گولین، دستگیر و لخت و کتک زدند و تجاوز کردند.
از ترس اردغان سنی داعشی فاشیست ،هر ایرانی ممکن است یه خلخالی هم پناه برد.
ایکاش بابک آزاد در باره آذری های جاسوس ترکیه تحقیق میکرد . گویا 6 هزار نفر برای سازمان امنیت ترکیه کار میکنند.
عدم انتشار شده: 
false