نسل دیروز و امروز سیاسیون ایران

سیروس ملکوتی -آزاده‌ سلیمانی-محسن بهزاد کریمی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
بسیار گفتگوی مفیدی بود چرا که به واقعیتها اشاره شد . خوشبختانه بسیارند از نسل میهمانان برنامه که برخلاف نسل پیش از انقلاب ، دیدگاه مشترکی دارند . شوربختانه نسل پیش از انقلاب نه تنها هنوز بر تفکرات کهنه و مخرب خود پایداری میکند و باید گفت دانسته به ماندگاری خلافت آخوندی یاری میرسانند ، مانع پیشرفت نسل روشن و واقف به واقعیاتهای دیروز و امروز و دارای نقشه کار و برنامه و هدف هم میشوند.
هرچند که ادامه چنین گفتگوها میتواند روشنگرایانه باشد ، پرسش اینجاست که کنشگران سیاسی امروزی ( نسل پیش و پس از انقلاب ) آیا خواهند توانست در مشترکاتی برای مبارزه با هدف مشترک در کنار هم قرار بگیرند؟
آیا گوش شنوائی هست؟ آیا میرود میخ آهنین بر سنگ ؟ چند ده ی دیگر آخوند باید خلافت کند تا این گفتگو کننده های دلسوز، با توجه به موقعیت ایران و ایرانی به توانند درکنار هم در خط آغاز براندازی قرار بگیرند؟
عدم انتشار شده: 
false