واکنش‌ها به همه‌پرسی: "روز سیاه" ترکیه و دری که بسته شد