اسماعيل نوري علا و بهييه جيلاني در مورد انتخابات ايران

سکولار -دمکرات در مقابل سکولار _ملی
ایا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه و پا چرا باید ان را تحریم کرد ..تاریخ چهاردهه نظام نشان داده که پتانسیل تغییر ندارد و هرگز رفتار او نسبت به حقوق بشر و احترام به ازادی فردی افراد تغییر نخواهد کرد .جمهوری اسلامی بعد از نوزده انتخابات ریاست جمهوری نشان داده که هدف بهبود شرائط ایران نیست بلکه حفظ نظام اولین خواسته او میباشد

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
این ویدو را تا به آخر تماشا کنید.بحث اول در مورد انتخابات است که هر دوی آنها تقریبا هم نظرند وتحریم را پیشنهاد می کنند و اختلاف جدی وجود ندارد ولی بحث نا گهان از ریل خارج می شود و به موصوع اقلیت های قومی ایران می کشد و خانم جیلانی و نوری علا دو استراتژی متفاوت ارائه می کنند :نوری علا، تم " سکولار -دمکرات " را در یک جامعه چند اتنیکی مطرح می کند در حالی که خانم جیلانی در مقابل تز" سکولار-ملی" در کشوری در خظر تجزیه را عنوان می کند، بعبارت دیگر، دمکراسی را بخاطر خطر تجزیه ای ایران از استراتژی " سکولار-ملی" حذف میکند ...بحث جالبی است ، حتما نگاه کنید
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بریده بریده, ویدوی مناظره سرکار خانم جیلانی " گیلانی ؟ و جناب آقای اسماعیل نوری علا را دنبال کردم و اگر ایرادی نباشد بکمک شعر میکوشم منظورم را بیان کنم. درباره نظرات سرکار خانم جیلانی با عرض معذرت و اقرار به بی ادبی, به نیم خط از حافظ قناعت میکنم " که ما دیدیم و محکم جاهلی بود ".
و بکمک از زنده یاد نادر پور گمان دارم که " گمان را بر یقین برتر میشماریم که چشم و گوش عقلمان کور و کر است ".
ما برای درک و حل مسئله , احتیاج به فرضیه و تئوری نداریم. همانطور که بارها گفتم اقلا از زمان صفویه یعنی شروع تاریخ مربوط به ایران کنونی تا صد سال پیش, مسئله زبان و زبان ملی و یا زبان رسمی و اینکه همه باید فارسی بگویند و بنویسند وجود نداشت و مملکت به نحوی میچرخید و آموختن زبان امری داوطلبانه بود و تمام این مدت را ترکها بر ایران حکومت میکردند و ایران متحد بارها در برابر هجوم بیگانگان مقاومت کرده بود.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ایکاش کنشگران و دگراندیشان سیاسی ، بویژه برون مرزی ما بتوانند بدون تعصب و پیش دآوری و حسادت به سخنان دکتر نوری علا با توجه به اوضاع بحرانی ایران تجزیه و تحلیل بفرمایند.
عدم انتشار شده: 
false