هویت واقعی مدعیان آزادی و ایران گلوبال در یک نگاه

ایران گلوبال توسط طرفداران سابق اپورتونیستهای چپ نما اداره می شود

سایت ایران گلوبال توسط عده ای از طرفداران سابق اپورتونیستهای چپ نما ی بقا برمیت اداره میشودکه از بدو تاسیس تاکنون به نحوی حرکت ملی آذربایجان را نشانه گرفته و به اشکال مختلف آن را مورد تخریب قرار داده و میدهد. اخیرا که گوناز تی وی تصمیم به ایجاد دیالوگی مابین روشنفکران فارس و همچنین دیگر ملل غیرفارس موجود در ایران گرفته، با توجه به این امر براین تخریبات شدت خاصی بخشیده اند و با دست اویز قرار دادن دفاع از افراد

مقدمه

 

در یک صدسال اخیر مبارزات سیاسی و هویت طلبی حرکت ملی آذربایجان به اشکال مختلف در صحنه سیاسی ایران از دوران مشروطیت تاکنون ادامه داشته و دارد. این جنبش با توجه به ظرفیتهای زمانی و مساعد با شرایط به حیات خود با تمام تناقض ها ادامه داده است. از نقش سوسیال دمکراتهای قفقاز گرفته که منشور واقعی آن را حیدرعمواوغلی ها و محمد سعید اردوبادیها نمایندگی میکردند و جریان فکری ان را ملانصیرالدین تهیه و تنظیم و به رشته تحریر درمیاورد. هیجان انگیزترین دوران ملانصیرالدین به مدیریت میرزا جلیل محمد قلیزاده در تبریز بود، زمانی میرزا جلیل به به تبریز وارد میشود، قیام شیخ محمد خیابانی در ان سرکوب شده بود. اما تصمیم میرزا جلیل آن بود که ملانصیرالدین را در تبریز پایتخت آذربایجان  منتشر کند. این امر حاکی از آن است که مرزهای سیاسی نتوانسته بود بر تفکر وحدت گرایانه مردم تاثیری داشته باشد و  پیوند فرهنگی و ملی آنها را ازهم بگسلاند. حدود یک سال ملانصرالدین در تبریز به نشر خود میپردازد. شیخ محمد خیابانیها، پیشه وریها، اسکوییها، نابدلها، دهقانیها، صمد بهرنگی ها، علی تبریزیها، دکتر جواد هیئت ها و... به همان راه ملانصیرالدین تداوم بخشیده وبه تکمیل آن آرمانهای میهن پرستی حرکت ملی آذربایجان جامعه عمل می پوشانند. این شیر مردان صحنه سیاسی آذربایجان تدوین گران اساسی مبنای این حرکت بوده و می باشند که با همه اختلافات نظری در تاکتیکها غافل از مسایل ملی آذربایجان نبوده و در روند مبارزه ملی و مدنی آن هرکدام در زمان خود نقشی بنیادی داشته اند. تکامل امروزی حرکت ملی حاصل آن مبارزات این مردان شیردل  بوده و هست.

 

امروزه ما نقدهای درخور توجهی نسبت به فعالیت آنها داشته و داریم. همچنانکه آیندگان نیز سیاستهای فعلی حرکت ملی را که اکنون وجود دارد، به چشم انتقادی مورد بررسی قرار خواهند داد و این امررا نباید غیرعادی تلقی شود. این پدیده را بایستی در طلب و مقتضیات زمان جستجو کرد. همانطوریکه نظریه مسایل ملی علیرضا نابدل در شرایط کنونی نمیتواند راهگشای مشکلات حرکت ملی آذربایجان باشد، تفکر ما نیز در اینده حرکت قطعا با همین مشکلات روبرو خواهد شد. اما این  به منزله نفی شخصیت بزرگ علیرضا نابدل نبوده و نمی باشد، بلکه این امر را  ناشی از طلبات و شرایط آن زمان باید دانست.

 

میراث داران حرکت ملی آذربایجان در داخل که با همه وجودشان و حتی زیرپاگذاشتن عاطفه های خانوادگی در تبعیدگاهها و شکنجه های حاکمیت نژادپرست ایران از همه چیز خود در اعتلای این حرکت دریغ نکرده و نمیکنند. فعالین حرکت ملی آذربایجان درخارج نیز پا به پای فداکاریهای  مبارزان داخل در سوز و گداز دوری از وطن امتحان خودرا پس داده ومیدهند. بیشتر این فعالین از همه وجودشان مایه گذاشته و میگذارند و هر کسی به توان خود در این مبارزات نفس گیرنقش خود را ایفا میکند.  چه بسا کسانی بوده اند که میلیاردها ثروت و خانواده خود را ترک کرده و از سیاهچالهای رژیم به خارج پناه آورده اند. کسانی هم هستند که همواره میلیونها دلار صرف اعتلای این حرکت کرده اند. قطعا دوستان ما در داخل مبارزین خارج نشین را که سالها دوش به دوش هم درداخل مبارزه  کرده اند،  فراموش نکرده بلکه  آن را جزئی از پیکره مبارزات خود میدانند. روند دوستی و تشویق به مبارزه خارج نشینان توسط فعالین و گرو ه های زیر مجموعه حرکت ملی آذربایجان در داخل این امررا به اثبات می رساند. مبارزان خارج نشین صدای رسای حرکت می باشند و انگشت گذاشتن و تخریب عوامل پان ایرانیسم روی این مبارزان به طور مستقیم و غیر مستقیم از این امر ناشی میگردد که  آنان همواره در صحنه بوده و به فعالیت خود در راستای توسعه این جنبش ملی و مدنی ادامه می دهند. عملکرد و فعالیت فعالان آذربایجانی در خارج ابتکار عمل را عملا از پان ایرانیست ها سلب کرده، انحصار طلبی و دیدگاه نژادپرستانه و استعماری آنان را نسبت به ترک ها و سایر ملل غیرفارس به چالش کشیده و رعب و وحشت در دل آنها ایجاد کرده است.

 

تخریب حرکت ملی آذربایجان توسط ایران گلوبال

 

سایت ایران گلوبال توسط عده ای از طرفداران سابق  اپورتونیستهای چپ نما ی بقا برمیت اداره میشود( بقا برمیت طبق فتوای ایت الله خمینی میتوان درامر جاریه از مجتهدان مرده  تقلید کرد) که از بدو تاسیس تاکنون به نحوی حرکت ملی آذربایجان را نشانه گرفته و به اشکال مختلف آن را مورد تخریب قرار داده و میدهد. اخیرا که گوناز تی وی تصمیم به ایجاد دیالوگی مابین روشنفکران فارس و همچنین دیگر ملل غیرفارس موجود در ایران گرفته، با توجه به این امر براین تخریبات  شدت خاصی بخشیده اند و با دست اویز قرار دادن دفاع از افراد مسئله دار در حرکت ملی با شدت تمام به تخریب آن ودست اندکارانش پرداخته است. فردی که لایه های بالایی حرکت ملی آذربایجان را بدون استثنا عوامل رژيم جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده و اطاق فکر آن را زیر سوال برده و آن را تحت کنترل حکومت ایران و سرویس های اطلاعاتی خارجی میداند، چگونه میتوان چنین افرادی را جز حرکت ملی آذربایجان دانست؟! غیر از ان است که چنین فردی را خائن  به حرکت دانست و الت دست ایران گلوبالی ها که از ان برای کوبیدن حرکت ملی آذربایجان به عنوان ابزار استفاده میکنند. اگر چنین فردی خود را از حرکت ملی آذربایجان میدانست چرا ابزار دست ایران گلوبالی ها میگردید؟! فردی که تا دیروز باعرض معذرت از ملت فارس آنها را... میدانست و شاهنامه را مورد نقد قرار میداد و اکنون نه به ملت فارس بلکه به شوونیستهایی که از چپ نمایی انترناسیونالیستی به ناسیونالیزم فاشیستی آریایی پناه آورده، که با فعالیت ملی و مدنی ملت ترک آذربایجان هرگونه مخالفتی را برنمی تابند و سعی در تضعیف آن دارند،ٍ پناه میبرد. البته قصد من ازاین گفتار نقد کردن آن فرد در این خصوص نیست، بلکه تناقضات ذهنی ایشان را میخواهم بیان کنم.

 

آقای کیانوش توکلی در کامنتها می گویند: من  فلانی را ...... را خوب می شناسم به تنقیدها جواب نمیدهد جالبش اینجاست آقای توکلی فردی را خوب می شناسد که در طول عمر پر برکت چپ نمایی خود یک دفعه هم ایشان را ندیده اند، این امر نشان میدهد که چگونه این فرد در پنجه های ایران گلوبال قرار گرفته است فردی که ۲۰ سال است با ایشان مراوده داشته نمی شناسد، اقای توکلی فردی را با اوصافی که ذکر شد می شناسند. آیا این خط و نشان دادنهای مستقیم و علنی نشانگر این نیست که این فرد الت دست کارکنان ایران گلوبال است، حالا در پشت پرده چه میگذرد با آن کاری نداریم... الله الاعلم.

 

دیگر نکته جالب آن است فردی که در نشریات باکو از غیراخلاقی ترین مسایل را می نوشت و اخیرا در شعری می نویسد "ایتی اوزوه ایشده جیم، توپرجم و سوخاجام " را در ادبیات به کار میگیرد، دم از ضدیت با لمپنیزم می نویسد واقعا چقدر خنده آور است؟! در حالیکه مگر چنین زبانی خود منشا ترویج لمپنیزم نیست؟!

 

مدعیان آزادی بیان ودمکراسی

 

مدیر ایران گلوبال آقای کیانوش توکلی در ویدئویی که در جواب نوشته آقای احمد اوبالی مدیر گونازتی وی منتشر کرده بودند در آنجا نامی هم از بنده برده بودند  به این بسنده نکرده و در بخش دیگاهها هم مدعی شده بودند که سلیمانی از من درخواست کرد که مقاله....... از سایت برداشته شود. بنده پاسخی به ایشان نوشته ونسبت به ایشان با احترام خاصی برخورد کردم.  جالب این است که اقای کیانوش توکلی در کامنتی با دیدگاه تحقیرآمیز آن را به حساب نفهمی من گذاشته اند.

 

آقای توکلی عزیز در مدنیت شما نفهمی حامل چه پیامی و مفهومی می باشد؟ سواد ما به آن نمیرسد لطفا شما توضیح دهید؟

 

همانروز ده ها بار سعی کردم جواب ایشان را در بخش کامنتها بدهم متاسفانه در بخش کامنتها من مسدود شده بودم و ارسال نوشته من غیرممکن بود. هنوزم برایم روشن نیست  این چه مسله ای بوده است؟!

 

از طریق امیل عین کامنت را به اقای توکلی شب همان روز فرستادم بلافاصله کامنت را منتشر کردند.

 

در جواب بنده  آقای توکلی نوشتند این را به حساب بدفهمی من بگذارید... عجبا  برای آقای توکلی مظهر مدنیت و با فرهنگی نفهمی نقل و نبات شده است؟!

 

فردی با نام ایلیار با مقاله بلند بالاپی هر چه از ذهنش گذشته به آقای اوبالی و بنده نوشته اند و گویا ما را به نقد کشیده اند من در کامنتی نوشتم : جناب ایلیار من معمولا به کسانی که با نام مستعار بنویسند، جواب نمیدهم به لحاظ حقوقی چنین نوشته ای فاقد ارزش می باشد. چون نسبت به آن نوشته کسی مسئولیت پاسخگویی ندارد.

 

جناب ایلیار پاسخ بسیار متینی در ایران گلوبال به بنده نوشته اند. احتیاجی به پاسخ شما نیست. عین کامنت جناب ایلیار به شرح زیر می باشد:

 

" فرستاده شده توسط آ. ائلیار در ش., 04/22/2017 - 23:24

نظر:

سلیمانی گرامی، هویت هر فرد در محیط خودش روشن است و نه در جهان.

 

در نوشته ی من هیچ توهینی به شما صورت نگرفته است.

 

من انتظار جواب از شما ندارم.

 

از کسی که بدون هیچ ملاحظه ای مسایل خصوصی دوست و همراه خود را مجرمانه برسر بازار جار میزند.

 

ایده ی بوزقورد گرایی شما، و «کروموزم معیوب»، ماهیت تان را روشن کرده است."

 

جواب من به ایلیار:

 

 فرستاده شده توسط علی سلیمانی در ش., 04/22/2017 - 23:43

 

نظر:

 

"ایلیار عزیز منظورتان کروموزوم منتشرکنندگان این کامنت بود. بلی شما توهین گر نیستید... قضاوت دیگر اینجا با مدیر سایت و مردم می باشد که این قوم از کدام جنس هستند. حرکت ملی آذربایجان با چنین کسانی طرف هستند با نام دوست میخواهند تیشه به ریشه ما بزنند. تو که جرات افشای نام خود را نداری، نمیتوانی حرفی بزنی. جواب ابلهان خاموشی است."

 

 

اینجاست که آقای کیانوش توکلی با دمکرات منشی و صداقت انسانی به قضاوت می نشیند. عینا کامنت اقای توکلی در زیر آورده می شود.

 

علی سلیمانی به همکار ما توهین کرده:

 

فرستاده شده توسط کیانوش توکلی در ی., 04/23/2017 - 08:22

نظر:

"جناب علی سلیمانی گرامی ، متاسفانه علیرغم توهین به همکارایران گلوبال (ایلیار) کامنت شما منتشر شد. دوست عزیزم ایلیار یکی از چهره های قدیمی فعالین آذربایجانی است که دوستی اش با محفل صمد بهنرگی می زند. و صد ها نوشته در خصوص اذربایجان دارد که تنها بخشی از ان درآرشیو ایران گلوبال موجود است. آیا نامی بهتر از آثار نویسنده می توانی بیابی؟ گیرم نام مستعار؛ بهتر نبود که نام را بهانه نمی کردید و بجای پاسخ؛ توهین نمی کردید. جهت اطلاع شما اینجانب دهها کامنت توهین امیز علیه شما و احمد اوبالی را عدم انتشار زده ام. متاسفم برای شما که به یکی از فرزندان مبارز آذربایجان توهین می کنید."

 

بلی آقای توکلی باید عرض کنم مانع توهین نوشتن دیگران می شوید اما برای خودتان حاشیه ای امن برای نوشتن توهین قرار میدهید لطفا اول خودتان را اصلاح کنید بعد به دیگران بپردازید و دیگر آنکه گویا کسی که در دوران صمد بهرنگی  بوده آزاد است به ملتی  توهین کند و از آن گذشته بنده اغلب  خود و دوستانم با افراد بسیار نزدیک به صمد بهرنگی آشنایی داریم و حتی خود بنده  با مرحوم اسد  و جعفر بهرنگی و دیگر اعضای خانواده بهرنگی افتخار اشنایی دارم. آیا این امتیازی برای بنده محسوب میشود ودیگر آنکه من هویت فردی  که مرا مورد نقد قرار داده پرسیده ام آیا این امر جرم است؟! چه چیزی اینجا وجود دارد که ایشان خودرا از افکار عمومی پنهان میکنند به لحاظ امنیتی مشکلی دارند بگویند ما هم قانع شویم مثلا بگویند من به ارومیه رفت و امد می کنم برایم مشکل ایجاد میکنند. حالا باید از آقای توکلی پرسید شما که خود اعتراف می کنید آقای ایلیار همکار شماست با توصیفی که از آقای ایلیار کرده اید قطعا شناخت کافی از ایشان دارید و همچنین جانبداری شما از ایشان با ان تعریف و توصیف حاکی از تخریبات سازمان یافته شما به حرکت ملی آذربایجان نمیباشد؟!

 

سکوت شما در برابر توهین جناب ایلیار به ملت آذربایجان چه علتی دارد و چرا به توهین او اعتراض نکردید آیا عدل و انصاف شما این است؟!

 

من که می گویم صداقت شما حداقل در برابر بنده زیر سوال رفته با این اوصاف بنده حق ندارم نسبت به صداقت شما تردید کنم؟! اما دیگر اینجا  باید قضاوت عمومی را در نظر گرفت. شما اگر ادم منصفی بودید حداقل به ایشان تذکر میدادید که این کار درستی نیست. دیگر آن وقت نیازی به کامنت بنده نیز نبود و از آن گذشته بنده توهینی نکرده ام. تنها اکتفا به یک ضرب المثل کرده ام وآن را باید واکنش طبیعی بنده پنداشت که در برابر این همه توهینهای سایت ایران گلوبال که زمینه را برای افرادی چون ایلیار فراهم میکند که ملت آذربایجان را مورد بدترین اهانتها قرارمی دهد.

 

کروموزوم بحث فردی نیست، بلکه آن متعلق به یک ملت است که حتی خود ایلیار هم به آن تعلق دارد. این توهین به خلقی است که آن فرد به آن تعلق دارد. بوزقوردچیلار هزاران انسانهایی هستند که در برابر حاکمیت فاشیستی جمهوری ملایی پان ایرانیسم جهت احقاق حقوق ملی و مدنی خود مبارزه میکنند. آیا اهانت به کروموزم گروهی و یا دسته ای اهانت به ملت آذربایجان نیست؟!

 

آقای توکلی وقتی ما میگوییم شما تریبونی برعلیه ملت آذربایجان شده اید، ایا تردیدی به این امر دارید؟  باور من این است که شما نا آگاهانه و بدون حساب و کتاب این کار را نمیکنید. باید چنین پنداشت که توطئه ای در کار است. من بعید میدانم شما مسئله کروموزوم را بحث فردی حتی گروهی بدانید و اطلاق آن نه به من بلکه به ملتی خطاب است که بوزقورد را سمبل مبارزه خود میدانند. نقطه مضحک کارتان اینجاست، همواره دم از آزادی بیان و عقاید و احترام به دمکراسی را شعار خویش قرار داده  و خود را پشت ان پنهان میکنید، اگر چنین است چرا بوزقوردچی ها را با این نوشته تان مورد تحقیر قرار میدهید آیا دمکراسی خواهی شما این است؟ هم جناب ایلیار و هم خود حضرتعالی عمدا چنین توهینی را میکنید و دیگر آنکه اطلاق اردوغانیسم به حرکت ملی آذربایجان هم از آن دروغهای بزرگی است که به مبارزان آذربایجانی وارد میشود.  اما من همکار شما را ملاحظه کردم که در سایت باصطلاح دمکراتیک ایران گلوبال در این خصوص نوشته و منتشر کرده اند آن چیزی که برایم اهمیت داشت این بود جناب ایلیار در خصوص نوشته من ضمن نوشتن ده ها کامنت و حتی مقاله ای در نقد آن نوشته اند. چرا یک کامنتی در نقد نوشته اردوغانیسم برای همکارتان ننوشتید؟!  تحت چنین شرایطی بود که ما هم به صداقت شما پی می بردیم و میگفتیم غرض ومرضی درکار نیست.

 

 

حالا اینجاست به قسم حضرت عباس آقای توکلی باور کنیم یا به دم خروس؟!

 

درخاتمه با توجه به اینکه گردانندگان سایت ایران گلوبال نوشته های ما را دست آویز قرار داده و حرکت ملی آذربایجان را مورد بدترین تهمت ها و دشنامها قرار میدهند، از درج آن در این وبسایت امتناع کرده و در سایت گونازتی وی و همچنین صفحه فیسبوک خود منتشر می کنم. خواهشمند است از درج آن در سایت ایران گلوبال جدا خودداری شود.

 

علی سلیمانی

 

منبع: 

گوناز تی وی

بخش: 

انتشار از: 

دیدگاه‌ها

نظر: 

حركت ملى به نيروى تازه احتياج دارد. سليمانى ها بايد بدانند كه اين حركت الان به فكر و عقل و انديشه اهميت مى دهد نه به تخريب و توطئه و شانتاژ.

نظر: 

تتيكچى مذكور كارى كرد كه صداى ديگر عزيزان هم بلند شد. بالاخره زمان آن رسيده تا به همت فعالان صديق حركت نارساييهاى موجود در حركت ملى حل شود. هيچكس حق ندارد فعالان اين حركت را به ناحق تخريب و تهديد كند.

نظر: 

با سلام..آقای یا خانم به اصطلاح آیتاش من از نوشتۀ شماهیچ نفهمیدم بگمانم خودتان نیز نمی دانید چه می خواستید بگیت. حال مشکل این هست ، شما یکطرف دعوا هستید پراز کینه و نفرت . ولی من بیطرف هستم و مشکل من دمکراسی موجود در ایرانگلوبال هست ، من خواستار انتشار افکار بیطرفان در کنار طرفین دعوا هستم ، شما هرگز این را نخواهید فهمید چون از نفرت انتقام سر مست تشریف دارید. من به آیندۀ بسیار دور فکر می کنم ، شما در فکر این هستی کسی را به دست کسی به زمین بزنی من به همچونین چیزی نیاز ندارم . سطح این دو رفتار اصلا قابل مقایسه نیست ، اگر با من دیالوگ می خواهی بیا بالا چون شما هر گز قادر نخواهید بود مرا به پایین بکشی . طرف حساب من آقای توکلیست آن هم به من جواب داد. من نظرم را دو باره خواهم نوشت.

نظر: 

حرف حساب این آقا چیست؟ میگوید فعالان حرکت ملی آذربایجان در زندانهای ناسیوالیستهای فارس هستند چقدر بیشرمی میخواهد این تحریف؟ علی خامنه ای فارس است؟آیا فارسهایی که در زندان این آدمخوار هستند آدم نیستند؟ بابا اینها دارد جلو چشم ما اتفاق میافتد تاریخ نیست که بگویید تحریف شده.

نظر: 

خانم شريفه جعفرى كار خوبى كردند. اينكار بايد خيلى زودتر از اينها انجام مى شد. ........ا بايد بدانند كه اين حركت هركى هركى نيست و صاحب دارد. صاحب اصلى اين حركت همه مردم و فعالان هستند. هيچكیس حق ندارد حركت را به نام خود قبض و ثبت كند. هيچكس حق ندارد نويسندگان و فعالان اين حركت را در جهت ليدربازى و لودربازى خويش بكوبد و سركوب كند. اينكار شورَش در آمده. فعالان اصلى حركت بايد جلوى اين ياده خواهى هاى چته ها و بيسوادان لمپن را بگيرند.

نظر: 

يك نكته به تتيكچى ع.س

خودبينى ديدن خود نيست،خودبينى، نديدن ديگران است.

شما ديگرى را نمى بينيد كه هيچ، بلايى بر سر خودى مى آوريد كه ديگران هم عبرت از شما مى گيرند.

نظر: 

شريفه جعفرى ٣:

چرا کسانی که مانند شما نمی اندیشند را خائن، مامور اطلاعات رژیم و جاسوس ایران خطاب می کنید و به جای اینکه رو در رو با افراد صحبت کنید و برای حرفتان مدارک و مستندات ارائه دهید، برای دور کردن و از میدان به در کردن فردی جوان و فعال به او برچسب های منحرف کننده افکار می زنید و به صرف نگه داشتن موقعیت تان و تاج و تخت پوشالی تان برای تخریب فرد به او تهمت های ناجوانمردانه زده با آبرویش بازی می کنید؟
و این گونه به جای جذب و میدان دادن به افراد تازه به حرکت پیوسته را دلسرد و حتی متنفر می سازید، فردی که شاید استعداد و توانایی برنامه ریزی و مدیریت برای کل حرکت ملی را داشته باشد، فردی که شاید قابلیت سردمداری داشته باشد و ما با دست خودمان او را می شکنیم. مگر نه این است که ما هنوز در مرحله بیداری و آگاه سازی و جذب افراد آسمیله و غیر آسمیله به حرکت ملی هستیم. پس

نظر: 

شريفه جعفرى٢:

یکی از معظلات موجود در میان انجمن ها و حزب های حرکت ملی در خارج از کشور با وجود گذشت سالهای سال از زمان جنبش های حزب کمونیست، توده ای، اکثریت، چپی ها، راستی ها و امثالهم هنوز برادران مجاهد آنروز اگر چه امروز خود را فعالان آذربایجانی می نامند ولی با حال و هوا و الگوهای آنروز و در کنار آن توهمات، ترس از یکدیگر و متهم کردن همدیگر به گروههای آن موقع که خود عضو آن گروه نبودند وغیره.
حالا باید پرسید؟
جنابان و سروران مدعی صاحبان و بزرگان حرکت ملی آذربایجان، به راستی حرکت ملی آذربایجان از کی و چه تاریخی شروع شده است؟ آیا زمان یکدل شدن با حرکت ملی همراه با افکار و عقیده جوانانی که نه برای نام، بلکه برای خود آذربایجان بدون هیچ چشم داشتی جان ومال و زندگی خود را فدا می سازند؟ جوانانی که قهرمانانه جان شیرین خود را در دست خود گرفته و رو در روی رژیم ایستاده اند؟
چرا

نظر: 

شريفه جعفرى:
دشمنان ما وقتی می توانند بر ما پیروز شوند که خودمان دشمن همدیگر شویم. (ستارخان)
****
دعوت عمومی برای آسیب شناسی موانع و مشکلات موجود در حرکت ملی آذربایجان (ترکها در ایران)
****
کلیه نظریات، انتقادات و پیشنهادات توسط کارشناسان (سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی) چالش آسیب شناسی حرکت ملی مورد بررسی، تحلیل و درصدد نتیجه گیری و ارائه راه حلهای ممکنه خواهد بود.
نظریات ارائه شده، درصفحات اینترنتی و کانال تلگرام و یا از طریق ایمیل، جمع آوری و بررسی خواهد شد وهمچنین راه حل های ارائه شده نیزدر اختیار عموم فعالان و مدافعان حقوق ملت ترک در ایران قرار خواهد گرفت (لطفا از نام بردن فرد و یا افراد خاص و یا حزب و گروهی مشخص و همچنین نظرات نامربوط جدا خودداری کنید، در غیر این صورت نظر مربوطه پاک و در صورت اصرار، فرد مورد نظر بلوکه خواهد شد).
هدف از ایجاد این چالش چیست؟

نظر: 

تلویزیون گوناز هدف تجزیه ایران را دارد و فردوسی بزرگ را می کوبد. ب....ی بگم: شتر در خواب بیند پنبه دانه

نظر: 

من الان داشتم گوناز را نگاه مى كردم. يك خانم به نام گلشن نوروزى كه عامل اطلاعات است ( اروميه ايها اين را مى دانند و منبع موثق داريم كه عامل اطلاعات است ) با آن تيپ كاملاً بسيجى و حجاب زينبى دارد از رژيم ايران دفاع مى كند!!! تريبون گوناز حدود يك ساعت است كه ويدئوى سخنرانى هاى اين خانم را پخش مى كند. هم تبليغ رژيم مى كند هم تبليغ انتخابات. خيلى واضح اين كار را مى كند. ؟ن....ى به جاى نقد اين كارهاى گوناز به ايران گلوبال گير داده
خخخخخ

نظر: 

من ايران گلوبال را براى آن. دوست دارم كه امثال توكلى ها و لوايى ها و اقبال ها با تفكرات متفارت و متضاد دارند از انديشه هاى خود مى نويسند. آزادى يعنى اين. اين سليمانى يك نمونه از آزادى در گوناز را نشان دهد تا ما هم مستفيظ شويم. حدود نود درصد از فعالان ملى آزربايجان به دست همين تى وى تخريب شده اند. مسئول تى وى معلوم سوداى رهبرى حركت را دارد و ديگر رقيبانش را مى كوبد. ملت هم اين را مى دانند.

نظر: 

يه مسئله ى خطرناكى كه بايد اينجا گفته شه اين است كه متاسفانه علم افتاده دست زنگى و ديكتاتور و سركوبگران مست. آقاى توكلى باور كنيد من يه بيسواد نالايق هيچى ندان رو مى شناسم كه ميلياردر است و به خاطر داشتن پول و دلار آدمهايى رو اجير كرده با تخصص بالا. اين آدمها كارشان اين است كه بنشينند پاى اينترنت و به هر كه اون بيسواده خواست حمله كنند و يا از هر كى خواست حمايت كنند. يكى از معايب عصر تكنولوژى همينه
مولوى گويد:
تيغ دادن بر كف زنگى مست
به كه آيد علم ناكس را به دست

شما و لوايى و ديگر نويسندگان آزاد و مستقل بايد مواظب اينگونه افراد باشيد

نظر: 

علی سلیمانی بی:
مسلکداش ایرانلار یعنی بیر عقیده اوغروندا مبارزه آپارانایرایرانلار عقیده لری اوچون بیر-بیرینه حؤرمت ائدر اما سن و سنینله تخمیناً عینی عقیده نی
یوخسا سیزین داشیدیغیز موقعه و عقیده یه گؤره سیزی گون اذ ، دنباله دن و سایر بئله سایتلاردان قوومازلار.
بو سایت اونلارلا همرنگ اولمایانلارین و قوولانلارین سایتیدیر. اگر عقیده ده سیزی اونلاردان آییرمیرسا، اوندا بورادا وختیزی هدر ائتمه یین،

نظر: 

به آتاش
تاييد يك مطلب شرم آور و سطحى و پر از توهين با كامنت يك جنايت است. هيچ يك عمل زشتى را كسى تاييد نمى كند.

نظر: 

شما عجب چیزهائی می نویسید. جناب یا همه کامنتهای بدو بی را ه و توهین آمیز و یا نصفش را منتشر کنید , نتیجه یکی است . در کامنتهای منتشره برای مثال شخصی بارها متهم به مزد گیری شده است . با این حساب آقای لوائی, آقای آ.ائلیار(اژدربهنام)ووووو از کسی مزد میگیرند که این طور مسئولین گوناز تی وی را تخریب میکنند.

نظر: 

آتاش جان، در زیر همین لینک 13 تا کامنت عدم انتشار خورده است.برای اینکه اطمینان داشته باشی که بی طرفی در عدم انتشار رعایت شده ویا نشده از اقای علی سلیمانی می خواهم که بهم اجازه انتشار بده ، همه را بدون نقطه چین انتشار می دم تا شما در ذهن خود خط رادیکال و معتدل درست نکنی

نظر: 

با سلام . باید قبول کرد خط رادیکال غیر دمکراتیک در ایرانگلوبال دیگر به خط اعتدال دمکراتیک در ایران گلوبال غلبه کرده است . یعنی ایرانگلوبال قسمت عظیم اپوزسیون را با موضوعهای مشغول می کند که در اصل به نفع جمهوری اسلامی هست . در یک جمله معیار دمکراسی در ایرانگلوبال یک اصول یا یک پرنسیب جهانشمول نیست بلکه اشخاص رادیکال با ایدولوژی خاص خود برای ما الگوی دمکراسی هستند. این فاجعۀ هست که در ایراگلوبال دارد رخ می دهد . از ده کامنت بیطرف ما یکی انتشار نمی شود !!!

نظر: 

کسی که این مباحثات را تعقیب کرده باشد فوری متوجه میشود که نویسنده چه هدفی دارد. نویسنده آسمان و ریسمان را به هم وصل میکند و به هر دری میکوبد نا نشان دهد او قصد بدی از تلفن کردنش و درخواست اش از حذف مقاله مخالفانش نداشته است. ایشان خواهان سانسور، حذف و دیکتاتوری است و روی حرف خودش هست.
این افراد خود و محفل دیکتاتورشان و همه بوزقوردها و پانترکیستهای نژاد پرست را خود حرکت ملی و جنبش ملی نشان میدهند.. آنها خود را صاحب و مالک جنبش ملی نشان میدهند و منتقدان و مخالفان خود را دشمن، خائن، مانقورد وضد جنبش ملی آذربایجان نشان میدهند. آنها میخواهند در پشت مردم آذربایجان مخفی شوند و از حملات مبارزان واقعی آذربایجان در امان باشند. اما این روش کهنه

نظر: 

اين خانم مريم همان مريم ابريشمچي سابق است؟اين خانم بعنوان رهبر كه صدالبته بايد سمبل وسرمشق خانمهاي ايراني باشد!!!بعبارت ديگر خانهماي ايراني بايد خانواده ،بچه وشوهرراول كنند وبآغوش مردديگر بروند؟اين رهنمود ازدواج ايدئولوژيك است؟مجاهدين بااين بي بندوباري درمورد خانواده مرگ خودراخواندند ومردم بحق رژيم آخوندي وحشي وقرون وسطائي رابه گروه مزدور صدام ترجيح ميدهند

نظر: 

كامنت ها و راى هاى مثبت ....... را كه تقريباً براى حركت ناشناس است بايد در حمله هكرهايى كه از آمريكا سايت را مورد حمله قرار داده اند جست. در اين دنياى چركين قدرت و سياست و شهوت هستند كسانى كه چته راه مى اندازند و براى نشان دادن خود مياليارده دلار خرج مى كنند. من هم اگر يك صد و چند صد دلار به اين و آن بپردازم كه به اين سايت كامنت بنويس به آن سايت حمله كن شدنى است. اعتبار انسان بايد به فهم و دانش و شعورش باشد نه به تتيكچى بودنش. بايد وقتى حيرت كنى كه يك مطلب قوى و مستدل راى نمى گيرد و در عوض يك اوشاى كلاس دومى راى مى آورد. به جز راههاى غير معمول اين كار ممكن نيست. واقعاً طمع دلار و قدرت و ليدربازى چشم اينها را كور كرده است.

نظر: 

سكوت بعضى از فعالان ملى به اعمال تخريبى يك عده ظلم است. اين فعالان بايد بدانند كه مللت آزربايجان فقط آنها را با اعتراضهايشان قضاوت نمى كنند بلكه سكوت آنها را در مقابل سركوبگرى چته هاى بيمار مى بينند و قضاوت مى كنند.

نظر: 

جناب توکلی،
خیلی عجیب است که مقاله قبلی آقای سلیمانی بیش از ۱۰۰ امتیاز مثبت داشت وبیش از ۹۰ درصد کامنتها در پشتیبانی از آن نوشته شده بود اما یک هفته بعد این مقاله را که بدون اجازه او نشر داده اید، تقریبأ تمام کامنتها بر علیه سلیمانی و پر از توهین و تحقیر است. معلوم است که کامنتهای مثبت را سانسور و کامنتهای مکرر افراد خودتان را چاپ می کنید که مثلأ به نظر خود، علیه سلیمانی جو سازی کنید. باید عرض کنم که همانطور که جنگ شما بر علیه حرکت آذربایجان آماتور و ناشیانه است، جو سازی شما ناشیانه تر و بسیار خنده دارتر است. آزادی بیان شما یعنی توهین، افترا، اتهام و دروغ گویی آشکار. شما ثابت کردید که اگر صاحب قدرتی شوید، خونخوارتر از لنین، استالین و خمینی عمل خواهید کرد. ژست دموکراسی گرفتن شما شبیه شعار "آزادی احزاب" شاهنشاه آریامهر ا ست که فرمان داده بود هرک عضو حزب رستاخیز نشود، مملکت را ترک کند.

نظر: 

‌با كمك از آرتور شوپنهاور مى خواهم به حركت ملى بنويسم كه بدترین بلایی که ممکن است گریبان یک ملت را بگیرد این است که فاسد‌ترین قشر و اراذل و اوباشِ جامعه، به قدرت و حکومت برسند! آزربايجان بيدار است. حذف و سركوب و ليدربازى و لودربازى محكوم است.

نظر: 


سليمانى مى گويد:
" نکته جالب آن است فردی که در نشریات باکو از غیراخلاقی ترین مسایل را می نوشت و اخیرا در شعری می نویسد "ایتی اوزوه ایشده جیم، توپرجم و سوخاجام " را در ادبیات به کار میگیرد،"

اين غير اخلاقى ترين مسائل چيست. من در باكو هستم. من رفتم تحقيق كردم و جزء به جزء هفته نامه آلما را خواندم. چيزى نديدم به جز عصيان و اعتراض لوايى بر عليه ديكتاتورى ايران. لوايى در آلما به همراه رافق تقى و ديگر بزرگان آزربايجان مطلب مى نوشت. صفحات اين هفته نامه پر است از مطالب زيبا و قوى. معلوم مى شود كه لوايى در باكو هم از حقيقت دفاع كرده و حتى در يكى از اين صفحه ها اعتراض سفير ايران به هفته نامه به جهت چاپ مقالات لوايى درج شده است.
سفير ايران هم مثل سليمانى خواستار حذف مقاله هاى لوايى شده است!!! تشابه را حال مى كنيد؟؟!!

نظر: 

آقاى توكلى عزيز
من ويدئوى سخنان شما را ديدم. حقيقت اين است كه شما با منطق جواب يك انشاى بى منطق را داده ايد ممنون.
شما نشان داديد كه طرفدار دموكراسى هستيد. در مورد حمله سايبرى از آمريكا بايد بگويم كه يك نفر مى تواند با پول دادن به يك هكر سايت را مورد حمله ترافيكى قرار دهد. ظاهراً متد بعضى ها همان حذف و محو كردن است)))))

نظر: 

آقای توکلی , مگر تا چندماه قبل لوائی را در همین سایت .... مغولی خطاب نمیکردند؟ حالا یک شبه از او قهرمان ساخته اید؟

نظر: 


ترجمه يك داستان مينيمال لوايى را از تركى مى نويسم تا هم قدرت قلم او را ببينيد و هم يك جورهايى جواب بعضى هاست:

گربه، ماهى را نخورد. ماهى بزرگ شد. افسانه شروع شد. ماهى به كتاب پيرمرد و درياى ارنست همينگوى خزيد. ماهى، ماهى سياه صمد بهرنگى شد. در ايام عيد در أغوش بچه ها خوابيد. همه ماهى را نازش كردند و بهش محبت كردند. گربه در خيابانها از اين و آن تيپا خورد و زخمى شد و مُرد. در دنيا خيلى چيزها فراموش مى شود، مثل كارى كه آن گربه كرد...
گربه، ماهى را نخورد...
به همين سادگى و راحتى...اصل داستان:

پیشیک بالیغی یئمه دی. بالیق بؤیویدو. افسانه باشلاندی. بالیق ارنست همینگویین قوجا و دنیز کیتابینا گیردی، صمد بهرنگی نین قارا بالیغی اولدو، بایرام گونلرینده اوشاقلارین قوینونا گیردی. هامی بالیغی سئودی، ایزله دی، نازلادی. پیشیک خیابانلاردا تپیک یئدی، یارالاندی، خسته له ندی، اؤلدو. دونيادا

نظر: 

من مانده ام كه به قول توكلى شما تا يك دو هفته قبل به لوايى استاد استاد مى گفتيد حالا خائنش كرده ايد. چه كارى انجام داده كه خائنش مى گوييد؟ اگر فارس ها را مخاطب قرار دادن و احقاق حق كردن خيانت است من يكى حاضرم هر روز اينكار را بكنم. ....بايد بداند كه بزرگترين خيانت را خود او با اين انشايش مرتكب شد.

نظر: 

سلام و عرض ادب خدمت دوستان: فعالین حرکت ملی آذربایجان رهبران حرکت ملی آذربایجان نیستند چون مردم آذربایجان این هارا انتخاب نه کرده است وظیفه این عزیزان بالا بردن سطح آگاهی و شعور ملی ترکان آذربایجان جنوبی است. برای رسیدن به این هدف کم و بیش همه فعالیت کرده اند که بنده به عنوان یک ترک آذربایجانی از همه عزیزان قدردانی می کنم. وقتمان را صرف تضعیف همدیگر نکنیم ووقتمان را صرف جواب دادن به نژاد پرستان فارس آریایی نسب نکنیم. نه شما ها خواهید توانست این ها قانع بکنید ونه خواهید توانست اینها را دوست ملت آذربایجان بکنید. این ها هروقت دمشان تو تله گیر بکند میان سراغ ما ترک ها که ما ها را فریب بدهند واز ما سو استفاده کرده وبعنوان حربه نظامی ما ترک ها را به صحنه کشیده ومخالفینشان را توسط ما ترک ها نا بود بکنند. از یک طرف به فعالین ما ترک ها می گویند پان ترک مغولزاده ووووو از یک طرف می گویند

نظر: 

اقای کیانوش توکلی 4 تا کامنت من را که هیچ حرف زشتی هم در انها نبود در مدت چندروز بکلی سانسور کردی و ادعای آزادی و دمکرات بودن میکنی. واقعا که...

نظر: 

یاشاسین ایران.لعنت اولسون خائینا،الوم اولسون ساتقینا.
درود بر هموطنان شریف ترک آذربایجانی و تمامی ترکهای ایران. ترکهای ایران وطن پرست هستند و عاشق ایران می باشند. هموطنان شریف ترک ما در زمان مناسب خود به خدمت جدایی طلبان آذربایجانی و پان ترکها خواهند رسید و راه ورسم انسانیت را به آنها خواهند آموخت .

نظر: 

آقای کیانوش توکلی گرامی , درشان سایت دمکرات و اپوزیسیون "ایران گلوبال" نیست که جولانگاه تاخت و تاز این سیاه‌اندیشان جاهلیت (جدایی طلبان آذربایجانی و پان ترکها) شود . این جماعت کوچکترین زاویه ای با رژیم منفور وکثیف آخوندی ندارند، جدایی طلبان آذربایجانی و پان ترکها به هیچ وجه از جنبش های آزادیخواهانۀ خلق ایران در این 39 سال حاکمیت ننگین آخوندی حمایت نکرده و نمی کنند، به این دلیل که با حاکمیت منحوس آخوندی تضادی ندارند و به طور قطع با این رژیم قرون وسطایی روابطی نیز دارند. وابستگی جدایی طلبان آذربایجانی و پان ترکها به رژیم خونخوار جمهوری اسلامی هر روز عیانتر می گردد. البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که حساب و تکلیف هموطنان شریف ترک ما از حساب پان ترکها و جدایی طلبان جداست. جدایی طلبان و پان ترک های آذربایجان در اقلیت محض هستند، هموطنان شریف ترک آذربایجان ما برای وطن دلاوری ها کرده اند

نظر: 

سكوت لوايى به خاطر حركت است و چندى از بزرگان از او خواسته اند كه به خاطر حركت جواب تخريب ها را ندهد. اما به نظر مى رسد بعضى ها دوست ندارند حركت ملى روى آرامش ببند. ....

نظر: 

اگر ما به
آزادی بیان
کسانی که از آنها خوشمان نمی آید اعتقاد نداشته باشیم؛
پس اصلا به
آزادی بیان
اعتقاد نداریم

نوام چامسکی

نظر: 

در آستانه انتخابات و دعواى كانديداهاى ولايت سر دوشيدن راى مردم، اين مطلب هاى دو تومنى براى رد گم كنى جاى تعجب دارد. طرف به جاى گير دادن به استبداد به دموكراسى و نويسندگان مخالف استبداد گير داده

نظر: 

خوانندگان عزيز ايران گلوبال از اينكه با چنين انشاهاى ضعيفى به ساحت محترم شما اهانت مى شود عذر مى خواهيم. حركت ملى ما در درون با درايت جوانان آزربايجان به نقطه اوج نزديك مى شود. يكى از مطلب هاى جوانانىان را جهت تا بدانيد كه اتاق فكر اين حركت دست يك جريان خاص نيست. از تخريب نويسندگان ما دست برداريد:

<< رشد شخصیت فردی مان ، لازمه پیشرفت و موفقیت حرکت ملی آزربایجان است.

گذر از دوران هیجانهای زودگذر و ورود به دوران رفتارهای استراتژی محور و هدف محور تنها گزینه پیش روی حرکت ملی آزربایجان در دوران کنونی است.

عبور از شخصیت محوری به اندیشه محوری و بررسی افراد

نظر: 

یه جمال کرُده .
این اقای جمال کُرد خشم خشونت اردوغان را علیه کردها می خواهد سر ما تورکهای ازربایجان خالی کند.
کرُدها از تشکلی که با نام ملتهای ایران فدرالیسم شگل گرفته بود سوء استفاده می کردند . تورکها فقط با یک اعلامیه درب ان تشکیلات را بستند.و بدست سوء استفاده کننده گان اب ریختند ایا کرُدها با تما احزابشان می توانستند همچین کاری را بکنند؟؟
اقای جمال کرُد. مطمعن باش کردستان بعداز ازادی ازربایجان ازاد خواهد شد یعنی شما همیشه پشت سر ازربایجان در صف هستید. اگر ازربایجان صد ها سال دیگر هم به خواستهایش نرسد کرُد هم در ایران به خواستهایش نخواهد رسید.
پس لطفا در صف به ایستید تا اول ازادی تورکها را تماشا کنید تا بلکه چیزی یاد گرفتید

نظر: 

علی سلیمانی نقد چیزی نیست که از دهان شخص دیگری یاد بگیری و ارایهء نمایی. نقد تحصیل و تفکر تعلیم دیده میطلبد که شما خالی از هر دوی آنها میباشید. بهتر است به جای نقد حرف موکل برگزیدهء اوبالی را روی اسم این نوشته تان میگذاشتید. و یا اگر هیزم بیار دعوای بین اوبالی و لوایی اسم گذاری میکردید بهتر از هرچیز دیگر بود..! به بهانه لطمه نخوردن حرکت مللی وارد دعوای اینها شدی ولی بیشتر از دعوا کننده گان به حرکت لطمه زدید..واقعا که...........................

نظر: 

به تتيكچى على سليمانى ( تك تيرانداز اجير شده را تتيكچى مى گويند )
آ.ائليار:

اینجا در کل بر خورد بین « دموکراتیسم و دیکتاتوریسم» مطرح است. بین ایران گلوبال و طرف مقابل که خواهان حذف مقاله و نظر و صدای مخالف است. به قول خودشان
« خائن».؟!!!! ملت آذربایجان کی شماها را نماینده ی خود کرده که « مهر خادم و خائن» به دیگران بزنید؟
من بسیار متاسفم که این دوستان آذربایجانی بجای قرار گرفتن در جایگاه دموکراتیسم به پرتگاه برخوردهای دیکتاتوریسم لغزیده اند.
و با « دشنام و اتهام و انحصارگرایی» میکوشند خود را اثبات کنند. و طرف را حذف و نفی کنند.
خصلت استبداد و دیکتاتوری « حذف و نفی» است. و این اصلی ست اثبات شده .

نظر: 

بعضى از مطالبى كه در سايت گوناز چاپ مى شود يك كار كاملاً شخصى است. اوبالى همين انشاى على سليمانى را كه در سايتش چاپ شده به اسپانسورهايش !!! نشان خواهد داد و خواهد گفت كه لوايى خائن است و اله و بله...اين انشاها ربطى به حركت ندارند و بر اساس اغراض و نيّات پنهان شخصى نوشته مى شوند. عميق باشيم لطفاً

نظر: 

طرف يه مطلب نوشته و حالى نيست كه اگه يه مطلب رو در يه سايت بگذارى اون مطلب عمومى شده و همه حق دارن نشرش بدن...ننه من اريبم بازى در مياره كه اين مطلب رو چاپ نكنين...با كدوم معيار علمى و عقلى اين حرف رو مى زنه؟
نبايد توهين هارو جواب داد؟
نبايد بهش گفت كه خائن خودتى؟ بالاخره بايد جوابش رو داد ديگه. و الا عادت مى كنه به انگ زدن و افترا زدن.
گير عجب آدمايى افتاده ايم والله

نظر: 

سليمانى دست از سر ايران گلوبال و توكلى بردار. برو تخريباتت را از تلويزيونتان ادامه بدهيد. ما اينجا كارهاى بزرگترى در پيش داريم!!!!

نظر: 

تخريبات ... عليه فعالان حركت ملى ادامه راه ....و به فرمان اوست. مطلب زير از فيسبوك مهدى هاشمى برداشته شده است:
تخريب فعالان حرکت ملی توسط ...
در جریانات اخیر تخریب و دیوانه خواندن شاعران و نویسندگان حرکت ملی توسط گوناز تی وی، روزنامه نگاران بدون مرز در صفحات اجتماعی خبر رسانی و افشاگری های قابل تامل بعمل آورده اند .
افشاگری های همچون اینکه از زندان های طویل المدت برای فعالان حرکت ملی ... بسیار خرسند میباشد.
بخاطر تخریب ناجوانمردانه ..... اکثر سرمایه ها و مغزهاى حرکت ملی کنج عزلت برگزیده اند و در حالت خنثی به حیات روزمره خود ادامه میدهند.
لذا به اين عزیزان اعلام میکنیم بازگشت و شروع به فعالیت ملی شما عزیزان استارت مجدد پیروزی حرکت ملی بر فاشیست فارس محسوب میشود.
جهت تنویر افکار عمومی لیست اسامی تخریب شدگان که اکثراً انديشمندان ما میباشند اینجا قید میکنیم در

نظر: 

بابا ول كن آقاى توكلى
اين انشاها رو چاپ نكن تو را خدا. هيچى ديگه، افتاده ايم رو خط كروموزوم شناسى

نظر: 

... در گوناز زشت ترين توهين ها را گفته و مى گويد. اين بيچاره لوايى هم با كنايه و استعاره و شعر يه چيزهايى مى گويد در جوابش. آنوقت اين على سليمانى اين شعرهاى لوايى را هم زيادى مى داند. يه دفه بگوييد مى خواهيم طرف رو خفه كنيم و خلاص. نمى شود گفت كه تو خفه شو من حرف بزنم. .... گوناز رو دارن و باهاش هر كارى رو كه خواستن مى كنن بعد مى خوان دست و بال لوايى رو از دور و بر قيچى كنن. لوايى مرديست كه زياد مى داند. مسئله ... و گوناز نيست. مسئله خيلى فراتره. اين مقاله هاى سليمانى هم يه نوع كْد دادن به اون بالايى هاست. جان لوايى به شدت در خطره. حالا ببينين كى گفتم

نظر: 


خطار به کلیه فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان درگیر با هم: به تخریبات همدیگر خاتمه دهید. این تخریبات هرگز به نفع ملت تورک ما نیست- اوجالان ساوالان
((برداشت از سايت هاى آزربايجان))
... ابتدا و به عنوان اولین شخص و تشکیلات از احمد اوبالی و کارکنان گوناز تی وی خواهش می کنیم جهت نشان دادن حسن نیت خودشان، به این بازی خطرناک تخریبات همدیگر پایان دهند و همچنین از دیگر فعالان محترم و عزیز درگیر حرکت ملی برادرانه و دلسوزانه خواهشمندیم بزرگواری نشان داده به این اختلافات خطرناک پایان دهند. با سکوت توأم با جسارتتان در برابر تخریبات ثابت کنید که شایستۀ احراز مبارزان راستین راه آزادی ملت تورک آزربایجان هستید. نترسید از تخریبات دیگران. جوانان و اکثریت ملت تورک چنان آگاه و بیدار و هشیار هستند که خائن و خادم را به سادگی تشخیص

نظر: 


قباله حرکت ملی آزربایجان به نان هیچ شخص و گروه بخصوصی زده نشده است.

حرکت ملی آزربایجان، حرکتی مردمی با اهداف و ماهیتی ملی است که سعی دارد تا با بنیان نهادن سازوکارهای جدی در سپهر هستی ملی آزربایجان، رهیافتی رهایی بخش و خود بنیاد را بعد از یکصد سال بی گانگی امر سیاسی_اجتماعی با هویت ملی را ایجاد نموده و در یک میدان تورکی _آزربایجانی مؤسس راهکاری نوین، دموکراتیک، هویت مدار، ملی و همگام با جهان پیشرفته باشد.
عقیم گذاشتن و یا ایجاد انحراف در چنین روندی مهم، جدی و سرنوشت سازی آنهم صرفا بنا به دلایل فردی و یا خرده حسابهای شخصی و یا خود کم بینی و خود بزرگ بینی های توهم بنیان، بزرگترین ظلم ممکن در حق موجودیت، هستی و سرنوشت ملت تورک و سرزمین آزربایجان است.
سوءاستفاده و یا نگاه ابزاری نسبت به چنین امر مهم و سرنوشت سازی و مصادره نمودن تمامی تلاشهای بدون چشم داشت

نظر: 

واقعاً نمى دانم چه بگويم. اومده مطلب عليه سايت ايران گلوبال و شخص آقاى توكلى نوشته بعد ادعا كرده كه چاپ نشود. اين نوعش را نديده بوديم. اين سليمانى هم يك موجود منحصر به فردى است ماشالله

نظر: 

کامنتی از سهند در زیر نوشته آقای ائلیار خواندم که فکر میکنم آقای سلیمانی را خوب میشناسد و بهتر دیدم قسمت هائی را برای اطلاع عموم زیر نوشته آقای سلیمانی پخش کنم - اینکه اختلاف بین آقای اوبالی و آقای لوائی یک اختلاف شخصی و اختلاف سلیقه میباشد هیچ شک شبهه ای در این نیست و این اختلاف به حرکت ملی آذربایجان مربوط نیست و این کار شما به ضرر حرکت ملی آذربایجان است و شما دارید از حرکت ملی آذربایجان انرژی میگیرید ولی گوش نمیدهید و الان بعضی ها که همیشه خود را در حاشیه نگاه میداشتند و دنبال نه شیش و نه کباب بودند یک دفعه خود را وارد میدانکرده اند و احکام صادر میکنند و از آنجائی که همیشه نان را به نرخ روز خورده اند روز گاری از موضع چپ تشریف فرما میشدند حالا از موضع قلم زن و به قول تورکهای تورکیه « تتیک چی » یعنی کسی که در مقابل مواجب سلاح دستش میدهند که برو بزن ولی عمر این وصلت کوتاه مدت است

نظر: 

چرا کامنت مرا کامل چاپ نکردید ؟من از سلیمانی و لوایی و اوبالی می‌خواهم دست از تخریب حرکت ملی‌ بردارند آنها در حدی نیستند که در مورد آذربایجان صاحب نظر باشند ،دعواهای شخصی‌ خود را در خیابانهای شیکاگو ادامه دهند به ما ربطی‌ ندارد،جالب است با انواع اسامی هم میایند برای خود نوشابه باز میکنند یک سایت و فقط یک سایت نشان دهید که نامی‌ از این سه‌ نفر .... در حرکت ملی‌ آذربایجان سخنی بگوید و نامی‌ ببرد

نظر: 

ادعا می شود که ایران گلوبال به « لحاظ اخلاقی و حقوقی» حق انتشار مقاله ای که علیه آن و مسئولین اش نوشته شده است را ندارد. کدام« قانون»؟ و کدام «اخلاق »؟ .... قانون به شما اجازه می دهد که با ذکر منبع هر نوشته ای را به سایت خود منتقل کنید. اخلاق دمکراتیک هم شما را موظف می کند که نوشتاری که در نقد شما و سایت شما نگاشته شده است ؛ ان در دید همگان قرار دهید . از سه هفته پیش بدین سو، هیج کس ،مطلبی در نقد احمد اوبالی و علی سلیمانی ننوشته است ولی آنان سه مقاله علیه من ، سایت منتشر کرده اند که ما هر سه آن را در جای پربیننده سایت درج کرده ایم ولی در عوض اقای اوبالی حاضر نشد

نظر: 

آقای توکلی،
نویسنده این مقاله هم در آخر مقاله و همچنین در قسمت کامنتها خوسته است که این مقاله در ایران گلوبال درج نشود و از لحاظ اخلاقی و حقوقی باید به درخواست مؤلف گردن نهید. اینطور که معلوم است شما حق انتشار مقاله را ندارید.
با احترام

نظر: 

يونس شاملى در مقاله خود با نام ( آیا چپ ترک (آذربایجان) میتواند با چپ فارس در ایران متحد شود؟) يدالله كنعانى را نقد كرده است. على سليمانى در باكو همنشين او بود و الان هم دوست يدالله كنعانى است و تحت تاثير نظرات او مى باشد. او با يدالله كنعانى كار مى كرد. يعنى مشكلى با چپ نداشت حالا چه شده است كه مدعى چپ ستيزى است؟

نظر: 

تقريبا اكثر فعالان حركت به جز يكى دو نفر كه به جريانى خاص منسوبند با مشكلات جسمى دست و پنجه نرم مى كنند. چهرگانى را گرفتار بيمارى قلبى كرده اند. يكى دو سه نفر كه با يك جريان خاص بودند الان به سرطان و بيمارى هاى ديگر گرفتارند. مى توانم با مدرك نشانتان دهم. من از همه اينها خبر دارم و تحقيق كرده ام. سئوال اينجاست كه چرا اينكار را مى كنند و با چه مقصدى و با فرمان چه كسانى؟ اين يك هشدار است. همه فعالان ملى بايد اين هشدار را جدى بگيرند. اميدوارم لوايى بر سر حرفش باشد و تزش را تكميل كند. آقاى توكلى من اسنادى دارم كه برايتان خواهم فرستاد. كسى را متهم نمى كنم اما وافعيت اين است كه گفتم. ساده نباشيم.

نظر: 

..... بگذار با تو صريح باشم. همه مقاله هاى لوايى را از اول تا آخر در اين سايت خوانده ام. اولا تو در مقامى نيستى كه ارزش هاى علمى لوايى را زير سئوال ببرى. دوما در همه اين مقاله ها روح مبارزه و شيوه هاى مبارزه با سلطه و فاشيسم و راسيسم نوشته شده است. لوايى با آنهمه سابقه در عرصه نوشتارى در مقامى است كه نقد كند و نقد خوب است. من در نوشته هاى لوايى جز خدمت نديدم. آن خيانتى كه تو مى گويى توضيح بده تا بفهميم. اتفاقا خيانت را....مرتكب شده اى. يك نويسنده آزربايجانى را به خاطر مشتى دلار دارى خائن خطاب مى كنى. من نمى دانم لوايى چه جوابى به تو خواهد داد ولى مطمئن باش همين مقاله تو عين خيانت است.

نظر: 

اقای توکلی وقتی صاحب مقاله می گوید مقاله من را حذف کن شما با ید حذفش کنید . من قبلا هم گفته ام ایرانگلوبال دنبال بهانه می گردد تا تورکها را در این سایت بهم بریزد. این اقای سلیمانی هم بدش نمی اید معروف شود.
در کل مسئله حرکت ازربایجان ملی است و حزبی نیست و با قدرت به پیش می رود. سرنوشت حرکت ازربایجان در دست مردم تورک در داخل ایران است ما تورکها در خارج فقط نقش اعلامیه پخش کن را داریم برای اکاهی دیگران.
ضربه نهایی را تورکهای داخل وطن به شوونیست وارد خواهند اورد.
با توجه به مسایل و شرایط داخلی ایران و شرایط خارج ان زمان زیاد دور نیست.
اقای توکلی و دیگران اگر فکر می کنند نجات فارس در کوبیدن غیر فارسها است اشتباه می کنند.چونکه این راه 100 ساله که ازمایش شده است. سعی کنید راههای منطقی که منافع همه را حفظ کند پیدا کنید قبل اینکه ایران بهم بریزد . هنوز وقت است

نظر: 


سلیمانی نوشته: ( چه بسا کسانی بوده اند که میلیاردها ثروت و خانواده خود را ترک کرده و از سیاهچالهای رژیم به خارج پناه آورده اند. کسانی هم هستند که همواره میلیونها دلار صرف اعتلای این حرکت کرده اند!!!!)
با هزاران مشکل پناهنده می شوند بعد یکباره میلیاردر می شوند. مشکل این است که این میلیاردها چگونه به دست اومده. طبیعی است که اسپانسورهای این میلیاردها دلار حرف خود را دیکته خواهند کرد. ما چرا این میلیاردها را نمی بینیم؟

نظر: 

در عرض چند ساعت آقای توکلی را به آسمان هفتم دموکراتی بلند کردید. آقای توکلی به اسامه و موحدی ها . استخوان چی ها .............کود داده تا مستقیم کامنت بنویسند و از بهداشتی گرفته تا غیر بهداشتی به ترکها توهین کنند. آقای توکلی مسئولیت سایت را به اقبال اقبالی ... داده و آ.ائلیار را هم پیدا کرده که گویا این جا از ترکها هم مسئول دارد. به پیوندهای سایت ایران گلوبال نگاه کنید, یک عدد هم از سایت های واقعی آذربایجان در تویشان پیدا نمیشود. آقای توکلی نوشتن یک جمله بزبان ترکی را بدون ترجمه فارسی اش در این سایت قدغن کرده است تا چه رسد به مقاله های و کامنتهای تورکی. پس بنابراین آقای توکلی واقعا دموکرت ااست جل الله خالق !!!!!!!

نظر: 

قابل توجه على سليمانى و ....
زندگى ماشالله رزمى به زبان خودش؛
<< ...من در سال 1346 توسط مناف فلکی تبریزی که فامیل بودیم به یک محفل سیاسی – فرهنگی پیوستم که صمد بهرنگی از چهره های شاخص آن بود این محفل بعدا به شاخه تبریز فدائیان خلق تبدیل شد و من در بهار سال 1350 هنگامیکه در مازندران سپاهی دانش بودم توسط ساواک دستگیر شدم و یکسال در زندان ماندم .بعد از آزادی از زندان وارد مدرسه عالی راه آهن شدم و ضمن تحصیل در رشته ارتباطات فنی در راه آهن کار کردم . در اسفند ماه سال 1352 دوباره دستگیر شدم و باتهام همکاری با مرضیه احمدی اسکوئی از رهبران فدائیان خلق به دهسال زندان محکوم شدم و تا انقلاب 1357 در زندان ماندم. >>

نظر: 

جناب علی سلیمانی شما نوشته بلند و بالایی علیه من ، ایلیا ر ، لوایی(لوایی را در این نوشته خائن نامیدید و مرا دشمن ملت آدربایجانی و...)نوشته اید و لینک آن را به آدرس سایت ارسال کرده اید و ما آن را در پربیننده ترین بخش سایت منتشر کرده ایم ولی شما بجای تشکر از من می خواهید ، نوشته تان را حذف کنم!!! کار همکاران سایت قانونی است که با ذکر منبع، مقاله تان را بدون کم و کاست در ایرانگلوبال هم منتشر شده کرده اند .خواست حذف مقاله، دمکراتیک نیست.همچنین شایان ذکر است که متاسفانه جنابعالی نوشته ایلیا ر را دقیق نخوانده آید که داستان "کروموزوم " از چه قرار بوده است ، خواهش می کنم یکبار دیگر مطلب ایلیار را بخواتید

نظر: 

اقای ائلیار لطفا همه را با یک چوب نزنید. علی سلیمانی به هیچ عنوان ترک گرا و بزقورد نیست. ایشان از نظر فکری به جریان اصلاح طلب وابسته است و پرورش یافته آن جریان است . این رفتارها را از آنجا یاد گرفته. حالا شما هم از فرصت استفاده می کنید و به بهانه سلیمانی که خودش را به حرکت ملی آزربایجان چسبانده دق دلت را سر ملتچی ها خالی نکن. علی سلیمانی بارها خودش در گوناز اعتراف کرده که به جریان اصلاحات وابسته است و الان هم برای زنده ماندن از نظر سیاسی خودش را به اوبالی و حرکت ملی چسبانده و مطمئنم با اولین لبخند اصلاح طلبان به آغوش خاتمی بر خواهد گشت. رفتارهای سیاسی شما هم دست کمی از سلیمانی و اوبالی ندارد. سلیمانی را به استقلال طلبها می چسبانی بعد کل استقلال طلبها را کوبیدن همان روش جمهوری اسلامی است. این دعوای لوایی و سلیمانی و اوبالی یک دعوای شخصی است و هیچ ربطی به مسائل سیاسی آزربایجان ندارد

نظر: 

آقای توکلی عزیز، لطف کنید آن تصویری را که بر رویش * نقد * نوشته شده بردارید. من نقدی ندیدم. فقط تخریب و توهین و غرض ورزی دیدم

نظر: 

سلیمانی با غرض ورزی تمام لوایی را به خاطر نوشتن در ایران گلوبال خائن می داند!!!! سئوال:
آیا طبق استدلال سلیمانی حالا که او با نوری اعلا به فارسی مصاحبه می کند یک خائن محسوب نمی شود؟
آیا با این حساب نوری اعلا هم یک خائن نیست؟ خخخخ
در حالی که لوایی و نوری اعلا هر دو دارند از ارزش هایی دفاع می کنند که کاملا متضادند.
انسان باید هزار بار بسنجد و یکبار بگوید. کم بگو و گزیده بگو.
آقای توکلی عزیز، چاپ نظرات مخالف ارزشمند است اما نه هر انشایی. چون چاپ بعضی از انشاها توهین به شعور مخاطبان مخالف و موافق است. با احترام

نظر: 

ايران گلوبال يك طرز فكر است. در اين سايت اكثر نويسنده ها نظارشان مخالف يكديگر است اما خود سايت مبنايش اين است كه دموكراسى رعايت شود. اين سايت محلى براى گفتگو و اعاده حق است. اگر چنين سايت هايى نباشند چه كسى صداى ظلم و ستم را به گوش همه خواهد رساند. بايد با فارس ها گفتگو كرد و ظلم هاى سياسى و حكومتى را متذكر شد. بايد به آنها فهماند كه كارشان اشتباه است. اوبالى جرئت پخش جواب توكلى را نداشت اما توكلى با آغوش باز مقاله آنها را چاپ كرد. فرق را مى بينيد؟

نظر: 


اولین مطلب لوایی جمهوریت زیر عبا نام دارد به تاریخ 2011/4/3
آقای توکلی و ایران گلوبال نزدیک هفت سال است که گفتمان هویت و اقوام را دنبال می کند. یعنی قبل از این هم دنبال می کرد اما چون یک نفر نوشته است که پنج سال است لوایی می نویسد می خواهم تصحیح کنم. در این سالیان سال کاری که ایران گلوبال کرده به لحاظ دموکراسی و ازادی بیان قابل تقدیر است. جناب توکلی را باید ستود که راهی را گشود که خیلی ها هنوز هم از داخل شدن در آن وحشت دارند.

نظر: 

علی خان می نویسد:
<< فردی که تا دیروز باعرض معذرت از ملت فارس آنها را... میدانست و شاهنامه را مورد نقد قرار میداد و اکنون نه به ملت فارس بلکه به شوونیستهایی که از چپ نمایی انترناسیونالیستی به ناسیونالیزم فاشیستی آریایی پناه آورده>>!!!!!

فرد مورد نظر شما پنج سال است که به قول خودتان ملت شاهنامه خوان را لب به جان کرده، حالا چه شده که پناه آورده؟ بر اساس کدام مطلب می گویی پناه آورده!!! نگاهی به مطالب اخیرش بینداز و یاد بگیر. لوایی بهترین شیوه را برای مبارزه با پانفارسیسم انتخاب کرده. گر تو بهتر می زنی بستان بزن. من مانده ام در این مدت پنج سال کجا بودید شما که یکهو یادتان افتاد نوشتن به زبان فارسی گناه است؟
حالا نگاهی می کنیم به کارنامه لوایی و کتابهایش تا

نظر: 

علی جان، شلاقی که در بند سه گانه تبریز زیر پاهای من و تو را آش و لاش کرد، برای بعضی ها قابل درک نیست، وقتی شنیدم که تو هم قلمت را بنفع حرکت ملی معطوف کردی به شرف ملی تو احساس غرور کرده و احساس خوبی بمن دست داد، از اینکه بعد از آزادی از زندان بی تفاوت به حرکت ملی نیستی، فراموش نکن، مردان موفق جامعه کسانی هستند که فریب دین و ایدئولوژی را نخورند. حرکت ملی آزربایجان باید از هر آنچیزی که ملت ما را به همزیستی با استعمارگر ترغیب می کند باید دوری کند، و گر نه سیستم آسیمله گری در انتهای راه خود قرار دارد، با گوچکترین تاخیر دیگر نسل جدید زبان ترکی را در آزربایجان فراموش خواهد کرد، خطر آسیملاسیون صد در صدی را جدی بکیرید و به این شوخی های جنجالی با لوائی پایان دهید. به احمد هم بگو ، این شوخی های اینترنتی را ادامه ندهید. به رهائی آزربایجان بیاندیشید.

نظر: 

طرف زمین و زمان را کوبیده و حرفهای نامربوط زده آنوقت میگوید که طرفدار جار و جنجال نیستم. الان همه می بینند که چه کسی چقدر صادق است. یک پاراگراف از مقاله بولود مورادی :
آن نیروی صادق و پر جنب و جوش از هیکل تمام قد ایشان چیزی جز یک کپه پلشتیها و حماقتهای بدبو نخواهند دید. چرا که فاقد قدرت و سواد اندیشه سازی هستند. فاقد شجاعت عملی در لحظه ی واقعی هستند..حتی فاقد توان ارائه ی یک راهکار ابتدائی!
خود لیدر پنداران بجای جنگ زرگری باهم اگر مینشستند و ملتچیگری را فرای هیجانات و مبتنی بر گفتمانهای کاملا معاصر و علمی مورد مباحثه قرار میدادند...چه خیال خامی! اولین ضعف حرکت ملی همین عناصر جلو افتاده در کاروان ملت هستند که چون سرطان افتاده اند به جان هم...نه! به جان آذربایجان! در بخش بعد تلاش خواهم کرد نشان بدهم اصولا لیدر بودن از نظر نظام فکری جهان معاصر و سیاست علمی از مزخرفات است! و از

نظر: 

جناب کیانوش شما آزادین جواب بدهید اما لطفا مقاله منو در سایت ایران گلوبال نگذارید و ان را برداردارید شما به ملت آذربایجان توهین میکنید و من سایتی که به ملتی توهین کند راضی نیستم مقاله منو منتشر کند شما آزاد هستید در توهین کردن باز خواهش میکنم مقاله منو از سایت بردارید ممنون میشوم مثل اینکه علاقه دارید برای جار وجنجال من اهل جار و جنجال نیستم

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.