نخستین تونل دریایی جهان، ویژه کشتی‌ها


فرید خلیفی – کوه‌ها، توده‌های عظیم انباشته از سنگ، که گاه تا کیلومترها هم به آسمان می‌روند و بخش مهمی از طبیعت سیاره ما را تشکیل می‌دهند.

مناطقی که این آسمان‌خراش‌های طبیعی در آنها یافت می‌شوند را کوهستان می‌نامیم. در گذشته‌های دور، این توده‌های عظیم سنگی مانعی مشکل برای بشر در کوچ به مناطق مختلف زمین بودند اما

منبع: 
کیهان لندن
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: