دعوت از مسئولین ایران گلوبال برای بحث آزاد در گوناز تی وی