پیام سپاه به جهان: رئیس جمهور در مسائل نظامی هیچ کاره است

پیام سپاه به جهان این است که رئیس جمهور در مسائل نظامی هیچ کاره است
رادیو فردا با مجتبی واحدی،تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، در مورد انتقاد ستادکل نیروهای مسلح ایران از سخنان حسن روحانی گفتگو کرده است. روحانی در مناظره گفته بود «آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند؛ روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند».

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: