با سلاح فاشیستی پانترکیستی عثمانیها هرگز نمی توان آذربایجان مدرن بنا کرد

اگر در تاریخ فاشیسم نازیها و فاشیسم اسلامی ایران، طالبان و داعش اصلاح شدند فاشیسم اسلامی و نژادپرستی پانترکها هم قابل علاج خواهد بود. من فکر نمی کنم. اگر آذربایجان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و خلاصی از همه بدبختیها را دارد باید از شر پانترکیسم خلاص شود. با سلاح کهنه و شکسته فاشیستی پانترکیستی عثمانیها هرگز نمی توان کشور، دولت مستقل و دمکراتیک و مدرن آذربایجان را بنا کرد.

آ.ائلیار عزیز
مقاله کوتاه شما[جریانهای راست و چپ در جنبش آذربایجان]  بسیارغنی و همه جانبه است و به سر خط نقاط زیادی اشاره دارد. ای کاش کسانی که به آسیب شناسی جنبش ملی و دمکراتیک می پردازند به مقاله شما نگاهی می انداختند. 
برای بررسی هر پدیده ای باید به تاریخ آن توجه داشت. شما در مقاله به تاریخ اندیشه ها، ایدئولوژیها ، نیروهای سیاسی و شخصیتها در تاریخ مبارزه رهایی بخش آذربایجان جنوبی بطور مختصر اشاره نمودید و به تاریخ جنبش چپ در آذربایجان و همچنین تاریخ جنبش راست و پانترکیستی اشاره کردید. 

در این رابطه به چند مورد اشاره میکنم:
1 - در بررسی تاریخ مبارزات ملی در آذربایجان جنوبی باید به این مسئله دقت کنیم که در گذشته از مشروطه تا دهه 70 شمسی یا نیمه دوم دهه 90 میلادی همیشه افکار و اندیشه های چپ و دمکراتیک بر جنبش ملی آذربایجان غالب بود. اشکالات و انحرافات زیاد بود و میتوان آنها را بررسی کرد. 
2 - بعد از فرو پاشی سوسیالیسم روسی(سرمایه داری دولتی) چپ سنتی نه تنها در آذربایجان شمالی و جنوبی بلکه در سراسر جهان به بحران افتاد. این بحران در جمهوری آذربایجان در جریان جنگ قره باغ عمق بیشتری یافت و با کودتای پانترکیستها و استعفای ایاز مطلب اوف رهبر حزب کمونیست آذربایجان و رئیس جمهور آذربایجان که استقلال ملی را برای آذربایجان به ارمغان آورده بود شدیدتر شد.
3 - دوران طلایی پانترکیستها با رئیس جمهوری ائلیچی بئی شروع شد، برای گسترش نفوذ سیاسی و فکری خود  در میان جوانان آذربایجان جنوبی به اقدامات وسیعی دست زدند. همزمان همانطوریکه اشاره کردید ترکیه هم به شیوه های مختلف، سیاستهای خود را در میان آذربایجانیها پیش میبرد.
4 - در دوران ریاست جمهوری خاتمی، زمانی که کل چپ در بحران سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود و بسیاری از سوسیالیستها اعدام شده و یا در زندان بودند، فعالیت محافل راست و پانترکیست در فضای تقریبا باز سیاسی آغاز شد و نیروی وسیعی از جوانان به صف جنبش پانترکیستی و بوزقوردیسم روان شدند. نشریات دانشجویی، وبلاکها و وبسایتها و غیره به زیر نفوذ جریان راست و پانترکیست افتاد. در این موفقیت و رشد جنبش پانترکیستی چشمگیر، جذاب و تاثیر گذار بود.
5 - ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک پانترکیسم یواش یواش به بخشی از مبارزان آذربایجانی آشکار شده است. مردم متوجه شدند حقوق کارگر و زحمتکش، حقوق زنان، حقوق کودکان، بر قراری عدالت اجتماعی و آزادی و دمکراسی در برنامه سیاسی پانترکیستها نیست. 

6 - حال برگردیم به بخش آخر مقاله شما که اگر چپ و راست همدیگر را تحمل نکنند خشنونت و جنگ داخلی صورت خواهد گرفت. کاملا درست است.
ولی خشنونت ، دشمنی و جنگ با مخالفان یکی از خصلتهای جدایی ناپذیر پانترکیستها است. پانترکیستها و بوزقوردها ضد دمکراتیک و دیکتاتور هستند و تحمل مخالفان را ندارند.هر کسی با بوزقوردها و یا رهبری آنها اختلاف یا مخالفتی کوچکی داشته باشد در صف دشمنان قرار داده میشود. آنها از اتهام زنی و هیچ نوع توهینی به مخالفان خود ابایی ندارند و با فرهنگ ناشایست به شخصیت شکنی، و پرونده سازی می پردازند تا منتقدان و مخالفان را به زانو درآورده و یا آنها را به تواب شدن وادار سازند. بوزقوردها اعتقاد دارند که همه باید مثل آنها فکر کرده و عمل کنند. در غیر اینصورت هر کس مثل آنها فکر نکند و به رنگ آنها در نیاید مانقورت و ساتقین (خود فروش) محسوب شده و
مانقورت هم باید قاطعانه سرکوب شود.

مدافعان این تفکر برای مخالفان سیاسی خود پرونده های اتهام آمیز، قضایی و جنایی درست کرده تا در موقع لزوم علیه آنها بکار گیرند. بعید یا شکی نیست که آنها در صورت امکان و توان به حذف فیزیکی و ترور مخالفان خود دست بزنند. نیروهای دموکرات و سوسیالیستها این نوع اعمال را در فعالیتهای گروههای پانتورکیست ترکیه و احزاب ضد دموکراتیک فارس و ایرانی دهها و صدها بار شاهد بوده اند. بوزقوردها در جریان اختلافات سیاسی یا انشعاب برای در هم شکستن رقبایشان به شیوه های غیر اخلاقی و غیر سیاسی متوسل شده اند. معمولا اختلاف اعضای آنها بعد از مدتی توهینها، بی احترامی ها، شخصیت شکنی ها، اتهام زنی ها به جدایی ها و انشعابها ختم می شوند بطوریکه در هر انشعابی تعدادی از فعالین آنها منفعل و سرخورده شده و دست از مبارزه میکشند. در این فرقه ها برای سرکوب مخالفان نه تنها از اهرمهای تشکیلاتی بلکه به توهین، تحقیر، پرونده سازی، اتهامات سیاسی، اتهام جاسوسی و ترور شخصیت مخالفان سیاسی خود پرداخته میشود.

روابط و مناسبات احزاب و سازمانهایی پانتورکیست و بوزقورد هرگز دوستانه نبوده و با تنش ها و رقابتهای کینه دوزانه همراه بوده است. آنها تحمل هیچ گروهی سیاسی دیگری را ندارند و همیشه برای تضعیف همدیگر کوشیده اند و با دلی پرخون و بوزقوردوار یکدیگر را گاز گرفته اند. در فرهنگ این جریان فکری تحقیر و پرخاشگری به عادت تبدیل شده و درایت سیاسی، صبر و بردباری در برخورد به مخالفین وجود ندارد و معمولا بد دهانی، بد و بیراه گفتن، مچ گیری و بلاخره حذف مخالف سیاسی از روشهای روزمره محسوب میشود.
مدافعان این تفکر هر کدام خود را کامل، مدافع حق، صاحب حقیقت یا بوزقورد واقعی و مخالفان را مانقورد، ناحق، دزد، مزدور، ساتقین (خود فروش)، ناموس سوز (بی ناموس)، دوشمن قویروغو (دم دشمن)، خائن، جاسوس و غیره معرفی میکنند.

7 - ناسیونالیست های افراطی تورک علاوه بر نقض و نفی کامل دموکراسی در درون تشکیلاتهای خود در جامعه و خارج از تشکیلات هم تحمل صدای مخالف را ندارند. آنها به آزادی اندیشه، بیان، مطبوعات، نشر و غیره که حق ابتدائی و فردی هر انسانی می باشند اعتقاد ندارند و در درون جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان با سانسور و ایجاد محدویت در آزادی بیان و عقیده چنان اتمسفری سنگین و آلوده علیه منتقدان و مخالفان خود ایجاد کردند که بسیاری از فعالان و مبارزان سیاسی از ابراز نظر وحشت می کنند. آنها با نام آذربایجان برای قلع و قمع افکار مخالفان به سانسور، تفتیش عقاید و پرونده سازی متوسل می شوند و در میدیای خود افکار مخالفان را منعکس نکرده و افراد را بخاطر دگراندیشی مورد تعرض و مواخذه قرار میدهند و چنان دگراندیشان آذربایجانی را می کوبند که آنها از آذربایجانی بودن خود و نام آذربایجان هم نفرت پیدا میکنند.

این گروهها به حریم خصوصی، شخصی و خانوادگی مخالفان تجاوز کرده و منتقدان را با بد دهنی، فحاشی،ناسزا، فرهنگ و ادبیات ناشایست هتاکی میکنند و همه ضوابط اخلاقی را زیر پا میگذارند بطوریکه هیچ بحث و سخنرانی یا گفتاری نیست که در آن به دیگران توهین نشود. آنها با پیش فرض قرار دادن بعضی از اصول ویژه و خاص، مخالفان خود را مانقورت، ساتقین (خود فروش)، مزدور، جاسوس رژیم، فارس، خائن، تواب، ارمنی، کورد، روس، کمونیست فسیل، توده ای و تروریست مینامند که همه این اتهامات مترادف با “کافر”، “منافق”، “ضد انقلاب”، “محارب”، “مفسد فی الارض” می باشند که جمهوری اسلامی ایران صدها هزار انسان را بر اساس آنها دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام کرده و میکند.

بوزقوردها کسانی را که شستشوی مغزی شدند و بخدمت دشمن در آمده و در بخشهای دولتی، اداری، نظامی، قضایی، تولیدی، خدماتی دشمن کار میکنند “مانقورد “می گویند.
کلمه مانقورت که به همراه بوزقورد از ترکیه وارد فرهنگ سیاسی آذربایجان شده است از هم اکنون خبر تلخ ترور، کشتار، اعدام، زندان، شکنجه میلیونها تورک آذربایجانی را میدهد. بر کسی پوشیده نیست که بوزقوردها در صورت قدرت گیری در آذربایجان جان بسیاری را با اتهام مانقورت خواهند گرفت.


اگر در تاریخ فاشیسم نازیها و فاشیسم اسلامی ایران، طالبان و داعش اصلاح شدند فاشیسم اسلامی و نژادپرستی پانترکها هم قابل علاج خواهد بود. من فکر نمی کنم. اگر آذربایجان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و خلاصی از همه بدبختیها را دارد باید از شر پانترکیسم خلاص شود. با سلاح کهنه و شکسته فاشیستی پانترکیستی عثمانیها هرگز نمی توان کشور، دولت مستقل و دمکراتیک و مدرن آذربایجان را بنا کرد.

----

مطالعه بیشتر:

اسماعیل آل بایراق

نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد
در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی
با فرمت پی دی اف 2,15 مگابایت

http://iranglobal.info/sites/default/files/picture...

منبع: 
کامنتهای ایران گلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی شرافت، وجدان و آزادگی از انسانی گرفته شود دیگر از انسانیت او جیزی نمیماند و گفتن انسان به او اشتباه است. متاسفانه در گفته ها، نوشته ها و عملکرد پان ایرانیست ها تنفر و غزص ورزی به وضوح مشاهده میشود. آنها عاجزانه تاریخ را بارها در گفته ها و نوشته های خود تحریف کرده، چشمان خود را بر واقعیت های دنیا بسته و اعمال شنیع خود را با سفسطه و مغلطه در صدد توجیه برآمده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب خواننده عزيز اولا من با نام ASLAN كامنت گذاشته ام كه متاسفانه بي نام زده اند ثانيا اتحاد تلخ فارس ارمني در اشغال قره باغ كاملا بر مردم شريف آزربايجان محرز است و نمايش دروغين كشتار ارامنه توسط تركان در تهران شاهد اتحادشان هستيم ثالثا اتحاد پان فارس وپان كرد وگروهك تروريستي پژاك در غرب آزربايجان بر همگان محرز است رابعا استعمار تلخ پان فارس و پان ايرانيسم در تمامي زمينه هاي زندگي ملتهاي ساكن در اين جغرافيا مشهود وقابل لمس است از جمله استثمار واستعمار معادن از بين بردن فرهنگ وزبان ملتهاي ساكن وتغيير نام اسامي سر زمينهاي تاريخي مان و فارسيزه كردن مناطق مختلف آزربايجان از جمله استعمار هاست لذا اين ملت هاي مظلوم تحت ستم هستند كه تشخيص خواهند داد كه آينده وطن شان را چگونه رقم بزنند و از استثمار و استعمار جهان سومي خلاص شوند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای گمنام به انچه نوشتی خودت هم باور نداری. اتحاد سه گانه پار س و کرد ارمنی حقیقت ندارد و با این دروغ بزرگ مردم و گروهی جوان بی تجربه را گمراه میکنی . شرافت و اخلاق و مردانگی از خصلت های بشری است و با این شعار های من دراوردی که فقط در خدمت نظام است جزبه جیب خود به هیچ کسی کمک نکرده ای . تعجب از کسانی است که سنگ خلق ترک و ازادی را به سینه میزنند ولی اجازه میدهند این گونه خزعبلات و دروغهای شاخدار به دفاع از ( خلق ترک ) منتشر شود . شرافت انسانی حکم میکند که از دروغ و ریا و دو بهم زنی بپرهیزیم . کدام استعمار ؟ یعنی حکومت هزار ساله ترکان برایران و یونان و اروپای شرقی استعمار نبود ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اتحاد پان فارس وپان ايرانيسم پان ارمنيسم و پان كرديسم جهت انحراف مسير حركت ملي آزربايجان وايجاد اختلاف بين فعالين ملي ورهبران حركت ملي آزربايجان با شكست مواجه شده وملت شريف آزربايجان نقشه شومشان را نقش بر آب نمودهاست اما با اين حال هر روز به بهانه اي و بابازي با كلمات سعي در غير دموكراتيك نشان دادن حركت ملي را دارند غافل از اين امر كه حركت از بطن ملت شريف ازربايجان شروع شده وهر روز با استقبال بيشتر مردم آزربايجان روبه جلو حركت ميكند و از هر قشري از كارگر گرفته تا معلم ودكتر ومهندس از كودك گرفته تا جوان وپيرو از زن گرفته تا مرد پشتيوان حركت مردمي آزربايجان هستند كه اميد به پيروزي بر استعمار جهان سومي ايران را در دلها گشوده ومردمي شدن حركت خوف در صفوف دشنمان قسم خورده آزربايجان انداخته است لذا همه با هم ودست در دست هم و يكصدا فرياد رهايي سر خواهيم داد و استعمارگران را مجبور به ترك سرزمينمان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام خدمت دوستان: حوالی جنگ های دولت عثمانی با متفقین بخشی از ارمنی های مسلح وآسوری ها که با دولت عثمانی می جنگیدند از مرز وارد آذربایجان غربی شده وبعد از کشتار نیرو های کم آذربایجانی که مقاومت می کردند سلماس و اورمیه را تصرف می کنند بیچاره مردم اورومیه که دروازه هارا برای کمک به زخمی هاارامنه باز کردند وارد اورمیه شدند اینان در عرض دوروز 25 هزار نفر از مردم اورومیه را قتل عام کردند که به جلولوخ معروف است. دولت مرکزی زمان احمد شاه قدرت بیرون کردن ارامنه را نداشت اجبارا مردم دست به دامن دولت عثمانی شدند دولت عثمانی نیرویی برای نجات مردم اورمیه به داخل آذربایجان می فرستد که به زدو خرد با ارامنه و آسوری ها ی داخل اورمیه می انجامد. از آن طرف آندرانیک اوزانیان فرمانده معروف ارمنی تبار روسیه با نفرات مسلح ارمنی اش که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خرمدین ازآذربایجان:میان ما آذریان آذربایجانیان وترکان مهاجم به سرزمین ایران دریایی از خون است چقدر ترکان ما آذربایجانیان قتل عام کرده اند نهصد سال و اندی چه جنایت های درسر تاسر ایران که نکرده اند از وطن فروشی که شهرت بسزای دارند.از محمود غزنوی تا شاه اسماعیل ترک گجستک باترویج شیعه گری به دستور واتیکان کشت کشتار سلطان سلیم در تبریز.خطاب کردن ترک مهاجم به ما آذربایجانیان که صاحب سرزمین آذربایجان هستیم یک توهین است. قوم و قومیت گرای در ایران جایی نداشته و ندارد و نخواهد داشت.عقبه ننگین ترکان آیینه تمام قد عقل نمای ماست جنایتاتی که با ما ایرانیان و ارامنه ودیگر همسایگان کرده اند.ما آذربایجانیان شما ترکان آواره بی هویت را به خوبی میشناسیم.اصولا ما درایران قوم و یا ازآن اشتبا ه تر ملت نداریم بلکه ایل داریم هرکدام از این لغات تعریف صحیح واضح و شفاف دارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منظور آقای ...، از آزربایجان مدرن چیست؟ آیا انتظار دارد مردم آزربایجان ایشان را برای خود شاه انتخاب کنند؟ ایشان دم از آزربایجان مدرن میزند. منظورش از این تعریف چیست؟ آیا از نظر ایشان محکوم کردن حرکت ملی آزربایجان با کلمات فاشیسم، مدرنیسم معنا میدهد؟ آیا ممکن است مدرنیسم را برای خوانندگان توضیح دهد؟ آیا ایشان به استقلال آرزبایجان برای رهائی از یوغ فاشیسم و راسیسم پانفارسیسم و پان ایرانیسم باور دارد؟ ایشان رهبران حرکت ملی را که در آن طیف ها، رگه ها، قشرها و گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملی مدنی، چپ تا راست، از بازاری تا آخوند، از میانه رو تا سوسیال دمکرات، از دمکرات تا انحصار طلب، از فدرالچی تا استقلال طلب، از ملی مذهبی تا ایرانچی، از کارگر تا کارفرما، از تهیدست تا کاپیتالیست، از پیمانکار تا دستفروش، از کارمند تا بیکار، از دانش آموز تا معلم، از فعال کارگری تا طبیب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نکات مهم انگشت گذاشته شده است. من هم ایمان دارم که با افکار عقب مانده و ضد دمکراتیک نمی توان به حقوق م مطالبات دمکراتیک و بر حق مردم جامه عمل پوشاند. آیا در ایران امروز احزاب و سازمانهای دمکراتیکی هست که مطالبه "حق ملل تعیین سرنوشت خویش" و بعبارتی استقلال ملل تحت ستم ترک و کرد و عرب و بلوچ را برسمیت بشناسد و اگر سر کار آمد استقلال یا فدرالیسم را عملی سازد؟ به نظر من در ایران احزاب دمکراتیک وجود ندارد که حقوق دمکراتیک ملی ملتها را متحقق کند. در آذربایجان هم جریانات تورکگراها یا همان پانترکهای وابسته به ترکیه هم که ستون پنجم ترکیه در جنبش ملی آذربایجان هستند نمی تواند حقوق ملی و دیگر حقوق مردم فقیر و محروم آذربایجان را برآورده سازند. این جریان ضد دمکراتیک در پی پیشبرد سیاستهای تجاوزکارانه، توسعه طلبانه ترکیه برای ایجاد ترکیه قدرتمند در منطقه و بعبارتی " توران" هستند . کامنت نویس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبلا از همه بگویم که مثل امت همیشه در صحنه ، تحت عنوان کامنتهای جالب و Anonymous و پارگرافهای ائلیار مدام یکی بعد از دیگری منتها همان لغات و جملات کوپی برداری شده یک بعد از دیگری در چند روز اخیر پخش و انتشار داده میشود منتها با پخش عکسهای مختلف و ما بی سوادان و ناآگاههای حرکت ملی آذربایجان براحتی زیر این بمباران داریم لح میشویم « حضرات خودتانی ». ببینید شوربختی تمامیت خواهان و شونیستها و ته مانده هایشان در این است که ما خود قبلا در همین تشکیلاتهای وطنی شما تشریف داشتیم حتی در سطح مسئولین این تشکیلاتها . اگر بخواهم به تک تک جملات و پاراگرافهای غیر واقعی و اتهام آمیز جواب بدهم کلی وقت لازم است ولی انگار شما در شهر کور ها و کر ها ما را مخاطب قرار دادید مثلا نوشته فرموده اید که اصطلاح مانقورت و بوزقورت از تورکیه به ما آذربایجانی ها صادر شده ، عین نوشته حضرات با سواد چنین است « کلمه مانقورت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ترکی مثلی داریم میگوید" ق. پ. گ. یاپیشماز" ! تهیه کننده این مقاله نیز سعی میکند با هزار لیتر آب و چسب یاپیشقان این پو... را به گو... مبارزین ملی و هویت طلبان آذربایجانی بچسباند. این آقا یا خانم درک نمیکند که سمبل بوزقورد نشانی از زنده بودن و مقاومت یک ملت در حال زوال میباشد. این سمبل در میدانهای سیاسی و ورزشی هم ازجانب چپ ها، هم از جانب دمکراتها، هم از جانب راستها ، هم از جانب آتائیستها و... آذربایجان که عاشق هویت ، زبان و فرهنگ ملیشان میباشند همراه با شعار "منیم دیلیم اؤلن دئیل، باشقا دیله چونن دئیل" (زبان من مردنی نیست و بزبان دیگری تبدیل نمیشود" نشان داده میشود. به محتوای مقاومت ارزش دهیم و زیبائی مقاومت را نیرو بخشیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوست عزیز، مگر هدف پانتورکها آزادی آذربایجان است، که با سلاح عثمانی میسر بشود یا نشود؟ کعبه آمال اینها کشور ترکیه میباشد. اینان از آذربایجان استفاده ابزاری میکنند مثلا در گرفتن حق پناهندگی از کشورهای غربی، که خودشان را بعنوان فعالان حقوق بشر آذربایجان جا میزنند! چکیده آمال اینها این دو بیت شعر از ضیا گوک آلپ است که سخنگوی حزب استقلال صالح ایلدیریم، آقای اوغوز تورک، آن را با آب و تاب در صفحه فیس بوکش تبلیغ میکند:
Düşmanın üIkesi viran oIacak,
Türkiye büyüyüp TURAN oIacak.
ترجمه: خانه دشمن ویران خواهد شد// ترکیه بزرگ شده و توران خواهد شد.