افشای فساد نجومی رئیسی و قالیباف از زبان کارگزار پیشین رژیم

ویدئو
عباس پالیزدار، عضو پیشین هیأت تحقیق و تفحص مجلس رژیم، گوشه هایی از فساد های نجومی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف را افشا می کند.
ابراهیم رئیسی، در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور، و محمدباقر قالیباف، در مقام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق، سالها به همکاری با دزدان اموال عمومی و رشوه خواری مشغول بوده اند.
عباس پالیزدار، پیش از این، به خاطر افشای فساد برخی از مقامات رژیم جمهوری اسلامی، افزون بر برکناری از مقام خود، سالها در زندان رژیم به سر برده است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: