وزیر خارجه آمریکا مواضع قطر را "روشن و منطقی" خواند